Сједнице Владе СБК / КСБ

18 септембар
2018

Сазвана 99. сједница Владе СБК - 2018. годинаНа основу члана 28. Закона о Влади Средњобосанског кантона (Службене новине Средњобосанског кантона, број: 5/03 – пречишћени текст и 14/03) и члана 33. Пословника о раду Владе Средњобосанског кантона(Службене новине Средњобосанског кантона, број 12/16 – прочишћени текст),

С А З И В А М
99. сједницу Владе Средњобосанског кантона, за четвртак, 20. 9. 2018. године, у 9 сати

Д Н Е В Н И Р Е Д

1. Записник са 98. сједнице Владе Средњобосанског кантона - Стручна служба Владе Кантона
2. Извјештаји о раду министарстава за период 1.1.-30.6. 2018. године
а) Министарство унутрашњих послова
б) Министарство правосуђа и управе
ц) Министарство финанција
д) Министарство привреде
е) Министарство просторног уређења, грађења, заштите околиша, повратка и стамбених послова
ф) Министарство пољопривреде, водопривреде и шумарства
г) Министарство здравства и социјалне политике
х) Министарство образовања, науке, културе и спорта
3. Извјештаји о раду Кантоналних управа и управних организација за период 1.1.- 30.6.2018.г.
а) Кантонална управа за цивилну заштиту
б) Кантонална управа за браниоце
ц) Кантонална управа за геодетске и имовинско-правне послове
д) Кантонални завод за урбанизам и заштиту културно-хисторијског насљеђа
е) Кантонални архив
ф) Кантонална дирекција за цесте
4. Извјештаји о раду самосталних служби и уреда за период 1.1.- 30.6.2018.г.
а) Стручна служба Владе
б) Уред за законодавство
ц) Служба за заједничке послове
д) Уред за јавне набавке
е) Уред за европске интеграције, фондове, односе са јавношћу и квалитету према међународном стандарду
ф) Кабинет премијера Кантона
5. Извјештај о извршењу Буџета Средњобосанског кантона и консолидовани периодични извјештај за 1.1.-30.6.2018. године – Министарство финансија

6. Приједлог одлуке о издвајању средстава за суфинанцирање Међународног привредног сајма „ЗЕПС 2018“ – Министарство привреде

7. Приједлог одлуке о издвајању средстава из текуће залихе буџета за ЈУ „Дом здравља“ Горњи Вакуф-Ускопље – Министарство здравства и социјалне политике

8. Приједлог одлуке о издвајању средстава из текуће залихе буџета за потпору лијечења Зелкаида Даутовића – Министарство здравства и социјалне политике

9. Приједлог одлука о издвајању средстава за набавку опреме за потребе МУП-а – Министарство унутрашњих послова

а) за набавку пиштоља
б) за набавку кацига
ц) за израду главног пројекта за изградњу зграде ПС Доњи Вакуф
д) за аутоматизацију процеса издавања прекршајних налога на основу фотографија

10. Приједлог одлуке о издвајању средстава за набавку рачунара за потребе Скупштине Кантона – представник Скупштине

11. Приједлог одлуке о издвајању средстава за набавку и уградњу лиценце ЦИСЦО АСА 5505 10-то – 50 за потребе Службе за заједничке послове – Служба за заједничке послове

12. Сагласност за покретање поступка за реконструкцију архивског простора у Опћинском суду у Травнику – Министарство правосуђа и управе

а) Рјешење о именовању Комисије за јавну набавку

13 Сагласност за покретање поступка за набавку регала за смјештај архивске грађе у Опћинском суду у Травнику – Министарство правосуђа и управе

а) Рјешење о именовању Комисије за јавну набавку

14. Сагласност за пријем приправника – волонтера у Опћинском суду у Травнику – Министарство правосуђа и управе
15. Сагласност за продужење уговора о стручном оспособљавању без заснивања радног односа у Опћинском суду у Травнику – Министарство правосуђа и управе
16. Сагласност за закључивање уговора о дјелу за потребе школа – Министарство образовање, науке, културе и спорта
17. Информација о захтјевима за капитална средства ( по закључку Владе) – Министарство финанција
18. Информација о висини исплаћених средстава по основу накнаде за нематеријалну штету из Буџета Кантона – Министарство финанција
19. Информација о понуди БНТ „Пословни сустав“ д.д. Нови Травник за продају пословног простора за смјештај ПС Нови Травник – Министарство унутрашњих послова
20. Иницијатива за преименовање Партнерске групе за развој – Уред за европске интеграције

 

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА
Тахир Лендо, дипл.инг.

 

Прочитано 1400 пута

Новости

20.02.2020 U ponedjeljak, 17.02.2020. godine, u prostorijama Ministarstva prostornog uređenja, građenja, zaštit...
19.02.2020 Dana 18.02.2020.godine Ministar Ministarstva privrede Srednjobosanskog kantona Nisvet Hrnjić sa sara...
14.02.2020 Premijer Srednjobosanskog kantona Tahir Lendo, ministar obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta...
13.02.2020 Imajući u vidu činjenicu da se nalazimo u posljednjoj godini provedbe Strategije razvoja 2016.-2020....
13.02.2020 Po primljenom pozivu za posjetu, ministar gosp. Nisvet Hrnjić boravio je, u periodu od 7-9.2.2020.go...
« Фебруар 2020 »
Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29