Сједнице Владе СБК / КСБ

11 јун
2018

Сазвана 92. сједница Владе СБK - 2018. годинаНа основу чланка 28. Закона о Влади Kантона Средишња Босна (Службене новине Kантона Средишња Босна, број: 5/03 – пречишћени текст и 14/03) и чланка 33. Пословника о раду Владе Kантона Средишња Босна (Службене новине Kантона Средишња Босна, број 12/16 – прочишћени текст),

С А З И В А М
92. сједницу Владе Kантона Средишња Босна, за четвртак, 14. 6 . 2018. године, у 9 сати


                                                                                         Д Н Е В Н И  Р Е Д

1. Записник са 91. сједнице Владе Kантона – тајник Владе Kантона
2. Ребаланс Прорачуна Kантона Средишња Босна за 2018. годину – Министарство финанција
3. Приједлог закона о измјени Закона о извршењу Прорачуна Kантона Средишња Босна за 2018. годину – Министарство финанција
4. Одлука о допуни Статута Службе за запошљавање KСБ/СБK – Служба за запошљавање
5. Одлука о измјенама и допунама Финанцијског плана Службе за запошљавање KСБ/СБK за 2018. годину – Служба за запошљавање
6. Одлука о измјенама и допунама Одлуке о извршењу Финанцијског плана Службе за запошљавање KСБ/СБK за 2018. годину – Служба за запошљавање
7. Одлука о измјенама и допунама Плана набавки Службе за запошљавање KСБ/СБK за 2018. годину – Служба за запошљавање
8. Приједлог одлуке о утврђивању основице, коефицијената и права из радног односа за равнатеље основних и средњих школа – Министарство образовања, знаности, културе и спорта
9. Приједлог одлуке о аконтативној распођели средстава за пријевоз ученика који немају организиран пријевоз и ученика са посебним потребама (за ИИ. полугодиште) - Министарство образовања, знаности, културе и спорта
10. Приједлог одлуке о аконтативној распођели средстава за пријевоз ученика основних школа ( за ИИИ. И ИВ. мјесец) - Министарство образовања, знаности, културе и спорта
11. Приједлог одлуке о аконтативној распођели средстава за високо школство (В. мјесец) - Министарство образовања, знаности, културе и спорта
12. Приједлог одлуке о издвајању средстава за извршење Одлуке Уставног суда БиХ, број: АП-2702/16 од 30.10.2017. ( апелант Велмирка Радовановић) – Министарство финанција
13. Приједлог одлуке о издвајању средстава за извршење одлука Уставног суда БиХ због неизвршења правоснажних судских пресуда , у износу бод 122.710,50 KМ – Министарство финанција
14. Приједлог одлуке о издвајању средстава за извршење Одлуке Уставног суда БиХ , број: АП-3556/16 од 27.2.2018. ( апелант Иван Грубешић) – Министарство финанција
15. Приједлог одлуке о издвајању средстава за извршење Одлуке Уставног суда БиХ , број: АП-2193/17 од 26.10.2017. ( апелант Иван Грубешић) – Министарство финанција
16. Приједлог одлуке о издвајању дијела средстава за реализацију Програма мјера за здравствену заштиту животиња и заштиту здравља биља за 2018. годину – Министарство пољопривреде, водопривреде и шумарства
17. Приједлог одлуке о издвајању средстава за потицаје господарству (ЛОТ 5) – Министарство господарства
18. Приједлог одлуке о покретању поступка за набавку моторног возила за потребе Сабора Kантона – представник Сабора
а) Рјешење о именовању повјеренства за набавку моторног возила за потребе Сабора Kантона
19. Приједлог Одлуке о давању сугласности ОШ “Вољевац” за попуну радног мјеста (домар) – Министарство образовања, знаности, културе и спорта
20. Сугласност за попуну радног мјеста у Ођелу за ауто-школе и возачке испите ( виши референт на одређено вријеме) - Министарство образовања, знаности, културе и спорта
21. Сугласност за кориштење средстава са ЕСЦРОW рачуна за потребе МУП-а – Министарство унутарњих послова
22. Сугласност за покретање поступка за набавку моторног возила – Kантонални завод за урбанизам просторно планирање и заштиту културно повијесног наслијеђа
а) Рјешење о именовању повјеренства за набавку моторног возила за потребе Kантоналног завода за урбанизам просторно планирање и заштиту културно повијесног наслијеђа
23. Сугласност за покретање поступка за провођење обвезне превентивне систематске дератизације 2018-2020. - Министарство здравства и социјалне политике
24. Сугласност за набавку канцеларијског намјештаја – Уред за еуропске интеграције, фондове, односе са јавношћу и квалитет према међународном стандарду
25. Извијешће Ођела интерне ревизије о утрошку средстава текуће резерве прорачуна Kантона за 2017. годину , којом располажу премијер и министар финанција – Министарство финанција
26. Информација о потраживањима по основу концесионих накнада – Министарство финанција
27. Захтјев за повећање накнаде за чланове Тима за борбу против корупције ( додатно образложење по закључку Владе) – Министарство унутарњих послова
28. Разрјешења и именовања
а) Одлука о именовању привремених управних вијећа у болницама на подручју KСБ/СБK – Министарство здравства и социјалне политике
б) Рјешење о именовању Повјеренства за набавку теренских моторних возила за потребе Kантоналне управе за шумарство – Министарство пољопривреде, водопривреде и шумарстваПРЕМИЈЕР KАНТОНА
Тахир Лендо, дипл.инг.

Д Н Е В Н И Р Е Д

1. Записник са 91. сједнице Владе Kантона – тајник Владе Kантона
2. Ребаланс Прорачуна Kантона Средишња Босна за 2018. годину – Министарство финанција
3. Приједлог закона о измјени Закона о извршењу Прорачуна Kантона Средишња Босна за 2018. годину – Министарство финанција
4. Одлука о допуни Статута Службе за запошљавање KСБ/СБK – Служба за запошљавање
5. Одлука о измјенама и допунама Финанцијског плана Службе за запошљавање KСБ/СБK за 2018. годину – Служба за запошљавање
6. Одлука о измјенама и допунама Одлуке о извршењу Финанцијског плана Службе за запошљавање KСБ/СБK за 2018. годину – Служба за запошљавање
7. Одлука о измјенама и допунама Плана набавки Службе за запошљавање KСБ/СБK за 2018. годину – Служба за запошљавање
8. Приједлог одлуке о утврђивању основице, коефицијената и права из радног односа за равнатеље основних и средњих школа – Министарство образовања, знаности, културе и спорта
9. Приједлог одлуке о аконтативној распођели средстава за пријевоз ученика који немају организиран пријевоз и ученика са посебним потребама (за ИИ. полугодиште) - Министарство образовања, знаности, културе и спорта
10. Приједлог одлуке о аконтативној распођели средстава за пријевоз ученика основних школа ( за ИИИ. И ИВ. мјесец) - Министарство образовања, знаности, културе и спорта
11. Приједлог одлуке о аконтативној распођели средстава за високо школство (В. мјесец) - Министарство образовања, знаности, културе и спорта
12. Приједлог одлуке о издвајању средстава за извршење Одлуке Уставног суда БиХ, број: АП-2702/16 од 30.10.2017. ( апелант Велмирка Радовановић) – Министарство финанција
13. Приједлог одлуке о издвајању средстава за извршење одлука Уставног суда БиХ због неизвршења правоснажних судских пресуда , у износу бод 122.710,50 KМ – Министарство финанција
14. Приједлог одлуке о издвајању средстава за извршење Одлуке Уставног суда БиХ , број: АП-3556/16 од 27.2.2018. ( апелант Иван Грубешић) – Министарство финанција
15. Приједлог одлуке о издвајању средстава за извршење Одлуке Уставног суда БиХ , број: АП-2193/17 од 26.10.2017. ( апелант Иван Грубешић) – Министарство финанција
16. Приједлог одлуке о издвајању дијела средстава за реализацију Програма мјера за здравствену заштиту животиња и заштиту здравља биља за 2018. годину – Министарство пољопривреде, водопривреде и шумарства
17. Приједлог одлуке о издвајању средстава за потицаје господарству (ЛОТ 5) – Министарство господарства
18. Приједлог одлуке о покретању поступка за набавку моторног возила за потребе Сабора Kантона – представник Сабора
а) Рјешење о именовању повјеренства за набавку моторног возила за потребе Сабора Kантона
19. Приједлог Одлуке о давању сугласности ОШ “Вољевац” за попуну радног мјеста (домар) – Министарство образовања, знаности, културе и спорта
20. Сугласност за попуну радног мјеста у Ођелу за ауто-школе и возачке испите ( виши референт на одређено вријеме) - Министарство образовања, знаности, културе и спорта
21. Сугласност за кориштење средстава са ЕСЦРОW рачуна за потребе МУП-а – Министарство унутарњих послова
22. Сугласност за покретање поступка за набавку моторног возила – Kантонални завод за урбанизам просторно планирање и заштиту културно повијесног наслијеђа
а) Рјешење о именовању повјеренства за набавку моторног возила за потребе Kантоналног завода за урбанизам просторно планирање и заштиту културно повијесног наслијеђа
23. Сугласност за покретање поступка за провођење обвезне превентивне систематске дератизације 2018-2020. - Министарство здравства и социјалне политике
24. Сугласност за набавку канцеларијског намјештаја – Уред за еуропске интеграције, фондове, односе са јавношћу и квалитет према међународном стандарду
25. Извијешће Ођела интерне ревизије о утрошку средстава текуће резерве прорачуна Kантона за 2017. годину , којом располажу премијер и министар финанција – Министарство финанција
26. Информација о потраживањима по основу концесионих накнада – Министарство финанција
27. Захтјев за повећање накнаде за чланове Тима за борбу против корупције ( додатно образложење по закључку Владе) – Министарство унутарњих послова
28. Разрјешења и именовања
а) Одлука о именовању привремених управних вијећа у болницама на подручју KСБ/СБK – Министарство здравства и социјалне политике
б) Рјешење о именовању Повјеренства за набавку теренских моторних возила за потребе Kантоналне управе за шумарство – Министарство пољопривреде, водопривреде и шумарства

ПРЕМИЈЕР KАНТОНА
Тахир Лендо, дипл.инг.

Прочитано 1965 пута

Новости

18.09.2019 Vlada Srednjobosanskog kantona na 16. sjednici održanoj 29.08.2019. godine utvrdila je Nacrt Uredbe ...
05.09.2019 JAVNI POZIV za uvid radi izjašnjenja u Idejne projekte: JAVNI POZIV - općina KreševoJAVNI POZIV - o...
03.09.2019 U zgradi Vlade Srednjobosanskog kantona uspješno je održana obuka “Upravljanje projektnim ciklusom i...
03.09.2019 U hotelu Vezir Palaca na Starom gradu u Travniku održana je konferencija o projektu BuHAWK17.Podržan...
30.08.2019 ČESTITKA   U povodu Nove Hidžretske 1441. godine upućujem svim građanima islamske vjeroispovj...
« Septembar 2019 »
Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30