Сједнице Владе СБК / КСБ

29 март
2018

Сазвана 82. сједница Владе СБК - 2018. годинаНа основу члана 28. Закона о Влади Средњобосанског кантона (Службене новине Средњобосанског кантона, број: 5/03 – пречишћени текст и 14/03) и члана 33. Пословника о раду Владе Средњобосанског кантона (Службене новине Средњобосанског кантона, број 12/16 – пречишћени текст),

С А З И В А М

82. сједницу Владе Средњобосанског кантона, за четвртак, 5. 4. 2018.године, у 9 сати

Д Н Е В Н И Р Е Д

1. Записник са 82. сједнице Владе Кантона – секретар Владе Кантона
2. Правилник о измјени Правилника о унутрашњој организацији Министарства финансија – Министарство финансија
3. Мишљење о Нацрту Стратегије запошљавања Федерације БиХ 2018.-2021. - Министарство привреде
4. Приједлог одлуке о прерасподјели средстава Буџета Средњобосанског кантона за 2018 .годину између Службе за заједничке послове и Уреда за законодавство– Министарство финансија
5. Приједлог одлуке о прерасподјели средстава Буџета Средњобосанског кантона за 2018 .годину између Службе за заједничке послове и Министарства привреде– Министарство финансија
6. Приједлог одлуке о издвајању и расподјели средстава удружењима браниоца – Кантонална управа за браниоце
7. Приједлог одлуке о издвајању и распод јели средстава за манифестације, обиљежавање значајних датума и спортске активности – Кантонална управа за браниоце
8. Приједлог одлуке о Интернет порталу Средњобосанског кантона – Уред за европске интеграције, фондове, односе са јавношћу и квалитету према међународном стандарду
9. Приједлог одлуке о избору најповоњнијег понуђача за консултанске услуге за имплементацију стандарда ИСО 9001:2015 - Уред за европске интеграције, фондове, односе са јавношћу и квалитету према међународном стандарду
10. Приједлог одлуке о покретању поступка за набавку клима уређаја – Министарство пољопривреде, водопривреде и шумарства
а) Приједлог одлуке о унутрашњој прерасподјели средстава
11. Приједлог одлуке о покретању поступка за набавку шумарских униформи и кошуља – Министарство пољопривреде, водопривреде и шумарства
а) Рјешење о именовању комисије за набавку шумарских униформи и кошуља
12. Приједлог одлуке о покретању поступака јавне набавке за реализацију пројеката са позиције “Потицаји водоприврди” - Министарство пољопривреде, водопривреде и шумарства
13. Приједлог одлуке о усвајању Плана јавне набавке и програма расподјеле средстава прикупљених од водних и концесионих накнада - Министарство пољопривреде, водопривреде и шумарства
14. Сагласност за набавку копир апарата – Министарство пољопривреде, водопривреде и шумарства
а) Приједлог одлуке о унутрашњој прерасподјели средстава
15. Сагласност Опћинском суду у Травнику за набавку резервних дијелова и уређаја за рачунарску опрему – Министарство правосуђа и управе
16. Сагласност за исплату накнаде за обављање послова другог радног мјеста – Уред за законодавство
17. Сагласност за попуну радних мјеста у Министарству привреде – Министарство привреде
18. Сагласност за пријем намјештеника у Опћинском суду у Травнику – Министарство правосуђа и управе
19. Сагласност за пријем намјештеника у Кантоналном тужилаштву у Травнику – Министарство правосуђа и управе
20. Сагласност за закључивање уговора о дјелу за обављање послова стручног сарадника у ПС Фојница – Министарство унутрашњих послова
21. Сагласност за покретање поступка за набавку ловачке муниције – Министарство унутрашњих послова
22. Сагласност за набавку лаптопа – Министарство правосуђа и управе
23. Сагласност за закључивање уговора о дјелу за обављање послова заштите државних шума – Министарство пољопривреде, водопривреде и шумарства
24. Извјештаји о реализацији закључака Владе за прву сједницу Владе у мјесецу априлу 2018. - Стручна служба Владе
а) Министарство пољопривреде, водопривреде и шумарства
б) Министарство унутрашњих послова
б) Кантонални архив
25. Извјештаји о раду инспекција за прву сједницу Владе у мјесецу априлу 2018. - Стручна служба Владе
а) Министарство пољопривреде, водопривреде и шумарства
б) Министарство унутрашњих послова
ц) Министарство здравства и социјалне политике
д) Министарство образовања, знаности, културе и спорта

 

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА
Тахир Лендо, дипл.инг.

 

Прочитано 3199 пута

Новости

01.06.2020 Temeljem Odluke Vlade SBK broj: 01-11.7-391/2020 od 14. 05. 2020. godine o usvajanju Akcionog plana ...
29.05.2020 Obavještavamo sva pravna i fizička lica sa pravnim subjektivitetom koja se prijavljuju na Javni pozi...
22.05.2020 Č E S T I T K A   Upućujem iskrene čestitke svim muslimanima, građanima Srednjobosanskog kant...
22.05.2020 Naredba Federalnog štaba civilne zaštite br.: 12-40-6-148-170/20 kojom se naređuje Federalnoj upravi...
22.05.2020 Vlada SBK, na prijedlog Ministarstva privrede SBK, na sjednici održanoj 21.05.20200. godine donijela...
« Jun 2020 »
Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30