Сједнице Владе СБК / КСБ

23 јануар
2018

Сазвана 76. сједница Владе СБК 2018.г.На основу члана 28. Закона о Влади Средњобосанског кантона (Службене новине Средњобосанског кантона, број: 5/03 – пречишћени текст и 14/03) и члана 33. Пословника о раду Владе Средњобосанског кантона (Службене новине Средњобосанског кантона, број 12/16 – пречишћени текст),

 

С А З И В А М
76. сједницу Владе Средњобосанског кантона, за четвртак, 25.1.2018. године у 9 сати

Д Н Е В Н И Р Е Д

1. Записник са 75. сједнице Владе Средњобосанског кантона - секретар Владе Кантона

2. Програм распођеле средстава из Прорачуна Средњобосанског кантона за 2018. годину парламентарним политичким странкама, групама и коалицијама - Скупштина Кантона

3. Нацрт Споразума о сарадњи у области социјалног осигурања између Босне и Херцеговине и Швицарске конфедерације - Министарство привреде и Министарство здравства и социјалне политике

4. Приједлог одлуке о утврђивању набавних категорија (роба, услуга, радова) Централне јавне набавке за 2018. годину - Уред за јавне набавке

5. Приједлог одлуке о давању сагласности основним и средњим школама за расписивање натјечаја за упражњена радна мјеста - Министарство образовања, науке, културе и спорта

6. Приједлог одлуке одавању сагласности за склапање уговора о ђелу за основне и средње школе - Министарство образовања, науке, културе и спорта

7. Сагласност о овлаштењу за почетак преговора са Независним синдикатом радника у области здравства Средњобосанског кантона - Министарство здравства и социјалне политике

8. Сагласност за измјену назива школе - Министарство образовања, науке, културе и спорта

9. Сагласност за потписивање анекса на уговоре са пријевозницима ученика основних школа (3+1) - Министарство образовања, науке, културе и спорта

10. Сагласност за покретање поступка за провођење процедуре за набаву котла на пелет за Основну школу ''Кисељак 1'', Билаловац - Министарство образовања, науке, културе и спорта

11. Сагласност за склапање уговора о ђелу за обављање послова за потребе школа - Министарство образовања, науке, културе и спорта

12. Сагласност за вансудску нагодбу у правној ствари тужитеља Пере Гудеља - Министарство правосуђа и управе

13. Сагласност за закључивање Уговора о привременим и повременим пословима у Опћинскоме суду у Кисељаку - Министарство правосуђа и управе

14. Сагласност за пријем у радни однос намјештеника на у Кантоналном суду у Новом Травнику - Министарство правосуђа и управе

15. Сагласност за пријем у радни однос државног службеника у Опћинскоме суду у Бугојну - Министарство правосуђа и управе

16. Сагласност за покретање поступка за набаву интернетског приступа за радне машине - Министарство унутрашњих послова

17. Сагласност за попуну упражњеног радног мјеста државног службеника - Кантонална управа за цивилну заштиту

18. Сагласност за склапање уговора о ђелу за одржавање сустава ''е'' сабора - Скупшина Кантона

19. Сагласност за склапање уговора о ђелу за обављање послова техничког секретара за потребе Уреда за јавне набавке - Уред за јавне набавке

20. Захтјев за извршење Пресуде Уставног суда Босне и Херцеговине - Министарство правосуђа и управе

21. Информација Кантоналног јавног правобранилаштва у вези изузимања пословног простора који користи ППУД ''Далас'', д. о. о., Нови Травник - Министарство правосуђа и управе

22. Информација у вези накнаде трошкова адвокатским кућама у поступку јавних набавки - Министарство унутрашњих послова

23. Извјештај Кантоналног инспектора за матичне књиге с прегледом обављених наџора - Министарству унутрашњих послова

24. Извјештај начелника Опћине Крешево о утрошку средстава за пројект ''Успостављање и техничка опремљеност Оперативног центра цивилне заштите'' - Кантонална управа за цивилну заштиту

25. Информација о напретку израде нове њеб странице Владе Средњобосанског кантона - Уред за европске интеграције, фондове, односе с јавношћу и квалитет према међународном стандарду

26. Разрјешења и именовања
а) Рјешење о измјени рјешења о именовању Тима за спрјечавање корупције - Министарство унутрашњих послова

 

ПРЕМИЈЕР КАНТОНА
Тахир Лендо, дипл.инг.

 

Прочитано 1544 пута

Новости

01.06.2020 Temeljem Odluke Vlade SBK broj: 01-11.7-391/2020 od 14. 05. 2020. godine o usvajanju Akcionog plana ...
29.05.2020 Obavještavamo sva pravna i fizička lica sa pravnim subjektivitetom koja se prijavljuju na Javni pozi...
22.05.2020 Č E S T I T K A   Upućujem iskrene čestitke svim muslimanima, građanima Srednjobosanskog kant...
22.05.2020 Naredba Federalnog štaba civilne zaštite br.: 12-40-6-148-170/20 kojom se naređuje Federalnoj upravi...
22.05.2020 Vlada SBK, na prijedlog Ministarstva privrede SBK, na sjednici održanoj 21.05.20200. godine donijela...
« Jun 2020 »
Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30