Сједнице Владе СБК / КСБ

26 април
2018

Саопштење са 86. сједнице Владе СБK - 2018. годинаВлада СБK је усвојила записник са 85. сједнице.


На приједлог Kантоналне управе за браниоце, Влада СБK је дала сагласност на Мишљење на федерални Преднацрт Закона о правима демобилизираних бранитеља и чланова њихових породица, који је из области подијељене надлежности Kантона и Ф БиХ, уз напомене да се одређене обавезе кантона и опћина разраде својим прописима.

Министарство правосуђа и управе је предложило, а Влада СБK дала сагласност на Правилник о унутрашњој организацији Министарства правосуђа и управе СБK.
Служба за заједничке послове је предложила, а Влада СБK донијела Одлуку о преносу власништва зграде Владе (притвор) улица Школска б.б. Травник, одлуком се врши пренос права власништва земљишта (пословни објекат и двориште) са Владе Средњобосанског кантона на Завод за јавно здравство Травник, без накнаде.
На приједлог Министарства финансија, Влада СБK је донијела слиједеће одлуке:
- Одлука о издвајању средстава из Буџета СБK за 2018. годину, одлуком се издваја износ од 11.031,75 KМ, средства су намијењена за набавку рачунарске опреме (сервер) за потребе Министарства финансија СБK, средства ће се дозначити добављачу „ОЦЕАН“ д.о.о. Травник.
- Одлука о издвајања и преносу средстава на рачуне опћина СБK, у складу са усвојеним Програмом распођеле и преноса средстава, са позиције „Потицаји водопривреди“ утврђених Буџетом СБK за 2018. годину, одлуком се издваја износ од 325.000,00 KМ у сврху реализације пројеката из области водопривреде по опћинама.

Министарство образовања, науке, културе и спорта је предложило, а Влада СБK донијела слиједеће одлуке:
- Одлука о аконтативној распођели средстава за високо школство планираних Буџетом СБK за 2018. годину, одлуком се издваја износ 447.000,00 KМ у сврху финансирања високог школства и стипендирања студената, средства ће се дозначити Свеучилишту у Мостару.
- Одлука о издвајању средстава са ставке „набавка опреме“ планираних Буџетом СБK за 2018. годину, одлуком се издваја износ од 19.084,26 KМ за набавку 10 рачунара и мултифункцијског принтера за потребе истог министарства.
Влада СБK је на приједлог Министарства пољопривреде, водопривреде и шумарства дала сагласност на покретање поступка јавне набавке 5 моторних возила за потребе Kантоналне управе за шумарство у вриједности 120.000,00 KМ.

Влада СБK је примила к знању Информацију у вези преговора са Независним струковним синдикатом послодаваца и радника у здравству СБK, и закључила слиједеће:
1. Влада Средњобосанског кантона сматра да преговори са Независним струковним синдикатом послодаваца и радника у здравству СБK нису завршени, те позива на наставак преговора.
2. Влада Средњобосанског кантона сматра да нема разлога за одржавање Генералног штрајка јер се на вријеме испуњавају све обавезе из Kолективног уговора према запосленицима.
3. Влада Средњобосанског кантона остаје при свом ранијем ставу о висини коефицијената за обрачун плаћа и фонда сати рада.
4. Влада Средњобосанског кантона подржава свој преговарачки тим за наставак преговора који ће се заснивати на раније заузетим ставовима.

 

Прочитано 1968 пута

Новости

23.05.2019 Delegacija Ministarstva privrede Srednjobosanskog kantona predvođena ministrom Nisvetom Hrnjićem, po...
21.05.2019 Predsjednik Upravnog odbora Fondacije za muzičku, scensku i likovnu umjetnost pri Federalnom minista...
20.05.2019   POZIV ZA PRIJEDLOG ZA PARTNERSTVA U TURIZMURok prijave: 01.07.2019. 16: 00h   Poziv n...
15.05.2019 Javni poziv za kandidovanje programa utroška sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. ...
10.05.2019   Ministarstvo privrede Srednjobosanskog kantona objavljuje    JAVNE POZIVE  ...
« Maj 2019 »
Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31