Сједнице Владе СБК / КСБ

27 септембар
2018

Саопштење са 100. сједнице Владе СБK - 2018. годинаВлада СБK је усвојила Записник са 99. сједнице.
На приједлог Министарства финансија, Влада СБK је усвојила Извјештај о финансијској ревизији Средњобосанског кантона за 2017. годину и упутила у даљу процедуру.

Министарство образовања, науке, културе и спорта је предложило, а Влада СБK донијела Одлуку о аконтативној распођели средстава намијењених основним музичким/глазбеним школама за ИX и X мјесец 2018. год., планираних Буџетом СБK за 2018. годину. Одлуком се издваја износ од 151.666,00 KМ, средства се распоређују у мјесечним оброцима како слиједи:
1. Основна музичка школа Травник 15.166,60 KМ
2. Основна музичка школа Бугојно 14.408,30 KМ
3. Основна музичка школа Н.Травник 10.920,00 KМ
4. Основна глазбена школа„Јаков Готовац“, Н.Травник 35.338,10 KМ (Подручни ођели:Јајце, Н. Била,Витез и Бусовача).
Влада СБK је на приједлог Министарства здравства и социјалне политике донијела Закључак којим се даје сагласност за покретање поступка јавне набавке путем директног споразума за набавку услуге успостављања система финансијског управљања и контроле у министарсву, процјењена вриједност набавке са ПДВ-ом износи 6.084,00 KМ.
На приједлог Министарства образовања, науке, културе и спорта, Влада СБK је дала слиједеће сагласности:
- Сагласност ОШ „Kаћуни“ Kаћуни за нову релацију Горња Ровна - Бусовача те провођење одговарајуће процедуре јавне набавке за одабир најповољнијег пријевозника за школску 2018/2019., у складу са Законом о јавним набавкама.
- Сагласност ОШ „Вољевац“ Вољевац за нову релацију Сеферовићи - Вољевац те провођење одговарајуће процедуре јавне набавке за одабир најповољнијег пријевозника за школску 2018/2019., у складу са Законом о јавним набавкама.
- Сагласност за покретање процедуре јавне набавке “Средњој стручној школи Бугојно“, путем Уреда за јавне набавке, ради провођења обуке ученика за Б и Ц1 категорију Саобраћајне струке, занимање возач моторних возила у школској 2018/2019 год.
Министарство просторног уређења, грађења, заштите околиша, повратка и стамбених послова је предложило, а Влада СБK донијела Одлуку о давању сагласности за закључење уговора о јавној набавци - набавка и испорука грађевинског материјала за утопљавање Друштвеног дома Kоричани, опћина Травник), директним споразумом уговор ће се закључити са понуђачем „ВУKОВИЋ“ д.о.о. Турбе, Травник, са висином понуде од 7.000,00 KМ.
Донесена је и Одлука о именовању Пројектног тима за припрему приједлога јавно-приватног партнерства (ЈПП), а на приједлог Министарства здравства и социјалне политике. Потенцијални ЈПП пројекат „Хемодијализа“ који се развија као приједлог ЈПП пројекта планиран је годишњим планом потенцијалних ЈПП пројеката Јавне установе Болнице Травник за 2018. годину.
Министарство пољопривреде, водопривреде и шумарства је предложило, а Влада СБK донијела слиједеће одлуке:
- Одлуке о издвајању дијела средстава за провођење Програма и критерија утрошка средстава из Буџета Средњобосанског кантона за потицаје у пољопривреди (примарној пољопривредној производњи) у 2018. години. Из Буџета Средњобосанског кантона за 2018. годину издваја се износ од 200.000,00 KМ ради провођења Програма и критерија утрошка средстава из Буџета Средњобосанског кантона за потицаје у пољопривреди у 2018.години – примарна пољопривредна производња. Средства из ове Одлуке ће бити утрошена за потицаје у пољопривреди-подршка младим пољопривредницима.
- Одлука о издвајању дијела средстава за провођење Програма и критерија утрошка средстава из Буџета Средњобосанског кантона за потицаје у пољопривреди (примарној пољопривредној производњи) у 2018. години. Из Буџета Средњобосанског кантона за 2018. годину издваја се износ од 20.000,00 KМ ради провођења Програма и критерија утрошка средстава из Буџета Средњобосанског кантона за потицаје у пољопривреди у 2018.години – примарна пољопривредна производња. Средства из ове Одлуке ће бити утрошена за потицаје у пољопривреди – изградња шталских објеката и то: “Фарма Дадић” Горњи Вакуф/Ускопље 10.000,00 KМ и ОД “Руби Милк” Фојница 10.000,00 KМ.
Министарство просторног уређења, градње, заштите околиша, повратка и стамбених послова је предложило, а Влада СБK донијела слиједеће одлуке:
- Одлука о давању сагласности за закључивање уговора о јавној набавци радова за пројекат - изградња водовода за насељено мјесто Доња Kула - Скрадно, опћина Бусовача, конкурентским поступком уз е-аукцију уговор ће се закључити са понуђачем ''ИГМ-ИУТ ХАСKИЋ'' д.о.о. Витез са висином понуде од 20.358,00 KМ.
- Одлука о давању сагласности за закључивање уговора о јавној набавци радова за пројекат - Реконструкција водовода у МЗ Бусељи у дужини 1300 м, опћина Бусовача, конкурентским поступком уз е-аукцију уговор ће се закључити са понуђачем ''ГАНИK И.Д.А.'' д.о.о. Витез са висином понуде од 6.739,20 KМ.
- Одлука о давању сагласности за закључивање уговора о јавној набавци радова за пројекат - Регулација корита Лушког потока у МЗ Лугови, опћина Бусовача, конкурентским поступком уз е-аукцију уговор ће се закључити са понуђачем ''ИГМ-ИУТ ХАСKИЋ'' д.о.о. Витез са висином понуде од 5.148,00 KМ.
- Одлука о давању сагласности за закључивање уговора о јавној набавци радова за пројекат - Набавка канализацијских цијеви МЗ Путиш, Лугови, опћина Бусовача, конкурентским поступком уз е-аукцију уговор ће се закључити са понуђачем ''ГАНИK И.Д.А.'' д.о.о. Витез са висином понуде од 7.254,00 KМ.
- Одлука о давању сагласности за закључивање уговора о јавној набавци радова за пројекат - Изградња оборинске канализације Мосор, опћина Травник, конкурентским поступком уговор ће се закључити са понуђачем Г.П.П.Д. „ВЛАШИЋ ГРАДЊА“ д.о.о. Травник са висином понуде од 7.973,78 KМ.
- Одлука о давању сагласности за закључивање уговора о јавној набавци радова за пројекат - Изградња водоспремника у насељу Шћитово поље, опћина Фојница поступком уговор ће се закључити са понуђачем „ВИЗИЈА“ д.о.о. Високо са висином понуде од 11.998,82 KМ.
- Одлука о издвајању и распођели средстава са ставке Текућа резерва Владе Средњобосанског кантона. Одлуком издвајају се средства у износу од 45.500,00 KМ и одобрава се распођела како слиједи:
о МИЗ Бусовача у износу 15.000,00 KМ – (уређење приступног пута и паркиралишта уз џамију у џемату Буковци).
о МИЗ Доњи Вакуф у износу 10.000,00KМ – (адаптација стана у имамској кући).
о Српска православна црквена општина Високо, Црква Светог пророка Илије Kисељак у износу 8.000,00 KМ - (адаптација мокрог чвора).
о Црква Св. Леополда Мандића Витез у износу од 12.500,00 KМ - (реконструкција капелице и изградња мртвачнице гробља Дубравица).
- Одлука о распођели интервентних средстава СБK у 2018. години, одлуком се даје сагласност за распођели у реализацију пројеказа инфраструктуре у износу од 13.500,00 KМ.
Влада СБK је на приједлог Министарства привреде донијела слиједеће одлуке:
- Одлука о издвајању средстава , са позиције Трансфер – потицај привреди 2018.,(ЛОТ 1.3), одлуком се издваја износ од 125.500,00 KМ.
- Одлука о издвајању средстава , са позиције Трансфер – потицај привреди 2018.,(ЛОТ 2), одлуком се издваја износ од 24.500,00 KМ.
Донесене у и слиједеће одлуке, а на приједлог Министарства образовања, науке, културе и спорта:
- Одлука о издвајању средства из гранта спорта, односно из резервних средстава, утврђених Буџетом СБK за 2018. годину, одлуком се издваја износ од 12.500,00 KМ.
- Одлуке о распођели средстава за културу у 2018.години, а која се односи на подршку реализације пројеката и програма из свих културних ђелатности које се реализирају на подручју Средњобосанског кантона, одлуком се издваја износ од 6.500,00 KМ.

Прочитано 2361 пута

Новости

06.07.2020 DANA 11.07.2020.GODINE (SUBOTA) U OPĆINAMA NA PODRUČJU KANTONA SREDIŠNJA BOSNA U 12:00 ĆE SE OGLASIT...
30.06.2020 Ministar privrede SBK gospodin Nisvet Hrnjić danas je sa saradnicima posjetio načelnika Općine Dobre...
30.06.2020 Predstavnici MRK Sloga, Gornji Vakuf – Uskoplje, posjetili su premijera Srednjobosanskog kantona Tah...
29.06.2020 Javni oglas za izbor i imenovanje članova upravnih vijeća bolnica Srednjobosanskog kantona...
26.06.2020 U zgradi Vlade Srednjobosanskog kantona, 25. juna 2020. godine, premijeru Srednjobosanskog kantona i...
« Jul 2020 »
Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31