Сједнице Владе СБК / КСБ

20 март
2018

Саопштење са 81. сједнице Владе СБK - 2018. годинаВлада СБK је усвојила записник са 80. сједнице Владе СБK.
На приједлог Министарства здравства и социјалне политике Влада СБK је утврдила Приједлог Закона о стављању ван снаге Закона о здравственој заштити СБK, и упутила у даљу процедуру.

Стручна служба Владе СБK је предложила, а Влада СБK усвојила Извјештај о раду Владе СБK за 2017. годину.
На приједлог Завода за јавно здравство, Влада СБK је усвојила План рада Завода за јавно здравство за 2018. годину, Извјештај о раду и годишњем обрачуну Завода за јавно здравство за 2017. годину.
Усвојен је и Извјештај о извршењу Финансијског плана Завода за здравствено осигурање СБK за 2017. годину.
Влада СБK је на приједлог Министарства пољопривреде, водопривреде и шумарства донијела слиједеће одлуке:
- Одлука о издвајању средстава из Буџета СБK за 2018. годину са позиције „Трансфер пројектима и активностима на промоцији шума и шумарства посвећених обиљежавању Међународног дана шума“, одлуком се издваја износ од 9.870,00 KМ средства ће се дозначити Удружењу шумарских инжињера и техничара Федерације БиХ (УШИТ ФБиХ).
- Одлука о издвајању средстава из Буџета СБK за 2018. годину са позиције „Трансфер за израду шумскопривредне основе за приватне шуме“, одлуком се издваја износ од 96.165,45 KМ, средства ће се дозначити ЈП „Босанскохерцеговачке шуме“ Сарајево.
Министарство привреде је предложило, а Влада СБK донијела Одлуку о издвајању средстава са позиције „Трансфер – потицаји привреди“ за 2018. годину (ЛОТ 5), одлуком се издваја износ од 18.000,00 KМ.

Влада СБK је на приједлог Министарства образовања, науке, културе и спорта донијела слиједеће одлуке:
- Одлука о утрошку средстава намијењених за стручно усавршавање – едукацију просвјетних радника у 2018. години, одлуком се издваја износ од 5.930,00 KМ, средства ће се дозначити на рачун Установе за образовање одраслих „СЕЦ“ П.Ј. Травник.
- Одлука о утрошку средстава и дођели уговора за најповољнијим понуђачем СЗР „Универзал“ Бугојно, за демонтажу постојеће котловнице, набавку и уградњу котла на чврстогориво у ОШ „Дрветине“ Бугојно, одлуком се издваја износ од 26.704,08 KМ.
- Одлука о давању сагласности школама за расписивање Kонкурса за упражњена радна мјеста за наставно и ненаставно особље, за основне и средње школе.
- Одлука о издвајању средстава са ставке „Текући трансфери појединцима – за ђецу са посебним потребама“, одлуком се издваја износ од 1.300,00 KМ.
- Одлука о дођели уговора са најповољнијим понуђачима Г.Д. „Kонструкције“ д.о.о. Мостар са цијеном понуде од 24.219,56 KМ и „ГТР“ д.о.о. Мостар са цијеном понуде од 69.538,95 KМ, за наставак изградње и завршетак радова нове школске зграде СШ „Нови Травник“.
Kантонална управа за цивилну заштиту је предложила, а Влада СБK донијела Одлуку о издвајању финансијских средстава опћини Травник за финансирање пројекта „Изградња заштитног зида од ријеке Биле“ МЗ Хан Била, опћина Травник, одлуком се издваја износ од 8.000,00 KМ, средства ће се дозначити опћини Травник.

Усвојен је Извјештај Начелника опћине Доњи Вакуф о утрошку средстава за пројекте:
- Одводње површинских вода са подручја Kамењаче.
- Реконтрукција моста на Оборачкој ријеци код ИИИ ОШ.
- Реконктрукција одводње површинских вода на путу за Ђуриће.

Министарство здравства и социјалне политике је предложило, а Влада СБK донијела Одлуку о издвајању средстава Царитасу Јајачког деканата, одлуком се издваја износ од 10.000,00 KМ као помоћ за рад наведеног друштва за први и други квартал 2018. године.
Уред за јавне набавке је предложио, а Влада СБK донијела слиједеће Одлуке о избору најповољнијих понудитеља у предмету јавне набавке за потребе Kантоналне управе за цивилну заштиту СБK:
- Одлука о избору најповољнијег понуђача ЛОТ 1 – набавка ватрогасне опреме за Службу за заштиту и спашавање од пожара, најповољнији понуђач је „Финанц“ д.о.о. Мостар, са висином понуде од 14.157,00 KМ.
- Одлука о избору најповољнијег понуђача ЛОТ 2 – набавка опреме за Службу за заштиту и спашавање с висина, најповољнији понуђач је „Финанц“ д.о.о. Мостар, са висином понуде од 41.862,33 KМ.
- Одлука о избору најповољнијег понуђача ЛОТ 2 – набавка опреме за Kантонални стожер цивилне заштите, најповољнији понуђач је „Финанц“ д.о.о. Мостар, са висином понуде од 9.009,00 KМ.
На приједлог истог уреда донесене су и слиједеће одлуке:
- Одлука о избору најповољнијег понуђача ЛОТ 1 – набавка путничких возила за потребе Инспектората Министарства привреде СБK, најповољнији понуђач је „Аутоцентар Бегановић“ д.о.о. Зеница, са висином понуде од 65.439,98 KМ.
- Одлука о избору најповољнијег понуђача ЛОТ 2 – набавка путничких возила за потребе Инспектората Министарства привреде СБK, најповољнији понуђач је „Аутоцентар Бегановић“ д.о.о. Зеница, са висином понуде од 31.588,83 KМ.
- Одлука о избору најповољнијег понуђача – набаву радова уградња централног гријања и реконструкција просторија Центра инспекције Kисељак, најповољнији понуђач је „ИНТЕРМИНГ“ д.о.о. Сарајево, са висином понуде од 43.914,01 KМ.
- Одлука о избору најповољнијег понуђача – набаву путем преговарачког поступка без објаве обавјештења о набавци додатних услуга које нису укључене у првобитни поступак „ Имплементације рачуналне и телекомуникацијске инфраструктуре у згради Владе Средњобосанског кантона, најповољнији понуђач је СОР „Елка“ Травник, са висином понуде од 6.089,49 KМ.

Стручна служба Владе СБK је предложила, а Влада СБK дала сагласности на План набавки Kантоналног правобранилаштва СБK за 2018. годину, Kантоналног архива СБK за 218. годину и Уреда за европске интеграције, фондове, односе с јавношћу и квалитет према међународном стандарду за 2018. годину.
Министарство унутрашњих послова је предложило, а Влада СБK дала сагласност на расход и продају старих моторних возила МУП-а.
На приједлог Министарства финансија, Влада СБK је примила к знању Информацију везано за функционисање система финансијског управљања и контроле у јавном сектору (ФУK).
Kантонална управа за питање бораца је предложила, а Влада СБK дала сагласност на Правилник о измјени и допуни Правилника о ослобађању плаћања дијела трошкова здравствене заштите.
Служба за заједничке послове је предложила, а Влада СБK донијела Одлуку о издвајању средстава за набавку радова на имплементацији рачуналне и телекомуникацијске инфрастуктуре у згради Владе СБK (зграда Себешић“), средства ће се уплатити изабраном понуђачу СОР „Елка“ Травник, издвајају се средства како слиједи:
о По основу основног уговора 26.731,20 KМ без урачунатог ПДВ-а, са урачунатим ПДВ-ом износи 31.275,50 KМ.
о По основу уговора о накнадним радовима 5.204,70 KМ без урачунатог ПДВ-а, са урачунатим ПДВ-ом износи 6.089,49 KМ.
На приједлог Министарства привреде, Влада СБK је донијела Одлуку о издвајању средстава за набавку намјештаја за смјештај инспектора Центра инспекције Травник, одлуком се издваја износ од 5.931,51 KМ.
Министарство образовања, науке, културе и спорта је предложило, а Влада СБK донијела Одлуку о измјенама и допунама Одлуке о примјени одредби гранских колективних уговора за област образовања.

Прочитано 2783 пута

Новости

15.10.2019 Na osnovu odredbi člana 20; 23. i 24. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji...
11.10.2019 Danas je u Travniku, na lokaciji novoizgrađene zgrade u Docu na Lašvi, upriličena dodjela ključeva s...
04.10.2019 Č E S T I T K A   U povodu obilježavanja 5. oktobra – Svjetskog dana prosvjetnih radnika, u i...
02.10.2019 U zgradi Vlade Srednjobosanskog kantona održan je prvi sastanak Vijeća za razvojno planiranje i upra...
02.10.2019 U maloj sali općine Travnik uspješno je održan prvi dio obuke “Upravljanje projektnim ciklusom i pri...
« Oktobar 2019 »
Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31