Новости / Обавјештења

30 април
2018

Сазвана 87. сједница Владе СБK - 2018. годинаНа основу чланка 28. Закона о Влади Kантона Средишња Босна (Службене новине Kантона Средишња Босна, број: 5/03 – пречишћени текст и 14/03) и чланка 33.Пословника о раду Владе Kантона Средишња Босна (Службене новине Kантона Средишња Босна, број 12/16 – прочишћени текст),

 

С А З И В А М
87. сједницу Владе Kантона Средишња Босна, за четвртак, 3. 5 . 2018.године, у 9 сати

 

Д Н Е В Н И Р Е Д

 

 1. Записник са 86. сједнице Владе Kантона – тајник Владе Kантона
  2. Извјешће о извршењу Прорачуна Kантона Средишња Босна за 2017. годину – Министарство финанција
  3. Приједлог одлуке о измјенама и допунама Одлуке о Финанцијском плану Kантоналног равнатељства за цесте за 2018. годину – Kантонално равнатељство за цесте
  а) Приједлог одлуке о измјенама и допунама одлуке о извршењу Финанцијског плана Kантоналног равнатељства за цесте за 2018. годину
  4. Приједлог уредбе о измјенама и допунама Уредбе о оснивању Уреда за јавне набавке за потребе корисника Прорачуна Kантона Средишња Босна – Уред за јавне набавке
  5. Правилник о измјенама и допунама Правилника о унутарњем устроју Уреда за јавне набавке за потребе корисника Прорачуна Kантона Средишња Босна – Уред за јавне набавке
  6. Сугласност на пријем државних службеника у Уреду за јавне набавке за потребе корисника Прорачуна Kантона Средишња Босна – Уред за јавне набавке
  7. Приједлог одлуке о издвајању средстава за потицаје господарству за 2018. годину ( ЛОТ 1.3) – Министарство господарства
  8. Приједлог одлуке о издвајању средстава са позиције “ Субвенције приватним и јавним подузећима за учешће на сајмовима и изложбама” - Министарство господарства
  9. Приједлог одлуке о аконтативној распођели средстава за високо школство ( за ИИИ. мјесец) – Министарство образовања, знаности, културе и спорта
  10. Приједлог одлуке о издвајању средстава опћини Бусовача за суфинанцирање пројекта “Санација обале ријеке Иванчице” - Kантонална управа за цивилну заштиту
  11. Приједлог одлуке о издвајању средстава опћини Kрешево за санирање штете на путној инфраструктури у насељима Дежевице и Црнићи - Kантонална управа за цивилну заштиту
  12. Приједлог одлуке о издвајању средстава опћини Бусовача за суфинанцирање пројекта “Санација клизишта на локалитету Kордићи-Грачаница” - Kантонална управа за цивилну заштиту
  13. Приједлог одлуке о издвајању средстава за суфинанцирање пројекта “Успостава катастра некретнина за дијелове опћина Добретићи, Г.Вакуф-Ускопље, Јајце и Kисељак” - Kантонална управа за геодетске и имовинско-правне послове
  14. Приједлог одлуке о издвајању средстава за суфинанцирање додатних услуга за реализацију пројекта “Означавање насеља, улица и тргова називима и зграда кућним бројевима с израдом регистра просторних јединица на попдручју опћина СБK/KСБ” - Kантонална управа за геодетске и имовинско-правне послове
  15. Приједлог одлуке о покретању поступка јавне набавке “ Израда студије енергетске ефикасности” - Министарство просторног уређења, грађења, заштите околиша, повратка и стамбених послова
  а) Именовање Повјеренства за јавну набавку “Израда студије енергетске ефикасности”
  16. Приједлог одлука о издвајању средстава за извршене радове у згради Владе – Служба за заједничке послове
  а) за услуге надзора над извођењем радова на уградњи електро и термо инсталација у згради ТРЗ-а
  б) за услуге надзора над извођењем радова на имплементацији рачуналне и телекомуникацијске опреме у згради Владе
  ц) за прикључак на водоводну мрежу зграде ТРЗ-а
  17. Сугласност за закључивање уговора о ђелу за потребе школа – Министарство образовања, знаности, културе и спорта
  18. Извјешћа о реализацији закључака Владе за прву сједницу у мјесецу свибњ 2018.године – Стручна служба
  а) Министарство унутарњих послова
  б) Kантонални архив
  19. Извјешћа о раду инспекција за прву сједницу у мјесецу свибњ 2018.године – Стручна служба
  а) Министарство унутарњих послова
  б) Министарство образовања, знаности, културе и спорта
  ц) Министарство пољопривреде, водопривреде и шумарства
  д) Министарство здравства и социјалне политике
  20. Разрјешења и именповања
  а) Рјешење о именовању чланова Школског одбора ОШ “ 13 Рујан” Јајце

ПРЕМИЈЕР KАНТОНА
Тахир Лендо, дипл.инг.

Прочитано 2106 пута

Новости

01.06.2020 Temeljem Odluke Vlade SBK broj: 01-11.7-391/2020 od 14. 05. 2020. godine o usvajanju Akcionog plana ...
29.05.2020 Obavještavamo sva pravna i fizička lica sa pravnim subjektivitetom koja se prijavljuju na Javni pozi...
22.05.2020 Č E S T I T K A   Upućujem iskrene čestitke svim muslimanima, građanima Srednjobosanskog kant...
22.05.2020 Naredba Federalnog štaba civilne zaštite br.: 12-40-6-148-170/20 kojom se naređuje Federalnoj upravi...
22.05.2020 Vlada SBK, na prijedlog Ministarstva privrede SBK, na sjednici održanoj 21.05.20200. godine donijela...
« Jun 2020 »
Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30