Новости / Обавјештења

06 март
2018

Саопштење са 80. сједнице Владе СБК 2018. годинаВлада СБК је усвојила записник са 79. сједнице.

Усвојени су и Извјештаји о раду министарстава, управа, управних организација, уреда и служби за 2017. годину.

Уред за европске интеграције, фондове, односе с јавношћу и квалитет према међународном стандарду је предложио, а Влада СБК усвојила Извјештај о реализацији Стратегије развоја СБК за период 2018-2020. године.

Дата је и сагласност на Акциони план за реализацију Стратегије развоја СБК за период 2018-2020. година, а на приједлог истог Уреда.

Усвојен је и Извјештај Агенције за приватизацију за 2017. годину.

Кантонална управа за питање бораца је предложила, а Влада СБК дала сагласност на Правилник о ослобођању плаћања дијела трошкова здравствене заштите бранилаца и чланова њихових породица с пребивалиштем на подручју Средњобосанског кантона.

На приједлог Кантоналне управе за цивилну заштиту, Влада СБК је донијела Одлуку о издвајању средстава опћини Доњи Вакуф за суфинансирање санације штете на пољопривредном објекту – штали Коругић Сенада, одлуком се издваја износ од 7.500,00 КМ, средства ће се дозначити опћини Доњи Вакуф.

Влада СБК је на приједлог Кантоналне дирекције за путеве донијела Одлуку о прихватању Извјештаја – елабората о попису имовине, новчаних средстава, обавеза и потраживања на дан 31.12.2017. године.

Усвојен је и Извјештај о извршењу Финансијског плана Кантоналне дирекције за путеве за 2017. годину.

На приједлог Министарства привреде, Влада СБК је донијела слиједеће одлуке:
- Одлука о усвајању Програма кориштења средстава, с критеријима распод јеле средстава, с позиције „Текући трансфери – субвенције за суфинансирање истраживачких радова у домени минералних сировина“ Буџета Средњобосанског кантона у 2018. години.
- Одлука о усвајању Програма утрошка средстава са критеријима распод јеле средстава са позиције „Трансфер – потицаји привреди“ утврђеног Буџетом Средњобосанског кантона за 2018. годину.

Министарство образовања, науке, културе и спорта је предложило, а Влада СБК донијела слиједеће одлуке:
- Одлука о утрошку средстава за стручно усавршавање и едукацију просвјетних радника у 2018. години, одлуком се издваја износ од 3.454,43 КМ.
- Одлука о усвајању Програма утрошка средстава са критеријима расподјеле за спорт, одлуком се утврђује износ од 700.000,00 КМ у Буџету СБК за 2018. годину.
- Одлука о усвајању Програма утрошка средстава са критеријима расподјеле за културу, одлуком се утврђује износ од 700.000,00 КМ у Буџетом СБК за 2018. годину.
- Одлука о издвајању средстава са ставке текуће резерве Владе СБК, одлуком се издваја износ од 9.000,00 КМ у сврху плате средстава за „Избор најбољег спорташа Кантона за 2018.“.
- Одлука о издвајању средстава са ставке текуће резерве Буџета СБК за 2018. годину, одлуком се издваја износ од 2.000,00 КМ за суфинансирање „XXИ. Отвореног федералног такмичења ученика и студената музике Травник – Нови Травник 2018“.
- Одлука о издвајању средстава са ставке текуће резерве Буџета СБК за 2018. године, намијењена за услуге стручног надзора над извођењем кровопокривачких радова ОШ „Берта Кучера“ Јајце и надзор реконструкције крова ОШ „Браћа Језерчић“ Јајце, у укупном износу од 2.858,20 КМ.
- Одлука о давању сагласности школама за расписивање конкурса за упражњена радна мјеста за основе и средње школе.

На приједлог Министарства пољопривреде, водопривреде и шумарства, Влада СБК је донијела Одлуку о давању сагласности за покретање поступка за додјелу концесије за кориштење водних снага потока Јаглинац за изградњу мале хидроелектране „Јаглинац“ на подручју опћине Нови Травник.

Влада СБК је на приједлог Министарства просторног уређења, грађења, заштите околиша, повратка и стамбених послова, донијела слиједеће одлуке:
- Одлука о овлаштењу Министарства просторног уређења, грађења, заштите околиша, повратка и стамбених послова за располагање средствима из Фонда за заштиту околиша СБК намијењених за заштиту околиша за 1018.
- Одлука о усвајању Програма о утрошку средстава за 2018. годину са ставке „Пријенос средстава за обиљежавање значајних дана Еко-календара и подршка раду еколошких друштава“.
- Одлука о усвајању Програма утрошка средстава за 2018. годину са ставке „Пријенос средстава за санирање еколошких инцидената“.
- Одлука о усвајању Програма о додијели средстава са критеријима за расподјелу средстава намијењених за заштиту околиша за 2018. годину из средстава Фонда за заштиту околиша СБК, одлуком се одобравају средства у износу од 1.200.000,00 КМ.
- Одлука о усвајању Програма утрошка средстава за потицај повратку прогнаника, обнови и развитку за пројекте у 2018. години, одлуком се одобрава износ од 980.000,00 КМ за пројекте.
- Одлука о издвајању средстава са ставке текуће резерве Владе СБК, одлуком се издваја износ од 30.000,00 КМ за измирење преузете обавезе из Меморандума о разумијевању – Пројекат „Потицање обновљивих извора енергије у БиХ“ суфинансирање пројекта.

Министарство здравства и социјалне политике је предложило, а Влада СБК донијела Одлуку о издвајању средстава „Царитасу“ Бугојанског деканата, одлуком се издваја износ од 10.000,00 КМ као помоћ за рад неведеног друштва за први и други квартал 2018. године.

Министарство финансија је предложило, а Влада СБК донијела слиједеће одлуке:
- Одлука о прерасподјели средстава из Буџета СБК за 2018. годину, врши се пренос средстава између Службе за заједничке послове Владе СБК и Основне школе „Дубравица“ Витез, одлуком се врши пренос средстава у износу од 15.000,00 КМ.
- Одлука о прерасподјели средстава из Буџета СБК за 2018. годину, врши се пренос средстава између Службе за заједничке послове Владе СБК и Министарства здравства и социјалне политике, одлуком се врши пренос средстава у износу од 2.807,46 КМ.

Министарство привреде је предложило, а Влада СБК дала сагласност на покретање поступка јавне набавке намјештаја за потребе истог министарства, процијењана вриједност набавке је у износу до 7.000,00 КМ.

Уред за европске интеграције, фондове, односе с јавношћу и квалитет према међународном стандарду је предложио, а Влада СБК дала сагласност на одговоре из Упитника Европске комисије о захтјеву Босне и Херцеговине за чланство у Европску унију.

Усвојени су и Извјештаји о раду инспекција и Извјештаји о реализацији Закључака за прву сједницу Владе у мјесецу марту 2018. године.

Прочитано 2637 пута

Новости

22.05.2020 Č E S T I T K A   Upućujem iskrene čestitke svim muslimanima, građanima Srednjobosanskog kant...
22.05.2020 Naredba Federalnog štaba civilne zaštite br.: 12-40-6-148-170/20 kojom se naređuje Federalnoj upravi...
22.05.2020 Vlada SBK, na prijedlog Ministarstva privrede SBK, na sjednici održanoj 21.05.20200. godine donijela...
22.05.2020 Načelnici općine Travnik i općine Donji Vakuf upoznali su Ministarstvo privrede SBK o obustavi proiz...
20.05.2020 Naredba Federalnog štaba civilne zaštite br.: 12-40-6-148-8-1-4/20 – Stavlja se van snage Naredba za...
« Maj 2020 »
Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31