Новости / Обавјештења

05 септембар
2018

Održan je IV sastanak Partnerske grupe za razvojVlada SBK, uz podršku UNDP-a pripremila je Strategiju razvoja SBK 2016-2020. godine. Ovaj proces je urađen uvažavajući postojeće strateške dokumente, trenutne socio-ekonomske pokazatelje stanja, razvojnih prioriteta i potreba Kantona, raspoloživih i budućih kapaciteta Kantona te pozitivnih društveno-ekonomskih odnosa u okruženju.

 

U svrhu prezentacije Izvještaja o razvoju sa pregledom provedbe strategije za 2017. godinu, održan je IV sastanak Partnerske grupe za razvoj u Velikoj sali općine Travnik. Sastanku su prisustvovali Premijer kantona Tahir Lendo, predstavnici Skupštine SBK, načelnici općina Srednjobosanskog kantona, predsjednici KO parlamentarnih stranaka u SBK, predstavnici Udruženja poslodavaca, predstavnici NVO organizacija Srednjobosanskog kantona i članovi KOR-a.

Strategija razvoja Srednjobosanskog kantona za period 2016.–2020. godine ključni je strateško-planski dokument Srednjobosanskog kantona (SBK), koji treba poticati i usmjeravati budući rast i razvoj kantona, te predstavlja osnovu za izradu detaljnih planova i programa u pojedinim sektorima, kreira osnovu za praćenje napretka, te potiče na saradnju i dogovor u planiranju različitih nivoa vlasti i društveno-ekonomskih partnera.

Ostvareni rezultati razvoja koji proizlaze iz implementacije Strategije razvoja, mogu biti vidljivi i mjerljivi jedino ukoliko se sistemski provodi praćenje i vrednovanje realizacije strategije. Rezultati prikazani u izvještaju o razvoju imaju osnovni cilj da prikažu trenutno stanje, stanje napretka i razvoja SBK, a isti bi trebali poslužiti kao buduća vodilja Vladi SBK ka daljem razvojnom planiranju i aktivnostima. Da bi se postigao gore navedeni cilj, te postiglo povezivanje razvojnih politika i politika Vlade SBK sa provedbom mjera Strategije, Ured za evropske integracije, fondove, odnose s javnošću i kvalitet prema međunarodnom standardu Srednjobosanskog kantona (Ured), vrši pripremu izvještaja o razvoju i pregleda provedbe Strategije razvoja SBK.

Izvještaj je sveobuhvatan, analizira ekonomski, društveni, infrastrukturni i okolišni aspekt razvoja, te predstavlja svojevrsnu situacionu analizu koja se naslanja na Strategiju razvoja SBK i time obezbjeđuje kontinuitet u analizi i izvještavanju sveukupnog razvoja, ali i polaznu osnovu za pripremu novog trogodišnjeg akcionog plana za implementaciju Strategije za period 2019.-2021. godine.

Izvještaj se sastoji od dva dijela koja zajednički čine jednu cjelinu i omogućuju praćenje razvojnih trendova i stepen provedbe strategije:
- I dio prati osnovne makroekonomske pokazatelje razvijenosti SBK te ukazuje na stepen razvijenosti SBK,
- II dio predstavlja stepen implementacije provedbe strateških ciljeva, prioriteta i definiranih mjera, odnosno projekata i aktivnosti iz Strategije razvoja, sa akcentom na prioritetne i strateške ciljeve.

Prilikom izrade izvještaja proveden je niz aktivnosti prikupljanja podataka, koji se prvenstveno zasniva na relevantnim statističkim podacima publikovanim od strane Federalnog zavoda za statistiku, Federalnog zavoda za programiranje razvoja, te izvještajima o radu ministarstava SBK.

Ovaj Izvještaj je izrađen uz podršku Projekta integriranog lokalnog razvoja (ILDP), koji predstavlja zajednički projekat Vlade Švicarske i Razvojnog programa Ujedinjenih naroda u Bosni i Hercegovini (UNDP).

Прочитано 2121 пута

Новости

18.09.2020   Objavljuje se javni konkurs za dodjelu sredstava za sufinansiranje projekata u oblasti: a. ...
14.09.2020 Na prijedlog Ministarstva privrede SBK, Vlada SBK je na 54. sjednici, održanoj 10.09.2020. godine, d...
10.09.2020 Vlada SBK je primila k znanju Informaciju UNDP-a o realizaciji zajedničkih aktivnosti na suzbijanju ...
10.09.2020 Na prijedlog Ministarstva privrede SBK, Vlada SBK je na 54. sjednici, održanoj 10.09.2020. godine, d...
08.09.2020 Krizni štab Federalnog ministarstva zdravstva, u cilju daljnjeg praćenja situacije i poduzimanja mje...
« Septembar 2020 »
Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30