Новости / Обавјештења

05 децембар
2018

Ј А В Н И П О З И В за пријем лица за стручно оспособљавање, без заснивања радног односа, у кантоналне органе управеНа основу члана 34. Закона о раду („Службене новине Федерације Босне и Херцеговине“, број 26/16), Влада Средњобосанског кантона објављује

Ј А В Н И П О З И В
за пријем лица за стручно оспособљавање, без заснивања радног односа, у кантоналне органе управе

 

I.

Ради стручног оспособљавања за самостални рад, без заснивања радног односа, на период од најдуље годину дана, Влада Средњобосанског кантона објављује Јавни позив за пријем лица са завршеном ВШС – ВИ. степен, ВСС – ВИИ. степен стручне спреме, односно с високим образовањем првог или другог циклуса болоњског система образовања, из сљедећих стручних подручја, односно занимања:

 

- Право,
- Економија,
- Машинство,
- Електротехника,
- Информатика,
- Грађевинарство,
- Геологија / геодезија,
- Архитектура,
- Просторно уређење,
- Рударство,
- Металургија (метали, неметали),
- Саобраћај,
- Хемијска технологија,
- Екологија,
- Санитарни инжињеринг,
- Пољопривреда,
- Шумарство,
- Прехрамбена технологија,
- Хортикултура,
- Ветеринарство,
- Социјални рад,
- Новинарство,
- Криминалистика, Криминологија
- Политологија,
- Образовање (педагог, психолог, едукатор – рехабилитатор, социјални педагог, социолог, наставници и професори свих профила, укључујући предшколско образовање и разредну наставу),
- Стоматологија,
- Фармација,
- Медицина (доктори, радиологија, микробиологија, лаборанти, генетичари, медицинске сестре, виши техничари, физиотерапеути и други здравствени смјерови),
- Специјалне намјене (војска, полиција),
- Инжињери заштите,
- Спорт,
- Текстил и обућарство,
- Умјетничка занимања (кипар, сликар, глумац),
- Теолог – Филозоф,
- Библиотекар,
- Комуникологија,
- Природно математички факултет свих звања, укључујући биологију-биохемију и физиологију,биологију-генетику
- Кинезиологија,
- Графички инжењер.

 

II. Опћи увјети

На Јавни позив се може пријавити кандидат који испуњава опће увјете из члана 25. Закона о државној служби у Федерацији Босне и Херцеговине („Службене новине Федерације Босне и Херцеговине“, број: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 и 4/12), и то:
- да је држављанин Босне и Херцеговине,
- да је старији од 18 година,
- да има универзитетску диплому или друге образовне или академске квалификације ВИ. или ВИИ. степена стручне спреме, односно високог образовања првог или другог циклуса болоњског система студирања,
- да је здравствено способан за обављање послова за које се пријављује,
- да се на њега не односи члан ИX.1. Устава Босне и Херцеговине.

III. Посебни увјети

Осим опћих увјета из члана 25. Закона о државној служби у Федерацији Босне и Херцеговине („Службене новине Федерације Босне и Херцеговине“, број: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 и 4/12), кандидат треба испуњавати и посебне увјете, и то:
- да је стекао ВИ. или ВИИ. степен стручне спреме, односно високо образовање првог или другог циклуса болоњског система студирања,
- да се налази на евиденцији незапослених лица код надлежне службе за запошљавање,
- да нема радно искуство након стјецања тражене стручне спреме.

IV. Списак потребних докумената

Кандидат је дужан, уз пријаву која садржи тачну адресу становања и број контакт-телефона, доставити и сљедеће документе:
- диплому или увјерење о завршеном школовању,
- увјерење о држављанству, не старије од три мјесеца,
- овјерену изјаву кандидата да нема радно искуство након стјецања тражене стручне спреме и овјерену изјаву да се на њега не односи члан ИX.1. Устава Босне и Херцеговине,
- увјерење надлежне службе за запошљавање да се кандидат налази на евиденцији незапослених лица, с податком о дуљини времена проведеног на евиденцији након сјецања тражене стручне спреме,
- доказ о оствареном просјеку оцјена цјелокупног завршеног студија на факултету.

Документи који се прилажу уз пријаву морају бити у оригиналу или овјерене фотокопије.

Остале документе којима се доказује испуњавање опћих увјета, изабрани кандидати су дужни доставити приликом склапања уговора о стручном оспособљавању без заснивања радног односа.

V. Остале напомене

Запримљене пријаве размотрит ће посебно основана комисија која ће утврдити ранг-листу пријављених кандидата, на основу просјека оцјена и дуљине проведеног времена на евиденцији незапослених лица након стјецања тражене стручне спреме, коју ће се доставити Влади Средњобосанског кантона на одлучивање. Влада Средњобосанског кантона ће се приликом пријема лица на стручно оспособљавање без заснивања радног односа држати принципа равноправне територијалне и националне заступљености.

Резултати Јавног позива објавит ће се на службеној њеб-страници Владе Средњобосанског кантона.

Права лица за стручно оспособљавање без заснивања радног односа прописана су чланом 34. Закона о раду („Службене новине Федерације Босне и Херцеговине“, број 26/16) и чланом 43. Закона о плаћама и накнадама у органима власти Средњобосанског кантона („Службене новине Средњобосанског кантона“, број: 2/12, 3/12 – исправка текста, 5/14, 7/14 – исправка текста и 12/15), уз напомену да лицима која се стручно оспособљавају припада накнада за топли оброк и пријевоз.

Пријаве с потребном документацијом доставити (поштом или директно) на адресу:

 

Влада Средњобосанског кантона
Комисија за провођење Јавног позива за пријем лица за стручно оспособљавање
– Пријава на Јавни позив за стручно оспособљавање
Станична 43
72 270 Травник

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања Јавног позива у дневним листовима и на службеној њеб-страници Владе Средњобосанског кантона (рачунајући од посљедње објаве).

Непотпуне, неуредне и неправовремене пријаве неће се разматрати.

 

Број: 01-34-43/2018.   ПРЕМИЈЕР КАНТОНА 
 Травник,3.12.2018.   Тахир Лендо, дипл. инг.Прочитано 7340 пута

Новости

20.02.2020 U ponedjeljak, 17.02.2020. godine, u prostorijama Ministarstva prostornog uređenja, građenja, zaštit...
19.02.2020 Dana 18.02.2020.godine Ministar Ministarstva privrede Srednjobosanskog kantona Nisvet Hrnjić sa sara...
14.02.2020 Premijer Srednjobosanskog kantona Tahir Lendo, ministar obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta...
13.02.2020 Imajući u vidu činjenicu da se nalazimo u posljednjoj godini provedbe Strategije razvoja 2016.-2020....
13.02.2020 Po primljenom pozivu za posjetu, ministar gosp. Nisvet Hrnjić boravio je, u periodu od 7-9.2.2020.go...
« Фебруар 2020 »
Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29