Новости / Обавјештења

Brojevi telefona dostupni za 24 satnu komunikaciju

Brojevi telefona dostupni za 24 satnu komunikaciju Zdravstvo 20 3 2020

 

Vlada SBK ja na 8. vanrednoj sjednici usvojila Izvještaje Kriznog štaba Ministarstva zdravstva i socijalne politike i Izvještaj Kantonalne uprave za civilnu zaštitu SBK.

U Izvještaju je navedeno da je održana sjednica Kriznog štaba Ministarstva zdravstva i socijalne politike, na kojem su date informacije o broju osoba koje se nalaze u izolaciji, oko 450 osoba se nalazi u izolaciji na Srednjobosanskom kantonu, a za jednu osobu je traženo testiranje.

Date su preporuke Kantonalnom štabu civilne zaštite da se sve nabavke opreme na nivou kantona usmjere preko Kantonalnog štaba civilne zaštite. Takođe naglašen je problem bolnica sa opskrbom kisika, Zaključak štaba i Vlade SBK je da je neophodno da se osigura određena količina zaliha zbog potreba bolnica za naredna tri mjeseca.

Krizni štab Ministarstva zdravstva i socijalne politike dao je i slijedeće preporuke:
- Preporučuje se svim poslodavcima sa područja Srednjobosanskog kantona da iz radnog procesa izuzmu trudnice i druge socijalno osjetljive kategorije, ukoliko to proces rada dozvoljava.
- Predlaže se Kantonalnom štabu civilne zaštite da se usredotoči na konkretne nabavke, od raznih donatora, u vidu zaštitne opreme, dezinfekcionih sredstava i ostale opreme zdravstvenim ustanovama.
- Traži se od Kantonalnog štaba civilne zaštite da osigura tromjesečne potrebe boca za kisik.
- Da se za najugroženije osoblje bolnica osiguraju zaštitna odjela BIOHARAZD.

PREPORUKA

Donesen je Zaključak o izmjeni Zaključka sa 6. vanredne sjednice Vlade SBK, kojim je zdravstvenim ustanovama naloženo pružanje zdravstvene zaštite svim osiguranim osobama do 31.5.2020. godine, bez obzira da li je zdravstvena knjižica ovjerena. Na traženje Zavoda za zdravstveno osiguranje SBK predloženi Zaključak se stavlja van snage, i donosi se novi Zaključak da se zdravstvena zaštita bezuvjetno pruža svim osiguranicima bez obzira na ovjeru zdravstvene knjižice, kupljenu premiju (markicu), te da se ne vrši naplata participacija, a zbog proglašenja stanja prirodne nesreće.
Ovakav režim pružanja zdravstvene zaštite trajao bi do prestanka razloga koji su doveli do proglašenja prirodne nesreće nakon čega bi se utvrdio dodatni rok za plaćanje premija (markica) za osobe koje to nisu učinile do danas. Rok za primjenu Zaključka je ODMAH.

Vlada SBK je prihvatila navedeni Izvještaj Kriznog štaba Ministarstva zdravstva i socijalne politike.

Razmatran je i Izvještaj Kantonalnog štava civilne zaštite, koji je nakon rasprave i usvojen.
U skladu sa novim naredbama, doneseni su određeni zaključci:
- Zadužuju se općinski štabovi civilne zaštite da postupaju prema naredbama Federalnog ptaba civilne zaštite i kantonalnog štaba civilne zaštite.
- Zadužuje se Kantonalni zavod za zapošljavanje SBK da HITNO dostavi podatke o raspoloživom medicinskom osoblju koje se nalazi na evidenciji nezaposlenih iz svih općina Kantona, podaci trebaju sadržavati i adrese i kontakt telefone.
- Traži se od Federalne uprave za inspekcije poslove da iznađe način bržeg protoka obavijesti izdanim Rješenjima o osobama koje su za samoizolaciju prema Ministarstvu unutrašnjih poslova SBK. Takođe, da se iznađe način koordinacije sa Kantonalnom upravom za inspecijske poslove, kako ne bi došlo do izdavanja duplih Rješenja o samoizolaciji.
- Zadužuje se Ministarstvo privrede SBK da zatraži od Ministarstva komunikacija i prometa BiH detaljniju instrukciju o načinu transporta roba preko graničnih prelaza BiH (uvoz i izvoz).
- Zadužuje se služba za zajedničke poslove Vlade SBK da organizuje dezinfekciju svih objekata koje koriste Kantonalna ministarstva i drugi organi uprave SBK.

ZAKLJUČAK

Takođe, dvije nove Naredbe su stigle iz Federalnog štaba civilne zaštite:
- Naredba kojim se naređuje svim kantonalnim/ općinskim/ gradskim štabovima civilne zaštite da odmah stave na raspolaganje snage i sredstva iz sastava odgovarajućih specijaliziranih jedinica civilne zaštite/ službi zaštite i spašavanja, kao i dodatne snage i sredstva higijensko epidemioloških službi (HES) iz sastava kantonalne/ općinske/ gradske ustanove zdravstva, javnih komunalnih preduzeća i privrednih društava za provođenje pojačanih vanrednih mjera odvoza smeća, čišćenja, pranja i dezinfekcije – posebno gradskih ulica, trotoara, javnih stepeništa, trgova, javnih parking i prostora koju su popločani/ asfaltirani.
- Naređuje se kantonalnim kriznim štabovima da izvrše preraspodjelu radnog vremena zdravstvenih radnika, zdravstvenih saradnika i ostalih uposlenih u zdravstvenim ustanovama, u skladu sa potrebama i aktuelnoj epidemiloškoj situaciji.
- Naređuje se zdravstvenim ustanovama, da specijalizante i subspecijalizante koji su trenutno na specijalističkom odnosno subspecijalističkom stažu ili su po bilo kom osnovu na edukaciji izvan zdravstvenih ustanova čiji su uposlenici, prema potrebama povuku i angažiraju za rad u matičnoj zdravstvenoj ustanovi čiji su uposlenici.

NAREDBA.

NAREDBA

Kantonalni štab civilne zaštite ima aktivan broj 121 na koji se mogu prijaviti osobe koje ne poštuju izdata Rješenja o samoizolaciji.

Ministarstva Vlade Srednjobosanskg kantona su takođe podnijela Izvještaje o poduzetim mjerama:

Ministarstvo unutrašnjih poslova je obavijestilo da su u toku provođenja mjera za samoizolaciju, ministarstvo uspijeva da sa postojećim kapacitetima odgovori na sve zahtjeve koji stižu od Kantonalnog štaba civilne zaštite.

Ministarstvo pravosuđa i uprave je poduzelo mjere organizacije rada pravosudnih institucija u Srednjobosanskom kantonu.

Ministarstvo finansija je takođe poduzelo mjere o smislu organizacije rada i rada sa strankama.

Ministarstvo privrede provodi sve mjere koje su propisane od strane Federalne uprave civilne zaštite, Kantonalnog štaba civilne zaštite i Vlade SBK. Poduzete su mjere na radu svih inspekcija u sastavu ovog ministarstva na području Srednjobosanskog kantona. Tržna, saobraćajna i ugostiteljska inspekcija je stalno aktivna i na terenu.

Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okolišta, povratka i stambenih poslova poštuje sve naredbe u okviru svog ministarstva. Ministarstvo prati situaciju i na raspolaganju je svim ministarstvima u slučaju potrebe.

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva provodi sve mjere i naredbe propisane od strane nadležnih institucija.

Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta uz provođenje svih mjera, takođe je organizovalo i radi na pripremi online obrazovne platforme za učenike koji trenutno ne pohađaju nastavu.

19 март
2020

Dragi sugrađani koji dolazite iz inostranstva, kao i svi vi koji imate odredene simptome, te sumnjate da ste zarazeni bilo kakvim virusom, molimo vas NEMOJTE dolaziti u zdravstvene ustanove da se prijavljujete!
Nazovite na broj dežurnog telefona koji su na dnu obavijesti!!!
Dolaskom u zdravstvenu ustanovu ugrožavate zdravlje ostalih pacijenata i zdravstvenog osoblja!
Hvala na razumjevanju.
030 513 513 Dom zdravlja Travnik
030 518 138 Dom zdravlja Travnik
030 512 192 HES Travnik
030 511 394 Zavod za javno zdravstvo SBK/KSB


Zavod za javno zdravstvo SBK/KSB-a

 

Što znači samoizolacija i kako je provoditi?

Pažljivo proučite upute o samoizolaciji i pridržavajte ih se jer time štitite sebe i druge.

Ako vam je određena mjera samoizolacije, ovo su stvari kojih se obavezno morate pridržavati. Ova mjera štiti vas, ali i druge.

1. Nije dozvoljeno izlaziti iz kuće, osim u krajnjoj nuždi.
2. Kada uđete u samoizolaciju, dužni ste se javiti izabranom liječniku porodične medicine. Daljnja javljanja nisu potrebna, osim ako dobijete temperaturu.
3. Mjerite tjelesnu temperaturu ujutro i navečer
4. Obratite pažnju na pojavu simptoma respiratorne infekcije (temperatura, kašalj, otežano disanje...)
5. Redovito perite ruke sapunom ili koristite hidroalkoholnu otopinu
6. Redovito čistite i dezinficirajte predmete i površine u prostorijama gdje boravite
7. Redovito provjetravajte prostoriju
8. Koristite zasebnu posteljinu, ručnike i pribor za jelo
9. Osigurajte odvojenu sobu i odvojeno koristite kupaonicu
10. U slučaju potrebe za odlaskom u zdravstvenu ustanovu prethodno se javite telefonom liječniku porodične medicine ili nadležnom epidemiologu.

Новости

18.09.2020   Objavljuje se javni konkurs za dodjelu sredstava za sufinansiranje projekata u oblasti: a. ...
14.09.2020 Na prijedlog Ministarstva privrede SBK, Vlada SBK je na 54. sjednici, održanoj 10.09.2020. godine, d...
10.09.2020 Vlada SBK je primila k znanju Informaciju UNDP-a o realizaciji zajedničkih aktivnosti na suzbijanju ...
10.09.2020 Na prijedlog Ministarstva privrede SBK, Vlada SBK je na 54. sjednici, održanoj 10.09.2020. godine, d...
08.09.2020 Krizni štab Federalnog ministarstva zdravstva, u cilju daljnjeg praćenja situacije i poduzimanja mje...
« Septembar 2020 »
Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30