Nabavke

Nabavke - Vlada SBK - KSB

Скупштина Средњобосанског кантона на XXI. сједници одржаној 15.09.2021. године донијела је Закључак о прихваћању Нацрта Закона о потицању развоја мале привреде Средјнобосанког кантона и задужила Министарство привреде Средњобосанског кантона да по опћинама са подручја Средњобосанског кантона отвори јавну расправу.

Јавну расправу провест ће представници Министарства привреде Средњобосанског кантона, односно радна група коју је министар Министарства привреде Средњобосанског кантона именовао Рјешењем.

Након сваке јавне расправе сачинити ће се записник о запримљеним приједлозима, сугестијама и коментарима, који ће се узети у обзир приликом утврђивања Нацрта Закона о потицању развоја мале привреде Средњобосанског кантона.

Позив на јавну расправу

Закон о потицају развоја мале привреде

Закључак о прихваћању нацрта закона

Објављено у Новости

Закон о младима ФБиХ обавезује ниже нивое власти да креирају политике према младима, односно стратегију тј.документ институција власти с програмским приступом дјеловања према младима.

На приједлог заступнице Сузане Кришто, Скупштина и Влада СБК усвојили су Нацрт Стратегије за младе и именовали Радни тим за израду стратегије, гдје је заступница Кришто изабрана за предсједницу Радног тима, чиме је исказано опредјељење за улагање максималних напора у координацији свих кантоналних структура како би пружили подршку младима у различитим областима друштвеног живота.

У уторак у Витезу је одржан трећи састанак Радног тима за израду стратегије за младе, гдје су се чланови тима састали с организацијама које имају богато искуство у писању политика према младима.
Заступница Кришто је у уводном говору захвалила америчкој организацији Националном демократском институту БиХ и Институту за развој младих КУЛТ на исказном интересу и стручној подршци да заједнички раде на креирању првог стратешког документа за младе у СБК.

Уз анализу постојећег стања које ће урадити представници министарстава, током радног дана је обучено 12 анкетара који ће провести истраживање о потребама и проблемима младих на простору цијелог кантона у свих 12 опћина. Анкетирање ће обухватити око 600 младих људи.

На основу свих резултата, креират ће се стратешки правци дјеловања, те циљеви стратегије и мјере за реализацију циљева Стратегије.

Скупштина СБК
Радни тим за израду стратегије за младе

Објављено у Новости - скупштина

Скупштина Средњобосанског кантона је, на XXI. сједници одржаној 15. септембра 2021. године, донијела одлуку о прихваћању Стратегије развоја Средњобосанског кантона за период 2021.–2027. година.

Законом о развојном планирању и управљању развојем у Федерацији Босне и Херцеговине те подзаконским актима успостављен је институционални и нормативноправни оквир развојнога планирања и управљања развојем у Федерацији Босне и Херцеговине, у кантонима и у јединицама локалне самоуправе. На основу утврђенога нормативноправног оквира, Влада Средњобосанског кантона је донијела Одлуку о изради стратегије развоја Средњобосанског кантона за период 2021.–2027. година. Стратегија развоја Средњобосанског кантона је интегрисани, мултисекторски стратешки документ Средњобосанског кантона, који дефинише јавне политике, усмјерава развој територије Средњобосанског кантона и јединица локалне самоуправе те, зацртаним стратешким циљевима и приоритетима, представља путоказ за свеукупни друштвени развој. Стратегијом развоја Средњобосанског кантона утврђују се циљеви и приоритети развоја Кантона, начин њихова остваривања, финансијски и институционални оквир за проведбу, праћење, евалуацију и извјештавање. Истовремено, то је полазни документ и подлога за израду секторских стратегија, ДОБ-а, Буџета и ПЈИ-а Кантона, програма рада Владе Средњобосанског кантона за мандатни период, трогодишњега плана рада министарстава и других органа, као и годишњега програма рада Владе Средњобосанског кантона.

Стратегија развоја Средњобосанског кантона за период 2021.–2027. година је вишедимензионални процес економске, друштвене, околишне, просторне и институционалне трансформације ради побољшања квалитета и стандарда живота грађана, гдје су у развојне процесе укључени сви актери развоја: јавни сектор, приватни сектор, цивилно друштво и локална заједница. Стратегија представља интегрисани мултисекторски документ Средњобосанског кантона, којим се дефинишу јавне политике и усмјерава развој цијелог њезина подручја.

Осим тога, потреба израде Стратегије развоја Средњобосанског кантона за период 2021.–2027. година произлази из чињенице да ће у истом периоду Босни и Херцеговини бити доступан ЕУ програм ИПА ИИИ, приступ којем ће зависити од постојања стратешких докумената на нивоу Босне и Херцеговине и спремности, односно зрелости развојних пројеката.

У том контексту Стратегија развоја Средњобосанског кантона за период 2021.–2027. година омогућит ће лакше уграђивање кантоналних приоритета и пројеката у државне стратешке документе Босне и Херцеговине, те препознавање улоге Кантона у развојним процесима, како на другим нивоима власти у Босни и Херцеговини тако и изван Босне и Херцеговине.

Објављено у Новости

Календар садржаја јавних набавки

« Septembar 2021 »
Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30