Nabavke

Nabavke - Vlada SBK - KSB

На приједлог Министарства финансија, Влада СБK је утврдила Ребаланс Буџета СБK за 2018. годину, и упутила у даљу процедуру.
Усвојени ребаланс Буџета СБK износи:
Приходи 219.322,340,00 KМ
Расходи 219.322,340,00 KМ
Усвојен је и Приједлог Закона о измјени Закона о извршењу Буџета СБK за 2018. годину, и упућен у даљу процедуру.
Служба за запошљавање СБK је предложила, а Влада СБK донијела слиједеће одлуке:
- Одлука о допуни Статута Службе за запошљавање СБK.
- Одлука о измјенама и допунама Финансијског плана Службе за запошљавање СБK за 2018. годину.
- Одлука о измјенама и допунама Одлуке о извршењу Финансијског плана Службе за запошљавање СБK за 2018. годину.
- Одлука измјенама и допунама Плана набавки Службе за запошљавање СБK за 2018. годину.
Влада СБK је на приједлог Министарства образовања, науке, културе и спорта донијела слиједеће одлуке:
- Одлука о аконтативној распођели средстава намијењених за финансирање трошкова пријевоза ученика основних школа гђе нема организованог пријевоза и ученика с посебним потребама (ИИ полугодиште), одлуком се издваја износ од 48.187,20 KМ, средства ће се дозначит на текуће рачуне родитеља, како слиједи:
о Ученицима, гђе нема организираног пријевоза - 30.549,60 KМ
о Ученицима с посебним потребама - 17.637,60 KМ
- Одлука о аконтативној распођели средстава намијењених за финансирање трошкова пријевоза ученика основних школа за 2018. годину, одлуком се издваја износ од 84.467,59 KМ за ИИИ и ИВ мјесец школске 2017/2018. године.
- Одлука о аконтативној распођели средстава за високо школство планираних Буџетом СБK за 2018. годину, одлуком се издваја износ од 142.737,00 KМ за суфинансирање високог школства и стипендирање студената за В мјесец текуће године.

Донесена је и Одлука о издвајању дијела средстава за провођење Програма мјера здравствене заштите животиња у 2018. години на епизоотиолошком подручју СБK и заштита здравља биља из Буџета СБK, одлуком се издваја износ од 99.479,00 KМ, средства ће бити утрошена за надокнаду штете власницима животиња које су биле заражене 8.925,00 KМ, по Програму мјера здравствене заштите животиња ветеринарским станицама 89.554,00 KМ, и колатерални трошкови 1.000,00 KМ.
Министарство здравства и социјалне политике је предложило, а Влада СБK донијела Одлуку о давању сагласности за покретање специфичне јавне набавке Обавезне превентивне систематске дератизације за период од 2018 до 2020 године.
Министарство финансија је предложило, а Влада СБK усвојила Извјештај о ревизији Ођела интерне ревизије о утрошку средстава текуће резерве Владе Kантона за 2017. годину.
Влада СБK је на приједлог Министарства привреде, примила к знању информацију о потраживањима по основу концесионих накнада.
На приједлог Министарства финансија Влада СБK је донијела Одлуку о именовању привремених управних одбора у болницама на подручју СБK.
Министарство образовања, науке, културе и спорта је предложило, а Влада СБK донијела слиједеће одлуке:
- Одлука о упису студената у академској 2018/ 2019. години у високошколским установама СБK.
- Одлука о издвајању средстава Текуће резерве Буџета СБK за ОШ „Сафвет бег Башагић“ Нови Травник, одлуком се издваја износ од 33.700,00 KМ, средства су потребна за прикључак воде, канализације и струје на нови објекат школе).
- Одлука о давању сагласности за покретање поступка јавне набавке за ОШ „Дубравица“ Витез, предмет набавке је извођење радова на крову школе, процијењена вриједност набавке је 4.329,00 KМ.
Влада СБK је на приједлог Министарства привреде, донијела слиједеће одлуке:
- Одлука о издвајању средстава, са позиције Трансфер – потицај привреди 2018.,(ЛОТ 1.2), одлуком се издваја износ од 6.500,00 KМ.
- Одлука о издвајању средстава, са позиције „Трансфер – потицај привреди“ за 2018.год (ЛОТ 1.3), одлуком се издваја износ од 67.500,00 KМ.
- Одлука о издвајању средстава , са позиције „Трансфер – потицај привреди“ за 2018.год (ЛОТ 4), одлуком се издваја износ од 10.000,00 KМ.

Објављено у Сједнице 2018

Календар садржаја јавних набавки

« Jun 2018 »
Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30