Министарство просторног уређења, грађења, заштите околишта, повратка и стамбених пословa

Тел: 030 511-215 | Фаџ: 030 540-291 | Адреса: Прњавор 16 а | Емаил: min.prostorno@sbk-ksb.gov.ba

21.10.2019 | Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli ugovora slijedećem ponuđaču s rang liste  ...
17.10.2019 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli ugovora o javnoj nabavci  ...
17.10.2019 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača o javnoj nabavci za projekat - Izgradnja rezervoara za vodu i izmjena dijela cjevovoda u naselju Kable, MZ Bil...
14.10.2019 Odluka o dodjeli ugovora o javnoj nabavci - Izrada odvodnog kanala za oborinske vode u naseljenim mjestima Kaćuni-Bare, općina Busovača  ...
10.10.2019 Odluka o poništenju postupka javne nabavke za projekat "Povećanje energetske efikasnosti na JU Centar za kulturu, općina Donji Vakluf...

Дјелокруг рада

Дјелокруг рада

Министарство просторног уређења, градње, заштите околиша,, повратка и стамбених послова обавља управне стручне и друге послове утврђене законом који се односе на остваривање мјеродавности Кантон, и то:планирање и уређење простора те политику кориштења земљишта; израду и проведбу просторнога плана те његово усклађивање с Просторним планом Федерације Босне и Херцеговине; градњу; заштиту околиша (управљање отпадом, заштиту природе и каквоћу зрака те заштиту од буке); повратак и остваривање пројеката обнове и развоја; утврђивање стамбене политике и осигурање хармонизираног функционирања локалне самоуправе у комуналној ђелатности, те обавља и друге послове утврђене законом.

« Novembar 2019 »
Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30