Министарство привреде

Тел: 030 511-217 | Фаџ: 030 511-729 | Адреса: Прњавор 16 а | Емаил: minpriv@sbk-ksb.gov.ba , Web: www.mgpsbk-ksb.com.ba

20.09.2019 | Dana 17. 09. 2019. godine Ministar Ministarstva privrede Srednjobosanskog kantona Nisvet Hrnjić sa pomoćnikom za industriju, poduzetništvo i obrt Zihnijom Aganovićem i st...
18.09.2019 Vlada Srednjobosanskog kantona na 16. sjednici održanoj 29.08.2019. godine utvrdila je Nacrt Uredbe o mirnom rješavanju radnih sporova u Srednjobosans...
10.09.2019 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku, usluge geodetskog premjera rudarskih radova koji se izvode na osnovu ugovora o koncesijama z...
08.08.2019 Povodom Kurban bajrama svim muslimanima u ime Ministarstva privrede Srednjobosanskog kantona upućujemo iskrene čestitke sa željom, da praznik dočekate...
24.07.2019 U sklopu redovnih aktivnosti Ministarstva privrede dana 23. 07. 2019. godine ministar privrede Nisvet Hrnjić sa pomoćnikom za industriju, poduzetništv...


felix2

Министарство унутрашњих пословa

Министар: Феликс Видовић
Тел.: 030 511 523
Адреса: Алеја Конзула бб, Травник

Web: https://www.mupsbk-ksb.gov.ba/

markovicМинистарство правосуђа и управе

Министар: Зоран Марковић 
Тел.: 030 518 687
Адреса: Станична 43, Травник
Ministarstvo finansija   Министарство финансија

  Министрица: Мирјана Плавчић 
  Тел.: 030 540 450
  Адреса: Везирска 62, Травник

  Ministarstvo privrede Министарство привреде

  Министар: Нисвет Хрњић
  Тел.: 030 511 217
  Адреса: Прњавор 16а, Травник

  Web: www.mgpsbk.com.ba

 

Министарство пољопривреде, водопривреде и шумарстваsalka merdzanovic

Министар: Салкан Мерџанић
Тел.: 030 511 218
Адреса: Прњавор 16а, Травник

Ministarstvo obrazovanja   Министарство образовања, знаности, културе и спорта

  Министар: Бојан Домић
  Тел.: 030 511 214
  Адреса: Станична 43, Травник

  Web: www.mozks-ksb.ba

 

 Ministarstvo zdravstva   Министарство здравства и социјалне политике

    Министар: Никола Грубешић
    Тел.: 030 511 536
    Адреса: Станична 43, Травник
Ministarstvo obnove    Министарство просторног уређења, грађења, заштите околишта, повратка и стамбених пословa

   Министар: Амир Шечибовић
   Тел.: 030 511 215
   Адреса: Прњавор 16а, Травник

Надлежности

Надлежности

Министарство правосуђа и управе врши управне, стручне и друге послове утврђене законом који се односе на остваривање надлежности Кантона у области:

  • правосуђа, правобранилаштва, управе и локалне самоуправе; нотарске службе;
  • послове управне инспекције;
  • послове давања мишљења о усклађености закона и других прописа које доноси Сабор Кантона, Влада Кантона и руководиоци државне службе са Европском конвенцијом о заштити људских права и основних слобода и другим инструментима за заштиту људских права који имају правну снагу уставних одредби те обавља и друге управне послове који не спадају у ђелокруг другог органа управе Кантона, те друге послове утврђене законом.

Надлежности

Надлежности органа управе

Прописане Законом о устројству и ђелокругу Kантоналних Министарстава и других тијела управе СБK/ KСБ

Надлежности

Надлежности органа управе и дјелокруг рада

Министарство обавља управне, стручне и друге послове утврђене законом, који се односе на:
развитак и унапређење здравствене заштите и здравствене ђелатности преко мреже здравствених установа у власништву Kантона, опћина, домаћих и страних, физичких и правних особа; сустав финанцирања здравствене заштите и здравственог осигурања; праћење здравственог стања и потреба становништва; спречавање и сузбијање заразних болести; спречавање и сузбијање кроничних незаразних болести; промоцију у унапређење исхране; здравствену заштиту мајки, жена и ђеце (планирање обитељи); промоцију и унапређење менталне и физичке рехабилитације, промоцију и унапређење институције кућног лијечења и његе у кући; организирање и надзор лијечења обољелих и рањених ван Kантона; праћење стања опскрбе лијековима, санитетским материјалом и медицинском опремом те утврђивање листе приоритета за њихову набавку; утврђивање јединствених доктринираних својстава у спречавању, сузбијању, дијагностици и лијечењу озлијеђених и обољелих особа; претраге намирница и воде намијењених за људску исхрану, развитак научноистраживачких ђелатности у области здравства, успоставу јединственој информацијског сустава у области здравства; здравствени одгој и унапређење здравствене културе; организирање полагања стручних испита здравствених ђелатника са средњом школском спремом; утврђивање и испуњавање увјета за обављање здравствене ђелатности у приватној пракси и рад здравствених установа у свим облицима власништва; координацију стручно медицинског надзора над радом установа и здравствених ђелатника; инспекцијски надзор у санитарној, здравственој и фармацеутској области, издавање санитарно превентивних сугласности за изградњу, адаптацију и упорабу стамбено-пословних и пословних објеката, сурадњу са домаћим и страним хуманитарним организацијама и донаторима на побољшању стања здравства на подручју Kантона; анализу финанцијско-економског положаја здравства, координацију рада с ресорним министарствима и хуманитарним организацијама на изградњи, обнови и адаптацији објеката и инфраструктурних сустава у мрежи здравствених установа, одлучивање у другоступањском управном поступку по жалбама из мјеродавности Министарства; обављање послова скрби о ђеци без родитељског старања, ђеци ометеној у физичком и психичком развитку, брига о одгојно занемареној и напуштеној ђеци те ђеци чији је развитак ометен обитељским приликама; скрб о материјално неосигураним и неспособним особама, старим и инвалидним особама;скрб о цивилним жртвама рата, скрб о обитељима с ђецом, обављање ревизије рјешења и других аката те рјешавање по жалбама у другом ступњу и области социјалне скрби, скрби цивилних жртава рата и скрби обитељи с ђецом; оснивање и рад лијечничких повјеренстава у другом ступњу за категоризацију цивилних жртава рата, ђеце ометене у развоју и утврђивање неспособности за рад материјално неосигураних особа;осигурање и надзор намјенског трошења финанцијских средстава за социјалне потребе и услуге; усклађивање и надзор рада центара за социјални рад и других тијела, институција и установа чији је ђелокруг рада из области социјалне скрби, скрби цивилних жртава рата и скрби обитељи с ђецом; вођење прописаних евиденција из своје мјеродавности; праћење, контролу и остваривање права корисника социјалне скрби, скрби цивилних жртава рата и скрби обитељи с ђецом те активности на побољшању стања у овој области; сурадња с уредом за социјалну и ђечју скрб при ресорном федералном министарству и другим управним федералним и кантоналним тијелима; сурадњу с хуманитарним организацијама и донаторима који желе помоћи побољшању стања социјалне скрби, скрби цивилних жртава рата и скрби обитељи с ђецом;анализу стања и рада социјалних установа на подручју Kантона и по потреби, давање приједлога и сугласности на оснивање установа из области социјалне и ђечје скрби; обављање и других управно стручних послова, утврђених законом који се односе на мјеродавност Kантона у овој области; припрему нацрта и приједлога закона и других аката из мјеродавности Министарства, обављање и других послова из ових области, сукладно Закону.

Министарство ђелује на подручје Kантона и 12 опћина KСБ /СБK

« Oktobar 2019 »
Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Издвојено из министарстава