Кантонална управа за шумарство / Новости

02 март
2016

Програм утрошка средстава „Трансфер за израду шумскопривредне основе за приватне шуме“Кантонална управа за шумарство Средњобосанског кантона објављује,

ПРОГРАМ
УТРОШКА СРЕДСТАВА
„ТРАНСФЕР ЗА ИЗРАДУ ШУМСКОГОСПОДАРСКЕ ОСНОВЕ ЗА ПРИВАТНЕ ШУМЕ“
ПРЕМА ЧЛАНУ 5. И 57. КАНТОНАЛНОГ ЗАКОНА О ШУМАМА
УТВРЂЕНИХ БУЏЕТОМ СРЕДЊОБОСАНСКОГ КАНТОНА
ЗА 2016. ГОДИНУ

I. СВРХА ПРОГРАМА
Чланом 5. Закона о шумама („Службене новине СБК“, број: 5/14 и 12/15), утврђено је да се шумама одређеног подручја господари у складу са одредбама важећих шумскогосподарских основа, те да шумскогосподарске основе за приватне шуме доноси ресорно Министарство. Чланом 54. истог Закона, а ради остваривања опћих интереса и дугорочних циљева одрживог господарења шумама. Утврђени су извори намјенских средстава из којих се у складу са чланом 57. став 1. тачка ц. Закона, између осталог финансира израда шумскогосподарских основа за приватне шуме.
Сврха програма је утрошак средстава за плаћање услуга израде шумскогосподарских основа за приватне шуме на подручју Средњобосанског кантона за опћине Бугојно, Горњи Вакуф/Ускопље, Доњи Вакуф, Травник, Нови Травник, Витез, Бусовача, Фојница, Кисељак, Крешево, Јајце и Добретићи.

II. ВИСИНА СРЕДСТАВА И ИЗВОРИ СРЕДСТАВА
Буџетом Средњобосанског кантона за 2016. годину („Службене новине СБК“, број: 1/16) чланом 3. разд јел 19, глава 02, економски код 614 400 предвиђен је „Трансфер за израду шумскогосподарске основе за приватне шуме“ у износу 100.000,00 КМ.

III. КРИТЕРИЈИ ЗА ДОД ЈЕЛУ СРЕДСТАВА
Одлуком о изради шумскогосподарске основе за приватне шуме Средњобосанског кантона број: 01-02-682/15 од 24.11.2015. године, Влада Кантона је задужила Министарство пољопривреде, водопривреде и шумарства-Кантоналну управу за шумарство, да у складу са одредбама Закона о шумама и Закона о јавним набавкама приступи изради шумскогосподарских основа за приватне шуме на подручју Средњобосанског кантона.
Овим програмом планира се утрошак средстава за прву годину израде шумскогосподарских основа за приватне шуме на подручју Средњобосанског кантона, у укупном износу од 100.000,00 КМ. Основа програма су одредбе Оквирног споразума и уговора закљученог са извођачем радова-израђивачем шумскогосподарске основе, одабраним у процедури у складу са Законом о јавним набавкама.
Утврђени износ средстава из овог програма, у смислу одредаба члана 5. и 57. кантоналног Закона о шумама и члана 36. Закона о извршавању Буџета Средњобосанског кантона за 2016. годину, употријебити ће се за подршку пројекту израде шумскогосподарских основа, са циљем обезбјеђења трајности господарења приватним шумама на подручју Средњобосанског кантона, уплатом на рачун израђивача шумскогосподарских основа.

IV. НАДЗОР
Надзор над намјенским кориштењем наведених средстава обављати ће Министарство пољопривреде, водопривреде и шумарства – Кантонална управа за шумарство.

Травник; 05.02.2016.год.

 

Прочитано 1712 пута
« Jul 2020 »
Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Издвојено из управе и службе