Јавно-приватно партнерство

26 јун
2018

Позив за достављање средњорочних (трогодишњих) и годишњих планова потенцијалних пројеката Јавно-приватног партнерства СБКПреузмите прилоге:

Министарство привреде објављује Позив за достављање средњорочних (трогодишњих) и годишњих планова потенцијалних пројеката Јавно-приватног партнерства Средњобосанског кантона

Наведени планови ће бити основ за израду Каталога потенцијалних пројеката Средњобосанског кантона за период 2018. - 2020. године, а који ће бити објављен на босанском, хрватском, енглеском и њемачком језику.
Усвојени средњорочни и годишњи планови достављају се Министарству привреде Средњобосанског кантона најкасније до 15.07. 2018. године.
Закон о јавно приватном партнерству Средњобосанског кантона ("Службене новине СБК" број: 3/18, Уредба о идентификацији припреми, уговарању и праћењу имплементације пројеката Јавно-приватног партнерства ("службене новине СБК", број: 7/18), као и Обрасци Анекса на којима се попуњавају средњорочни и годишњи планови потенцијалних пројеката могу се преузети на њеб страници Владе Средњобосанског кантона-Министарства привреде: хттп://сбк-ксб.гов.ба/

Прочитано 1142 пута