Министарство пољопривреде/ Буџет и Јавне набавке

17 април
2018

Odluka o davanju saglasnosti za pokretanje postupaka javne nabaveПреузмите прилоге:

Na osnovu člana člana 31. Zakona o Vladi Srednjobosanskog kantona, (Službene novine SBK broj: 5/03 ( prečišćeni tekst) i 14/03), i člana 35. Zakona o izvršenju budžeta Srednjobosanskog kantona za 2018. godinu (Službene novine Srednjobosanskog kantona , broj: 1/18), Vlada Srednjobosanskog kantona na ____ sjednici održanoj ____ 2018. godine, donosi:

ODLUKU

o davanju saglasnosti za pokretanje postupaka javne nabave u skladu sa usvojenim Planom javne nabave za realizaciju projekata sa pozicije „Poticaji vodoprivredi“ za 2018. godinu.

 

I

Na osnovu Plana javne nabave za 2018. godinu i raspodjele sredstva u budžetu za 2018. godinu, daje se saglasnost za pokretanje postupaka javne nabave za realizaciju projekata iz oblasti vodoprivrede u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH ( „ Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14), sa stavki: Subvencije javnim preduzećima - poticaji vodoprivredi E.K. 614400, S.K. JAO 001 i Subvencije javnim preduzećima –poticaji vodoprivredi (intervantna sredstva) E.K. 614400, S.K. JAO 008, razdjel 19, glava 01, član 35. stav 4. ( Službene novine Srednjobosanskog kantona broj: 1/18) u iznosu od:

575.000,00 KM (petstotinasedamdesetpethiljada konvertibilnih maraka)

II

Pokreće se postupak realizacije tabelarno prikazanih projekata u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama kako slijedi:

A.) ZA RADOVE :

1 Odluka o davanju saglasnosti pokretanja postupka javne nabave poticaji vodoprivreda 1

2 Odluka o davanju saglasnosti pokretanja postupka javne nabave poticaji vodoprivreda 1

3 Odluka o davanju saglasnosti pokretanja postupka javne nabave poticaji vodoprivreda 1

4 Odluka o davanju saglasnosti pokretanja postupka javne nabave poticaji vodoprivreda 1

III

Za sve projekte navedene u članu II tačke A.) ove Odluke., Ministarstvo će sa svakom općinom, i izvođačem radova, potpisati Ugovore o korištenju sredstava.

IV

Za sve projekte navedene u članu II tačka B.) ove Odluke., Ministarstvo će sa svakim odabranim davaocem usluge/ponuđačem, potpisati Ugovor o korištenju sredstava.

V

Sredstva iz tačke C.) ove Odluke će se dodjeliti u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, nakon što prema prioritetnim/interventnim projektima općina ili drugih jedinica lokalne samouprave, resorni ministar odredi projekte koji će se finansirati iz interventnih sredstava-poticaji vodoprivredi.
Za prednje navedene projekte Vlada donijeti posebnu Odluku.

 VI

Ukoliko se ne izvrši utrošak sredstava koja su namjenjena za ove projekte, prilikom odabira novih projekata Ministarstvo će tražiti saglasnost Vlade SBK/KSB.

 VII

Za realizaciju ove odluke zadužuje se Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i Ministarstvo finansija, svako u okviru svoje nadležnosti.

 

Broj:
Travnik,_________2018. godine

PREMIJER KANTONA
Tahir Lendo, dipl.ing.

 

 

 

Прочитано 1628 пута
« Decembar 2019 »
Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31