уторак, 18 септембар 2018 08:16

Сазвана XXXII. сједница Скупштине Средњобосанског кантона

На основу члана 58. Пословника Скупштине Средњобосанског кантона (Службене новине Средњобосанског кантона, број 3/04),

С А З И В А М

XXXII. сједницу Скупштине Средњобосанског кантона за дан 26.9 .2018.године
( сриједа ) с почетком у 10,00 сати у сали Скупштине Кантона ул.Алеја Конзула бб Травник

ДНЕВНИ РЕД

1. Нацрт закона о туристичким заједницама у Средњобосанском кантону.
2. Давање сагласности на Статут Завода за јавно здравство Средњобосанског кантона.
3. Одлука о давању сагласности на Одлуку о измјенама и допунама Финансијског плана Завода за здравствено осигурање Средњобосанског кантона за 2018.годину.
4. Одлука о давању сагласности на Одлуку о измјенама и допунама Одлуке о извршавању Финансијског плана Завода за здравствено осигурање Средњобосанског кантона за 2018.годину.
5. Очитовање о Извјештају о финансијској ревизији Службе за запошљавање Средњобосанског кантона за 2017.годину.
6. Очитовање о Извјештају о пословању Шумскогосподарског друштва „ Средњобосанске шуме“ /Шумскопривредно друштво „ Шуме Средишње Босне“ друштво са ограниченом одговорношћу за пословну 2017.године, Извјештај независног ревизора за 2017.годину и Извјештај о раду Надзорног одбора за период 8.6.2017- 31.12.2017.године.
7. Годишњи Извјештај ВТСВ БиХ за 2017.годину.

 

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ СКУПШТИНЕ

Јосип Квасина дипл.оец.

 

Документи Скупштина СБК

 

pristup informacijama

Search