05 новембар
2021

Сазвана XXII. сједница Скупштине Средњобосанског кантонаНа основу члана 58. Пословника Скупштине Средњобосанског кантона (Службене новине Средњобосанског кантона, број 3/04, 6 / 13 и 16/20),

С А З И В А М
XXII. сједницу Скупштине Средњобосанског кантона за дан 16.11. 2021. године ( уторак ), с почетком у 10 ,00 сати, у сали Интернационалног Универзитета Травник Алеја Конзула - Мељанац бб.

 

За сједницу предлажем слиједећи

ДНЕВНИ РЕД

1. Приједлог закона о измјени Закона о здравственом осигурању - скраћени поступак
2. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о предшколском одгоју и образовању – скраћени поступак
3. Информација о остваривању Програма рада Скупштине Средњобосанског кантона за период 1.1. до 30.6.2021.године
4. Полугодишњи извјештај о кориштењу средстава текуће резерве Средњобосанског кантона за 2021.годину
5. Специјални извјештај о ефикасности законских рјешења у области професионалне рехабилитације и запошљавања особа са инвалидитетом у Босни и Херцеговини.

 

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ СКУПШТИНЕ

Јосип Квасина, дипл. оец.

 

pristup informacijama

Search