четвртак, 10 јануар 2019 14:19

Сазвана II. сједница Скупштине Средњобосанског кантон

На основу члана 58. Пословника Скупштине Средњобосанског кантона (Службене новине Средњобосанског кантона, број 3/04 и 6/13),

С А З И В А М

II. сједницу Скупштине Средњобосанског кантона за дан 22.1 .2019. године
( уторак ) с почетком у 10,00 сати у сали у просторијама Скупштине Кантона ул.Алеја Конзула бб Травник.

За сједницу предлажем сљедећи:
ДНЕВНИ РЕД

1.Приједлог Одлуке о давању Гаранције Кантоналном заводу за јавно здравство Средњобосанског кантона за осигурање кредита код Раиффеисен банка д.д. Сарајево намијењеног за реконструкцију и адаптацију објекта за смјештај Завода за јавно здравство Средњобосанског кантона
2. Приједлог одлуке о куповини зграде за смјештај Полицијске станице Нови Травник.
3.Очитовање о федералном Преднацрту закона о репрезентативности синдиката и удружења послодаваца.
4. Извјештај о финансијској ревизији Завода за здравствено осигурање Средњобосанског кантона за 2017.годину,
5. Извјештај о финансијској ревизији Министарства здравства и социјалне политике за 2017.годину.
6. Извјештај о финансијској ревизији Средњобосанског кантона за 2017.годину.

 

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ СКУПШТИНЕ

Јосип Квасина дипл.оец.

Документи Скупштина СБК

 

pristup informacijama

Search