петак, 31 јануар 2020 14:09

Саопштење са X. сједнице Скупштине Средњобосанског кантона

Скупштина Средњобосанског кантона је усвојила Скраћени записник с IX сједнице Скупштине те донијела Програм рада Скупштине Средњобосанског кантона за 2020.годину и Закључке на X. сједници одржаној 30.1.2020.године како слиједи:

 

1.Закључак о прихваћању Програма рада Владе Средњобосанског кантона за 2020.годину.
2.Програм рада Скупштине Средњобосанског кантона за 2020.годину.
3.Закључак о примању на знање Информација о оставрењу Програма рада Скупштине Средњобосанског кантона за период 1.7. до 31.12.2019.године.
4.Закључак у поводу расправе о Извјештају о средњорочној еваулацији интегриране Стратегије развоја Средњобосанског кантона 2016-2020 за период еваулације 2016-2018.
5.Закључак о прихваћању Нацрта Етичког кодекса изабраних дужносника / заступника у Скупштини Средњобосанског кантона.
6.Закључак о прихваћању Иницијативе за измјену Закона о правобранилаштву ( Службене новине СБК број:8/17) поднесену од стране начелника опћине Кисељак.

 

pristup informacijama

Search