21 мај
2020

Saopštenje sa 43. sjednice Vlade SBK - 2020.g.Vlada SBK je usvojila zapisnik sa 42. redovne i 33. vanredne sjednice.

Na prijedlog Ministarstva privrede, Vlada SBK je donijela Odluku o izdvajanju sredstava pravnim i fizičkim licima sa pravnim subjektivitetom kojima je naredbama štabova za civilne zaštite zabranjeno obavljanje djelatnosti u uslovima pandemije korona virusa (COVID-19), sa pozicije „Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima – poticaj privredi“. Ovom Odlukom izdvaja se iznos od 463.043,00 KM, odnosno iznos od 203,00 KM za subvencioniranje 50% najniže neto plate za mjesec April 2020. godine, ukupan broj pravnih i fizičkih lica sa pravnim subjektivitetom kojima se izdvajaju sredstva iznosu 834. Ukupan broj zaposlenih u pravnim i fizičkim licima sa pravnim subjektivitetom kojima se izdvajaju sredstva iznosi 2281.

Tabela podnosioca zahtjeva po Javnom pozivu kojima se odobravaju sredstva

 

Isto ministarstvo je predložilo, a Vlada SBK usvojila Analizu II uticaja COVID-19 na privredu Srednjobosanskog kantona. U cilju utvrđivanja postojećeg stanja i poduzimanja adekvatnih mjera na smanjenju posljedica koje su uzrokovane pojavom COVID-19, Ministarstvo privrede SBK je provelo anketiranje privrednih subjekata na području SBK na bazi Upitnika. U istraživanju je učestvovalo 659 privrednih subjekata, a analiza je obuhvatila privredene subjekte iz metaloprerađivačke, drvoprerađivačke, tekstično-kožarske industruje, hemijske industrije, ugostiteljstva, trgovine, turizma, proizvodnje kože i srodnih proizvoda, saobraćaja i komunikacija. Negativne posljedice pandemije COVID-19 privredni subjekti su iskazali kroz problem plaćanja poreza i doprinosa, problema sa isplatom plata, otkazivanje dogovorenih poslova, poteškoće u sklapanju novih poslova i smanjenju potraženj za proizvodima i uslugama na tržištu. Više informacija o Analizi II se može dobiti u Ministarstvu privrede SBK.

Kantonalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove je predložila, a Vlada SBK donijela Odluku o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju dalekovoda 35 kV Kiseljak – Kreševo. Ovom odlukom utvrđuje se javni interes za izgradnju dalekovoda 35 kV Kiseljak – Kreševo, na području općina Kiseljak i Kreševo. Utvrđivanje javnog interesa iz ove odluke Vlada Srednjobosanskog kantona donosi se na osnovu: Elaborata eksproprijacije kV Kiseljak-Kreševo (TS 110/35/10 kV Kiseljak I TS 35/10 kV Kreševo, Mišljenja Općinskog vijeća Kreševo i Mišljenja Općinskog vijeća Kiseljak.

Vlada SBK je primila k znanju Informaciju Kantonalne uprave za civilnu zaštitu o poduzetim aktivnostim i mjerama od proglašenja stanja nesreće uzrokovane pojavom korona virusa (COVID-19.

Прочитано 3469 пута
« Januar 2021 »
Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31