06 фебруар
2020

Saopštenje sa 33. sjednice Vlade SBK - 2020. godinaVlada SBK je usvojila Zapisnik sa 32. sjednice.

Komisija za provođenje javnog poziva je dostavila Listu osoba za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u kantonalne organe uprave, a Vlada SBK utvrdila Konačnu Listu osoba za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u kantonalne organe uprave.

 

Ministarstvo finansija je dostavilo prijedlog Odluke o preraspodjeli sredstava u Budžetu SBK za 2019. godinu, odlukom se dopušta preraspodjela sredstava odobrenih u Budžetu SBK za 2019. godinu između Službe za zajedničke poslove tijela SBK, Ministarstva pravosuđa i uprave, Osnovne škole „Travnik“, Osnovne škole „Kalibunar“, Mješovite srednje škole „Travnik“ i Elči Ibrahim-pašine medrese u Travniku. Sredstva u iznosu od 124.400,00 KM sa stavke Kapitalni transferi za sufinansiranje projekata značajnih za kanton preraspoređuju se i dodjeljuju budžetskim korisnicima kako slijedi:
- Ministarstvu pravosuđa i uprave izdvaja se iznos od 68.200,00 KM za „Subvencija javnim preduzećima – kazneno-popravnim ustanovama-pritvoru“.
- Osnovna škola „Travnik“ Travnik iznos od 11.700,00 KM za izdatke za energiju.
- Osnovna škola „Kalibunar“ Travnik iznos od 12.700,00 KM za izdatke za energiju.
- Mješovita srednja škola „Travnik“ Travnik iznos od 9.800,00 KM za ugovorene i druge posebne usluge.
- Elči Ibrahim-pašina medresa u Travniku iznos od 22.000,00 KM za izdatke za energiju.

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
- Odluka o dodjeli koncesije za projektovanje, ugradnju, korištenje i prenos MHE “OIE MHE RK3” na transportnom cjevovodu glavnog vodovodnog sistema sa izvorišta Kostajnica i Ščona, na lokalitetu Rudina-Kreševo, općina Kreševo, instalisane snage 18 kW, moguće godišnje proizvodnje 0,114 GWh, dodjeljuje se koncesionaru, JKP „KOSTAJNICA“ d.o.o. Kreševo.
- Odluka o usvajanju Programa raspodjele i prenosa sredstava sa tekućih transfera drugim nivoima vlasti, fondovima i neprofitnim organizacijama- poticaji vodoprivredi, utvrđenih Budžetom Srednjobosanskog kantona za 2020. godinu. Usvaja se Program utroška i raspodjele sredstava sa pozicije: “ Transfer-poticaji vodoprivredi “ utvrđenih Budžetom Srednjobosanskog kantona za 2020. godinu u iznosu od 10.000,00 KM. Sredstva iz ove Odluke će se izdvojiti i utrošiti, za projekat: „Izgradnja vodovoda Drvetine u MZ Drvetine, općina Bugojno“, koji će se realizirati u saradnji između Ministarstva finansija i Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva SBK.
- Odluka o usvajanju Plana javne nabavke sa kriterijima raspodjele sredstava, izrađenog na bazi trogodišnjeg plana, za projekte koji će se sufinansirati ili finansirati iz sredstava prikupljenih od posebnih i opštih vodnih naknada, te sredstava prikupljenih od koncesionih naknada, utvrđenih Budžetom SBK za 2020.godinu. Usvaja se Plan javne nabavke sa kriterijima raspodjele sredstava, izrađenog na bazi trogodišnjeg plana, za projekte koji će se sufinansirati ili finansirati iz sredstava prikupljenih od posebnih i opštih vodnih naknada, te sredstava prikupljenih od koncesionih naknada, utvrđenih Budžetom SBK za 2020.godinu u iznosu od 255.000,00 KM. Sredstva iz ove Odluke će se izdvojiti po posebnim Odlukama Vlade SBK i utrošiti na neophodne i prioritetne projekte utvrđene usvojenim Planom javne nabavke, a koja će se realizirati u saradnji između Ministarstva finansija i Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva SBK.
- Odluka o davanju saglasnosti za pokretanje postupaka javne nabavke u skladu sa usvojenim Planom javne nabavke, izrađenog na bazi trogodišnjeg plana, za projekte koji će se sufinansirati ili finansirati iz sredstava prikupljenih od posebnih i opštih vodnih naknada, te sredstava prikupljenih od koncesionih naknada, utvrđenih Budžetom SBK za 2020.godinu. Na osnovu Plana javne nabavke za 2020. godinu, izrađenog na bazi trogodišnjeg plana i raspodjele sredstva u Budžetu za 2020. godini, daje se saglasnost za pokretanje postupaka javne nabavke za realizaciju projekata iz oblasti vodoprivrede u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH u iznosu od 255.000,00 KM.
- Odluka o usvajanju dopune Plana javne nabavke po stavkama: subvencije javnim preduzećima–poticaji vodoprivredi i subvencije javnim preduzećima –poticaji vodoprivredi (interventna sredstva) utvrđenih Budžetom Srednjobosanskog kantona za 2020. godinu. Odlukom se usvaja dopuna Plana javne nabavke sa raspodjelom sredstava po stavkama: subvencije javnim preduzećima–poticaji vodoprivredi i subvencije javnim preduzećima –poticaji vodoprivredi (interventna sredstva), utvrđenih Budžetom Srednjobosanskog kantona za 2020. godinu u ukupnom iznosu od 161.880,00 KM. Sredstva iz ove Odluke će se izdvojiti po posebnim Odlukama Vlade SBK i utrošiti na neophodne i prioritetne projekte utvrđene usvojenom Dopunom Plana javne nabavke, a koja će se realizirati u saradnji između Ministarstva finansija i Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva SBK.
- Odluka o davanju saglasnosti za pokretanje postupaka javne nabavke u skladu sa usvojenom dopunom Plana javne nabavke za realizaciju projekata sa pozicije „Poticaji vodoprivredi“ za 2020. godinu. Na osnovu dopune Plana javne nabavke za 2019. godinu i raspodjele sredstva u Budžetu za 2020.godinu, daje se saglasnost za pokretanje postupaka javne nabavke za realizaciju projekata iz oblasti vodoprivrede u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH u iznosu od 161.880,00 KM.

Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o usvajanju programa utroška sredstava za poticaj povratku prognanika, obnovi i razvitku za projekte u 2020. god. Ovom Odlukom odobrava se Program utroška sredstava za poticaj povratku prognanika,obnovi i razvitku za projekte u godini u iznosu 1.000.000,00 KM. Prihvaćeni projekti realizirat će se na temelju Zakona o javnim nabavkama.

Na prijedlog Kantonalne uprave za civilnu zaštitu, Vlada SBK je donijela Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke – Nabavka pumpe za muljevitu i bistru vodu, procjenjena vrijednost nabavke iznosi 83.000,00 KM. Ugovor će se dodijeliti najpovoljnijem ponuđaču „MONSUN“ d.o.o. Lukavac koji je ponudio ukupnu cijenu sa popustom i bez PDV-a u iznosu od 64.800,00 KM.

Ista uprava je predložila, a Vlada usvojila Izvještaje načelnika općina Travnik i Jajce o utrošku doniranih sredstava iz Budžeta SBK.

Vlada SBK je usvojila Izvještaj o provođenju Zakona o javno-privatno partnerstvu SBK za 2019. godinu. Javna tijela ostvarila su pomak i napredak u identifikaciji i pripremi prijedloga projekata, ali nemaju potpisane prve ugovore o Javno-privatnom partnerstvu. U Izvještaju je navedeno da investitori i lokalne zajednice nisu dovoljno upoznati sa rješenjima i mogućnostima iz Zakona o javno-privatnom partnerstvu, te je potrebna dodatna edukacija javnog sektora i rada na promociji zakonskih mogućnosti i projekata JPP-a.

Usvojeni su i Izvještaj o realizaciji zaključaka Vlade i Izvještaj o radu inspekcija za prvu sjednicu u mjesecu februar 2020.g.

Ministarstvo obrazovanja, mladih, nauke, kulture i sporta je predložilo, a Vlada SBK dala saglasnost na potpisivanje Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg školstva u Srednjobosanskom kantonu. Ovim Kolektivnim ugovorom za djelatnost srednjeg školstva u Srednjobosanskom kantonu uređuju se prava i obveze strana potpisnica ovoga Kolektivnoga ugovora koje su ga sklopile, te prava i obveze iz radnoga odnosa ili u svezi s radnim odnosom, u skladu sa zakonom i drugim propisima.

 

Прочитано 2599 пута
« Januar 2021 »
Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31