31 јануар
2020

Saopštenje sa 32. sjednice Vlade SBK - 2020. godinaVlada SBK je usvojila Zapisnik sa 31. sjednice.

Na prijedlog Ministarstva privrede, Vlada Srednjobosanskog kantona je razmatrala Prijedlog Zakona o turističkim zajednicama Srednjobosanskog kantona. Nakon provedenih javnih rasprava Ministarstvo privrede je zatražilo mišljenja na Prijedlog zakona, te dobilo pozitivna mišljenja Ministarstva finansija, Saveza općina i gradova FBiH, Ministarstva pravosuđa i uprave SBK i Ureda za zakonodavstvo SBK. Vlada SBK je nakon diskusije ministara dala saglasnost na predloženi Prijedlog Zakona o turističkim zajednicama Srednjobosanskog kantona i uputila u dalju proceduru.

 

Usvojen je i Specijalni izvještaj Institucije ombudsmana o zabrani fizičkog kažnjavanja djeteta u Bosni i Hercegovini, na prijedlog Skupštine SBK. Svrha ovoga izvještaja jeste ukazati na smisao uvođenja zabrane tjelesnog kažnjavanja djeteta; zabrana sama po sebi ne treba biti isključivo sankcioniranje, odnosno kažnjavanje nasilja koje počine roditelj, brat, sestra, staratelj ili usvojitelj, već i stvaranje što boljih uslova za tzv. pozitivno roditeljstvo, odnosno roditeljstvo bez nasilnih metoda u odgoju i odrastanju djeteta. Ombudsmani Izvještajem žele dati svoj doprinos u oblasti zaštite prava djeteta, u skladu sa mandatom i nadležnostima, kako bi tijela izvršne i zakonodavne vlasti pristupila ozbiljnom razmatranju uvođenja eksplicitne zabrane tjelesnog kažnjavanja djeteta. Uvažavajući međunarodne dokumente, Bosna i Hercegovina ima obavezu poduzeti sve što je neophodno kako bi se potpuno zabranilo tjelesno kažnjavanje djeteta u svim sredinama, uključujući i porodicu.

Donesena je i Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2019. godinu za potrebe Skupštine SBK, za nabavku elektronskog sistema glasanja s mikrofonima. Odlukom se izdvajaju sredstva u iznosu od 48.102,74 KM (sa PDV-om) za nabavku opreme za elektronsko glasanje. Sredstva iz ove Odluke uplatit će se izabranom ponuđaču „ČIP Sistemi“ d.o.o. Ilidža. 

Na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Vlada SBK je donijela slijedeće odluke:
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2020.godinu za realizaciju projekata iz oblasti vodoprivrede. Iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2020.godinu na bazi trogodišnjeg Plana javne nabavke i korištenja sredstava za realizaciju projekata iz oblasti vodoprivrede, izdvajaju se sredstva u iznosu od 6.961,50 KM, sredstva su određena direktnim sporazumom za realizaciju projekta „Izrada projektne dokumentacije za regulaciju korita Bistričke rike u općini G.Vakuf/Uskoplje“, sredstva će se doznačiti izabranom ponuđaču, preduzeću „INPROS“ d.o.o. Mostar.
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2020.godinu za realizaciju projekata iz oblasti vodoprivrede. Iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2020.godinu na bazi trogodišnjeg Plana javne nabavke i korištenja sredstava za realizaciju projekata iz oblasti vodoprivrede, izdvajaju se sredstva u iznosu od 6.856,20 KM, određena direktnim sporazumom za realizaciju projekta „Izrada projektne dokumentacije za regulaciju korita rijeke Poričnice u općini Bugojno“, izabranom ponuđaču, preduzeću „ES Hydrotechnics“ d.o.o. Sarajevo.
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2020.godinu za realizaciju projekata iz oblasti vodoprivrede. Iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2020.godinu na bazi Plana javne nabave( tačka C.)-Interventna sredstva) i korištenja sredstava za realizaciju projekata iz oblasti vodoprivrede, izdvajaju se sredstva u iznosu od 5.000,00 KM, određena direktnim sporazumom za realizaciju projekta „Izvođenje radova na uređenju kanala za odvodnju oborinskih voda u MZ Polje, općina Kreševo“, izabranom ponuđaču, preduzeću JKP„Kostajnica“ d.o.o.Kreševo.

Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta je predložilo, a Vlada SBK dala saglasnost osnovnim i srednjim školama za raspisivanje natječaja za nastavno i nenastavno osoblje.

Razmatrana je i tačka Ministarstva unutrašnjih poslova, odnosno razmatran je Izvještaj o rezultatima korištenja mobilnih i fiksnih radara za IV. kvartal 2019. godine. Izvještaj obuhvata sažetak rezultate operativnih planova korištenja mobilnih i fiksnih radara, iz Izvještaja je vidljivo da je ukupano evidentirano 13.812 počinjenih prekršaja u periodu od oktobra do decembra 2019. godine. U poređenju sa prethodnim kvartalom evidentno se smanjio broj počinjenih prekršaja.

Vlada SBK je na današnjoj sjednici razmatrala Informacija o stanju projekta registracije ulica i kućnih brojeva koju je predložila Kantonalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove. Uprava je Vladi SBK naglasila da je završena izrada projekte dokumetacija i u toku su aktivnosti druge faze koja se provodi u općinama na privremenoj numeraciji kućnih brojeva. Neke općine su pristupile donošenju odluka o nazivima i označavanju ulica, trgova i označavanju objekata i izvršile su privremenu numeraciju (dodjeljeni brojevi na terenu), dok neke općine još uvijek nemaju usvojenu navedenu odluku. Vlada SBK je na kraju diskusije donijela Zaključak da Kantonalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove ponovno pokrene inicijativu ka općinama da se donese navedena Odluka kako bi se što prije mogao uspostaviti adresni registar općina u Srednjobosanskom kantonu.

 

Прочитано 2381 пута
« Januar 2021 »
Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31