Članak je filtriran: četvrtak, 12 Decembar 2019 - Vlada SBK - KSB

Na osnovu člana 58. Poslovnika Skupštine Srednjobosanskog kantona (Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj 3/04 i 6/13),

S A Z I V A M
IX. sjednicu Skupštine Srednjobosanskog kantona za dan 23.12.2019. godine
(ponedjeljak ) s početkom u 10,00 sati u sali u prostorijama Skupštine Kantona ul.Aleja Konzula bb Travnik.

Za sjednicu predlažem sljedeći:
DNEVNI RED


1.Prijedlog izmjena i dopuna Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2019.godinu – skraćeni postupak.
2. Prijedlog Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2020.godinu.
3. Prijedlog Zakona o izvršavanju Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2020.godinu.
4. Davanje saglasnosti na Finansijski plana Zavoda za zdravstveno osiguranje Srednjobosanskog kantona za 2020.godinu.
5.Davanje suglasnosti na Odluku o izvršavanju Financijskog plana Zavoda za zdravstveno osiguranje Kantona Središnja Bosna za 2020.godinu.
6.Davanje saglasnosti na Finansijski Plan Agencije za privatizaciju Srednjobosanskog kantona za 2020. godinu.
7. Davanje saglasnosti na Odluku o izvršavanju Finansijskog plana Agencije za privatizaciju Srednjobosanskog kantona za 2020.godinu.
8. Davanje saglasnosti na Odluku o Finansijskom planu Kantonalne direkcije za ceste 2020.godinu.
9.Davanje saglasnosti na Odluku o izvršavanju Finansijskog plana Kantonalne direkcije za ceste za 2020.godinu.
10.Davanje saglasnosti na Finansijski plan službe za Zapošljavanje Srednjobosanskog kantona za 2020.godinu.
11. Davanje saglasnosti na Odluku o izvršavanju Finansijskog plana Službe za zapošljavanje Srednjobosanskog kantona za 2020.godinu.

PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE

Josip Kvasina dipl.oec.

 

Objavljeno u Novosti - skupština

Na osnovu Odluke o poništenju Javnog oglasa za popunu radnih mjesta namještenika - viši referent (čuvar šuma), u radni odnos na neodređeno radno vrijeme, br. 01-34-34/19-22 od 09.12.2019. godine, Kantonalna uprava za šumarstvo objavljuje:

PONIŠTENJE
Javnog oglasa za popunu radnih mjesta namještenika - viši referent (čuvar šuma)

Poništava se Javni oglas za prijem namještenika - viši referent (čuvar šuma) u radni odnos na neodređeno radno vrijeme, objavljen dana 15.10.2019. godine u dnevnim listovima Oslobođenje, Dnevni list i Večernji list i na web stranici Vlade Srednjobosanskog kantona, za slijedeća radna mjesta:
1. viši referent - čuvar šuma na području općine Jajce – 1 izvršilac,
2. viši referent - čuvar šuma na području općine Novi Travnik – 1 izvršilac,
3. viši referent - čuvar šuma na području općine Dobretići –1 izvršilac,

Obrazloženje: Javni oglas se poništava na osnovu Odluke o poništenju Javnog oglasa za popunu radnih mjesta namještenika - viši referent (čuvar šuma), br. 01-34-34/19-22 od 09.12.2019. godine.


Direktor
Ševal Konjalić, dipl. ing. šum.