20 Januar
2020

Sazvana 31. sjednica Vlade SBK- 2020Na osnovu člana 28. Zakona o Vladi Srednjobosanskog kantona (Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj: 5/03 – prečišćeni tekst i 14/03) i člana 9. Poslovnika o radu Vlade Srednjobosanskog kantona(Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj 12/16 – pročišćeni tekst),

S A Z I V A M
31. sjednicu Vlade Srednjobosanskog kantona, za četvrtak, 23.1. 2020. godine u 9 sati

DNEVNI RED


1. Zapisnik sa 30. sjednice Vlade Srednjobosanskog kantona - sekretar Vlade
2. Mišljenje na Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama socijalne zaštite, žaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodica sa djecom ( federalni zakon) – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
3. Pravilnik o unutarnjoj organizaciji Ureda za javne nabave za potrebe korisnika budžeta Srednjobosanskog kantona – Ured za javne nabave
4. Pravilnik o javnim nabavama za potrebe korisnika budžeta Srednjobosanskog kantona – Ured za javne nabave
5. Godišnji plan i program održavanja regionalnih puteva Srednjobosanskog kantona za 2020. godinu – Kantonalna direkcija za puteve
6. Godišnji plan i program projektovanja, rekonstrukcije i sanacije regionalnih puteva na području Srednjobosanskog kantona za 2020. godinu – Kantonalna direkcija za puteve
7. Program raspodjele sredstava parlamentarnim političkim strankama za 2020. godinu – predstavnik Skupštine Kantona
8.Program raspodjele sredstava neprofitnim organizacijama za 2020. godinu – predstavnik Skupštine Kantona
9. Program raspodjele sredstava drugim nivoima vlasti i fondovima za 2020. godinu – predstavnik Skupštine Kantona
10. Program raspodjele sredstava pojedincima za 2020. godinu – predstavnik Skupštine Kantona
11. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za uplatu poreza na promet za kupovinu zgrade za smještaj PS Novi Travnik – Ministarstvo unutrašnjih poslova
12. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku opreme za potrebe MUP-a – Ministarstvo unutrašnjih poslova
13. Prijedlog odluke o uknjižavanju zgrade PS Novi Travnik u knjigovodstvene evidencije MUP-a – Ministarstvo unutrašnjih poslova
14. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2019. godinu za izvršenje Odluke Evropskog suda za ljudska prava broj: 46977/15 od 5.12.2019. godine - Ministarstvo financija
15. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2019. godinu po Sporazumu Vlade Kantona i nosioca pravosudnih funkcija (Nedžad Islamović) - Ministarstvo financija
16. Prijedlog odluke o izvršenju neplaniranih sredstava u Budžetu Srednjobosanskog kantona za 2019. godinu ( donacija MSŠ „Donji Vakuf) – Ministarstvo financija
17. Prijedlog odluke o izvršenju neplaniranih sredstava u Budžetu Srednjobosanskog kantona za 2019. godinu ( vlastiti prihodi OŠ „Voljevac“) – Ministarstvo financija
18. Prijedlog odluke o izvršenju neplaniranih sredstava u Proračunu Kantona Središnja Bosna za 2019. godinu ( donirana sredstva Kantonalnim sudu u Novom Travniku) – Ministarstvo financija
19. Prijedlog odluke o preraspodjeli sredstava u Proračunu Kantona Središnja Bosna za 2019. godinu – Ministarstvo financija
20. Prijedlog odluka (2x) o izdvajanju sredstava za nabavku opreme – Ministarstvo financija
a) za nabavku uredskih stolica
b) za nabavku računara
21. Prijedlog odluka (4x) o izdvajanju sredstava za nabavku opreme – Ministarstvo financija
a) za nabavku računarske opreme
b) za nabavku kancelarijskog namještaja – kasete sa ladicama
c) za nabavku stolica/ fotelja
d) za nabavku printera
22. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2019. godinu za nabavku opreme za potrebe Općinskog suda u Jajcu - Ministarstvo pravosuđa i uprave
23. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava tekuće rezerve Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2019. godinu za potporu liječenja Seada Mijića- Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
24. Prijedlog odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2019. godinu za nabavku opreme za potrebe Kantonalnog suda u Novom Travniku (stolice) - Ministarstvo pravosuđa i uprave
a) za nabavku stolica
b) za nabavku klima uređaja
c) za nabavku i ugradnju kotla za grijanje
25. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2019. godinu za nabavku opreme za potrebe Općinskog suda u Kiseljaku - Ministarstvo pravosuđa i uprave
26. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku usisavača – Služba za zajedničke poslove
27. Prijedlog odluka o izdvajanju sredstava za nabavku opreme za potrebe Ureda za javne nabavke – Ured za javne nabavke
a) za nabavku računarske opreme – ruteri, razdjelnici i kablovi
b) za nabavku računara
c) za nabavku namještaja
d) za nabavku klima uređaja
28. Prijedlog odluke o izboru najpovoljnije ponude za nabavku kancelarijskog materijala – Ured za javne nabavke
29. Prijedlog odluka (2x) o davanju saglasnosti školama za popunu upražnjenih radnih mjesta za školsku 2019/20.godinu – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
30. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti srednjim školama za zaključivanje ugovora o djelu za upražnjena radna mjesta za školsku 2019/20.godinu – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
31. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za izbor najpovoljnije ponude za rekonstrukciju krova na zgradi OŠ „Novi Travnik“ – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
32. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za izbor najpovoljnije ponude za nabavku i ugradnju vrata u OŠ“Uskoplje“ – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
33. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na Odluku o visini blagajničkog maksimuma za 2020. godinu – Ministarstvo financija
34. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na izbor najpovoljnije ponude za nabavku opreme za elektronsko glasanje – predstavnik Skupštine Kantona
35. Prijedlog zaključaka (2x) o davanju saglasnosti za poništavanje postupaka javne nabavke bankarskih usluga – Ministarstvo financija
a) bankarske usluge vođenja depozitnog računa – LOT 1
b) bankarske usluge vođenja transakcijskog računa i podračuna – LOT 2
36. Saglasnost za pokretanje postupka javne nabavke uredskog materijala, tonera i papira za printanje – Ministarstvo unutrašnjih poslova
37. Saglasnost za pokretanje postupka javne nabavke računara za potrebe Kantonalnog pravobranilaštva Vitez – Ministarstvo pravosuđa i uprave
38. Saglasnost za prijem državnih službenika (2) u Uredu za javne nabavke – Ured za javne nabavke
39. Izvještaji Odjela za internu reviziju Ministarstva financija – Ministarstvo financija
a) revizija tekućih rashoda za povrat pogrešno ili više uplaćenih javnih prihoda
b) revizija naknada za općekorisne funkcije šuma
c) revizija planiranih nabavki stalnih sredstva zdravstvenim ustanovama
40. Izvještaj o radu Policijskog odbora za 2019. godinu – Ministarstvo unutrašnjih poslova
41. Izvještaj o namjenskom trošenju sredstava tekuće rezerve dodijeljenih Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
42. Razrješenja i imenovanja
a) Rješenje o imenovanju komisije za izbor i imenovanje članova školskih odbora u osnovnim i srednjim školama u Srednjobosanskom kantonu – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta

PREMIJER KANTONA
Tahir Lendo, dipl.ing.

pogledano 1593 puta