Služba za zajedničke poslove

dir. Amir Škandro / tel/fax 030 518 091

04.11.2019 | Na osnovu člana 23. Pravilnika o postupku javnog nadmetanja za prodaju pokretnih sredstava, opreme u vlasništvu Vlade Srednjobosanskog kantona, a u vezi Odlukama Vlade Sr...
01.07.2019 Na osnovu člana 23. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji BiH („Sl.novine F BiH“, broj 49/05) raspisuje se O G L A Sza prije...
04.03.2019 Na osnovu člana 17. Zakona o javnim nabavkama BiH ( “Službeni glasnik BIH”, broj 39/14), a u skladu sa usvojenim Budžetom za 2019. godinu, Direktor Sl...

Biografija Direktora


Aziz Ćatić, dipl.ing.građ.,rođen 6.4.1958.godine u Bugojnu.

Kantonalni arhiv Travnik

Direktor: Spomenka Pelić
Tel:  030 511 580
Fax: 030 518 979
Adresa: Lukačka bb, Travnik
Email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 

Uprava za civilnu zaštitu

Direktor: Nikica Stipinović
Tel: 030 510-930
Fax: 030 510-931
Adresa: Vezirska 62 A, Travnik
Email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 

Uprava za geodetske i imovinsko pravne poslove

Direktor: Stipica Oreč, dipl.ing.geod.
Tel:   030 254-029
Fax: 030 254-029
Adresa: Bosanska 46, Bugojno
Email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 

Kantonalna uprava za branioce/Kantonalne uprava za branitelje

Direktor: Esad Crnica
Tel:  030 518 605 
Fax: 030 503 195
Email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Uprava za šumarstvo

Direktor: Ševal Konjalić
Tel:  030 518 512 
Fax: 030 518 512
Email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Stručna služba Vlade SBK/KSB

Sekretar Vlade: Slavko Luketina
Tel/fax 030 511 314 
Adresa: Stanična 41, Travnik
Email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 

Služba za zajedničke poslove

Direktor: Amir Škandro 
Tel/fax: 030 518 091
Adresa: Stanična 41, Travnik
Email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 

Ured za Europske integracije, fondove, odnose s javnošću i kvalitet prema međunarodnom standardu 

Sekretar: Dr.sci. Muhamed Softić
Tel/Fax: 030 511 213
Adresa: Stanična 41, Travnik
Email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Ured za javne nabave za potrebe korisnika Proračuna KSB 

Tajnik: Mladen Vujica
Tel/Fax: 030 335 050
Adresa: Stanična 43, Travnik
Email:
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Ured za zakonodavstvo

Odgovorna soba: Esad Pašalić dipl.iur
Tel: 030 512 313 
Adresa: Stanična 41, Travnik
Email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 

Kantonalni zavod za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu kulturno-historijskog naslijeđa

Direktor: Aziz Ćatić, dipl.ing.građ
Tel/Fax: 030 254-030
Adresa: Bosanska 46, Bugojno
Email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Direkcija: Travnik, Stanična 43, tel/fax (030) 518 512

e mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 

Odjeljenja Kantonalne uprave za šumarstvo :

Bugojno, sa sjedištem u Donjem Vakufu 770 SBB 20, tel/fax (030) 201 082,

Odsjek Donji Vakuf tel/fax 201 082,

Odsjek Gornji Vakuf-Uskoplje tel./fax 494 156,

Odsjek Jajce tel./fax 657 980;

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 

Novi Travnik, Mehmeda Spahe 3-I, tel/fax (030) 525 108,

Odsjek Travnik sa sjedištem u Turbetu tel./fax 531 218,

Odsjek Vitez tel./fax 711 886,

Odsjek Busovača tel./fax 733 319

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 

Fojnica, Bakovički put bb, tel/fax (030) 832 907,

Odsjek Kiseljak tel./fax 870 005,

Odsjek Kreševo tel./fax 807 408;

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.