Služba za zajedničke poslove

dir. Amir Škandro / tel/fax 030 518 091

01.07.2019 | Na osnovu člana 23. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji BiH („Sl.novine F BiH“, broj 49/05) raspisuje se O G L A Sza prijem namještenika na ne...
04.03.2019 Na osnovu člana 17. Zakona o javnim nabavkama BiH ( “Službeni glasnik BIH”, broj 39/14), a u skladu sa usvojenim Budžetom za 2019. godinu, Direktor Sl...