20.06.2019 | Skupština Srednjobosanskog kantona je na V sjednici održanoj 18.6.2019.godine usvojila skraćeni zapisnik s IV. sjednice Skupštine Kantona te donijela ...
12.06.2019 | Dana 11.06.2019. u okviru projekta Twinning Light – „Podrška administrativnim strukturama za poslove integracija u EU parlamenata u Bosni i Hercegovin...
07.06.2019 | Na temelju članka 58. Poslovnika Sabora Kantona Središnja Bosna (Službene novine Kantona Središnja Bosna, broj 3/04 i 6/13), S A Z I V A MV sjednicu ...

Dokumenti Sabor KSB

 

pristup informacijama

Search