12 Ožujak
2018

Sazvana 81.sjednica Vlade KSBNa osnovu članka 28. Zakona o Vladi Kantona Središnja Bosna (Službene novine Kantona Središnja Bosna, broj: 5/03 – prečišćeni tekst i 14/03) i članka 33. Poslovnika o radu Vlade Kantona Središnja Bosna (Službene novine Kantona Središnja Bosna, broj 12/16 – pročišćeni tekst),

S A Z I V A M
81. sjednicu Vlade Kantona Središnja Bosna, za utorak, 20. 3. 2018. godine, u 9 sati

D N E V N I R E D

1. Zapisnik sa 80. sjednice Vlade Kantona – tajnika Vlade Kantona
2. Prijedlog zakona o stavljanju van snage Zakona o zdravstvenoj zaštiti – Ministarsto zdravstva i socijalne politike
3. Utvrđivanje mišljenja o Inicijativi za vjerodostojno tumačenje odredbi Zakona o porezima Kantona Središnja Bosna - Ministarstvo financija
4. Izvješće o radu Vlade Kantona za 2017. godinu – Stručna služba Vlade
5. Plan rada Zavoda za javno zdravstvo za 2018. godinu – Zavod za javno zdravstvo
6. Izvješće o radu i godišnjem obračunu Zavoda za javno zdravstvo za 2017.godinu – Zavod za javno zdravstvo
7. Izvješće o izvršenju Financijskog plana Zavoda za zdravstveno osiguranje KSB/SBK za 2017. godinu – Zavod za zdravstveno osiguranje
8. Izvješće o radu Odjela za internu reviziju za 2017. godinu – Ministarstvo financija
9. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava sa pozicije “ Transfer projektima i aktivnostima na promociji šuma i šumarstva posvećenih obilježavanju Međunarodnog dana šuma” - Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
10. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za pozicije “ Transfer za izradu šumskogospodarske osnove za privatne šume” - Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
11. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za poticaj gospodarstvu- LOT 5 – Ministarstvo gospodarstva
12. Prijedlog odluke o utrošku sredstava za stručno usavršavanje prosvjetnih djelatnika - Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i sporta
13. Prijedlog odluke o dodjeli ugovora za nabavku i ugradnju kotla za grijanje u OŠ “Drvetine “ Bugojno - Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i sporta
14. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti školama za popunu upražnjenih radnih mjesta - Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i sporta
15. Prijedlog odluke o isplati naknade članovima komisije za provedbu javnog poziva za prijem volontera – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i sporta
16. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava općini Travnik za finansiranje projekta “ Izgradnja zaštitnog zida od rijeke Bile” - Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
17. Izvješće načelnika općine Donji Vakuf o utrošku sredstava doniranih za realizaciju projekata odvodnje površinskih voda i rekonstrukcije mosta – Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
18. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Caritasu Jajačkog dekanata – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
19. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za djecu sa posebnim potrebama – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i sporta
20. Prijedlog odluke o dodjeli ugovora za završetak prve faze izgradnje Srednje škole “Novi Travnik” - Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i sporta
21. Prijedlog odluka o izboru najpovoljnijih ponuditelja za nabavku opreme za potebe Kantonalne uprave za civilnu zaštitu – Ured za javne nabavke
a) LOT 1 – za nabavku vatrogasne opreme
b) LOT 2 – za nabavku opreme za Službu za spašavanje s visina
c) LOT 3 – za nabavku opreme za Kantonalni stožer civilne zaštite
22. Prijedlog odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavku vozila za potrebe Ministarstva gospodarstva – Ured za javne nabavke
23. Prijedlog odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavku terenskog vozila za potrebe Inspektorata Ministarstva gospodarstva– Ured za javne nabavke
24. Prijedlog odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za ugradnju centralnog grijanja i rekonstrukciju prostorija Centra inspekcija Kiseljak – Ured za javne nabavke
25. Suglasnost za prijem u radni odnos namještenika u Općinskom sudu u Travniku (na određeno vrijeme) – Ministarstvo pravosuđa i uprave
26. Suglasnost za prijem u radni odnos državnih službenika u Općinskom sudu u Travniku (na određeno vrijeme) – Ministarstvo pravosuđa i uprave
27. Suglasnost za naknadu troškova stručnog usavršavanja IK tehničara u Općinskom sudu u Travniku – Ministarstvo pravosuđa i uprave
28. Suglasnost za retroaktivnu isplatu plaća i naknada za referenta u Kantonalnom sudu u Novom Travniku – Ministarstvo pravosuđa i uprave
29. Suglasnost za popunu upražnjenog radnog mjesta u kantonalnom arhivu – Kantonalni arhiv
30. Suglasnost na planove nabavki za 2018 godinu – Stručna služba Vlade
a) Plan nabavki Kantonalnog pravobraniteljstva za 2018.godinu
b) Plan nabavki Kantonalnog arhiva za 2018.godinu
c) Plan nabavki Ureda za europske integracije, fondove, odnose sa javnošću i kvalitet prema međunarodnom standardu Kantona Središnja Bosna za 2018.g.
31. Suglasnost za rashodovanje i prodaju starih motornih vozila Ministarstva unutarnjih poslova – Ministarstvo unutarnjih poslova
32. Zahtjev za povećanje naknade članovima Tima za sprječavanje korupcije – Ministarstvo unutarnjih poslova
33. Informacija o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrole – Ministarstvo financija
34. Razrješenja i imenovanja
a) Rješenje o imenovanju predstavnika Kantona za člana posebne grupe za reformu javne uprave – Ministarstvo pravosuđa i uprave
b) Rješenje o imenovanju komisije za nabavku ortopredskih pomagala – Ured za javne nabavke

PREDSJEDNIK VLADE KANTONA
Tahir Lendo, dipl.ing.

Pročitano 2216 puta

Novosti

20.03.2019 19. marta 2019. godine u zgradi Vlade Srednjobosanskog kantona održana je konferencija o saradnji u ...
20.03.2019 Poziv za dostavu projektnih prijedloga Javni oglas ...
20.03.2019 POZIV ZA PRIJAVU Projekat jačanja sestrinstva u BiH (ProSes) traži kvalifikovane medicinske sestre-...
14.03.2019 SVEČANA MANIFESTACIJA „MEĐUNARODNI DAN ŠUMA - 2019” Travnik, 21. mart 2019. godine U cilju podizanj...
14.03.2019 Ministarstvo privrede, u saradnji sa USAID-om i Regionalnom razvojnom agencijom za regiju Centralna ...
« Ožujak 2019 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub Ned
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31