19 Ožujak
2019

Sazvana 3. sjednica Vlade KSB - 2019. godinaNa osnovu članka 28. Zakona o Vladi Kantona Središnja Bosna (Službene novine Kantona Središnja Bosna, broj: 5/03 – pročišćeni tekst i 14/03) i članka 9. Poslovnika o radu Vlade Kantona Središnja Bosna (Službene novine Kantona Središnja Bosna, broj 12/16 – pročišćeni tekst),

S A Z I V A M
3. sjednicu Vlade Kantona Središnja Bosna, za četvrtak, 21. 3. 2019. godine, u 9 sati

DNEVNI RED

1. Zapisnik sa 2. sjednice Vlade Kantona Središnja Bosna – tajnik Vlade
2. Izvješće o radu Službe za zapošljavanje KSB/SBK za 2018. godinu – direktor Službe
3.Izvješće o izvršenju Financijskog plana Službe za zapošljavanje KSB/SBK za 2018. godinu – direktor Službe
4. Godišnje izvješće Odjela za internu reviziju za 2018. godinu – Ministarstvo financija
5. Prijedlog odluke o izvršenju neplaniranih sredstava u Proračunu KSB/SBK za 2019. godinu ( isplata doniranih sredstava OŠ“Karaula“) – Ministarstvo financija
6. Prijedlog odluke o izvršenju neplaniranih sredstava u Proračunu KSB/SBK za 2019. godinu ( isplata doniranih sredstava OŠ“ Turbe“) – Ministarstvo financija
7. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava tekuće zalihe za liječenje Almira Salkića – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
8. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za sufinanciranje troškova nastupa na sajmu gospodarstva „Mostar 2019“ – Ministarstvo gospodarstvs
9. Prijedlog odluke o raspodijeli dijela sredstava za sport u 2019. godini – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i sporta
10. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti osnovnim školama za raspisivanje natječaja za popunu upražnjenih radnih mjesta – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i sporta
11. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti srednjim školama za raspisivanje natječaja za popunu upražnjenih radnih mjesta – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i sporta
12. Prijedlog zaključka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izradu Strategije prometa KSB/SBK – Ministarstvo gospodarstva
13. Zahtjev za izvršenje odluke Ustavnog suda BiH i isplati duga po pravomoćnim sudskim presudama – Ministarstvo pravosuđa i uprave
14. Zahtjev za zaključivanje vansudske nagodbe o načinu isplate razlike naknada iz radnog odnosa sa kantonalnim pravobraniteljem i zamjenikom kantonalnog pravobranitelja – Ministarstvo pravosuđa i uprave
15. Suglasnost za nabavku opreme za potrebe ministarstva zdravstva i socijalne politike – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
16. Suglasnost za nabavku kancelarijskog namještaja za potrebe Općinskog suda u Jajcu – Ministarstvo pravosuđa i uprave
17. Suglasnost na planove javnih nabavki za 2019. godinu
a) Plan središnje javne nabavke za 2019. godinu – Ured za javne nabavke
b) Plan javnih nabavki Ureda za javne nabavke za 2019. godinu – Ured za javne nabavke
c) Plan javnih nabavki za Ureda predsjednika Vlade za 2019.godinu – šef Ureda
18. Razrješenja i imenovanja
a) Rješenje o imenovanju Povjerenstva za izbor i imenovanje članova školskih odbora – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kuture i sporta
b) Rješenje o imenovanju interresorne radne grupe za izradu propisa o načunu formiranja mirovnog vijeća iz članka 152. Zakona o radu -Ministarstvo gospodarstva
c) Rješenje o imenovanju povjerenstva za provođenje postupka dodjele koncesija iz nadležnosti Ministarstva gospodarstva – Ministarstvo gospodarstva
19. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o plaćama naknadama policijskih službenika SBK/KSB – Ministarstvo unutarnjih poslova
20. Izvješće o radu Kantonalnog pravobraniteljstva za 2018.godinu – Kantonalno pravobraniteljstvo
21. Plan rada Zavoda za javno zdravstvo KSB/SBK za 2019. godinu – Zavod za javno zdravstvo
22. Izvješće o radu Zavoda za javno zdravstvo KSB/SBK za 2018. godinu – Zavod za javno zdravstvo
23. Izvješće o izvršenju Financijskog plana Zavoda za javno zdravstvo KSB/SBK za 2018. godinu – Zavod za javno zdravstvo
24. Izvješće o izvršenju Financijskog plana Kantonalnog ravnateljstva za ceste za 2018. godinu – Kantonalno ravnateljstvo za ceste
25. Prijedlog odluke o prihvatanju elaborata o popisu imovine, novčanih sredstava, obveza i potraživanja na dan 31.12.2018. godine Kantonalnog ravnateljstva za ceste – Kantonalno ravnateljstvo za ceste
26. Prijedlog odluke o usvajanju Programa korištenja sredstava za sufinanciranje istraživačkih radova u domeni mineralnih sirovina – Ministarstvo privrede
27. Prijedlog odluke o ovlaštenju Ministarstva prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova za raspolaganje sredstvima Fonda za zaštitu okoliša KSB/SBK za 20219. godinu -– Ministrastvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova
28. Prijedlog odluka o usvajanju programa o utrošku sredstava iz oblasti zaštite okoliša – Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova
a) Program raspodjele sredstava za saniranje ekoliških incidenata
b) Program raspodjele sredstava za obilježavanje značajnih dana Eko-kalendara i potporu radu ekoliških društava
c) Program raspodjele sredstava za zaštitu okoliša iz Fonda za zaštitu okoliša KSB/SBK
29. Prijedlog odluke o usvajanju Programa raspodjele sredstava za poticaj povratku prognanih, obnovi i razvitku za 2019. godinu – Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova
30. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za izgradnju kanalizacijskog kolektora u MP Gromiljak, općina Kiseljak - Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova
31. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za utopljavanje zgrade SŠ“Ivan Goran Kovačić“ - Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova
32. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za zamjenu stolarije na zgradi Doma kulture Jajce - Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova
33. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za sufinanciranje Sajma tekstila, kože i obuće „Timodexpo 2019“ – Ministarstvo gospodarstva
34. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za prenamjenu poljoprivrednog zemljišta za izdavanje građevinske dozvole za izgradnju zgrade PS Kreševo – Ministarstvo unutarnjih poslova
35. Prijedlog odluke o akontativnoj raspodjeli sredstava za visoko školstvo za mjesec veljača akademske 2018/19 – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i sporta
36. Prijedlog odluke o akontativnoj raspodjeli sredstava za osnovne glazbene škole za ožujak i travanj 2019. godine – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i sporta
37. Prijedlog odluke o dvanju suglasnosti za raspisivanje natječaja za zaključuvanje ugovora o djelu za popunu upražnjenih radnih mjesta– Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i sporta
38. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za raspisivanje natječaja za popunu upražnjenih radnih mjesta u osnovnim školama– Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i sporta
39. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za raspisivanje natječaja za popunu upražnjenih radnih mjesta u srednjim školama– Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i sporta
40. Prijedlog zaključka o izboru najovoljnijeg ponuđača za nabavku opreme za kabinet praktične nastave u MSŠ“Bugojno“ – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i sporta
41. Suglasnost za zaključuvanje ugovora o djelu za potrebe škola – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i sporta
42. Suglasnost za pokretanje postupka za nabavku školskog namještaja i pomagala u OŠ“13 Rujan“ Jajce – Ministarstvo obrazovanja znanosti, kulture i sporta
43. Suglasnost za pokretanje postupka za nabavku informatičke opreme za OŠ“Dubravice“ Vitez – Ministarstvo obrazovanja znanosti, kulture i sporta
44. Prijedlog odluka o izdvajanju sredstava za nabavku opreme za potrebe proračunskih korisnika – Služba za zajedničke poslove
a) za nabavku rutera
b) za nabavku Swich Dlink 24
c) za nabavku 2 usisavača
45. Prijedlog odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača za usluge banjsko-klimatskog liječenja branioca – Kantonalna uprava za branitelje
46. Prijedlog odluke o pokretanju postupka za nabavku kancelarijskog materijala za proračunske korisnike – Ured za javne nabave
a) rješenje o imenovanju povjerenstva za javnu nabavku
47. Prijedlog odluke o pokretanju postupka za nabavku usluge kolektivnog osiguranja zaposlenika – Ured za javne nabave
a) rješenje o imenovanju povjerenstva za javnu nabavku
48. Suglasnost za pokretanje postupka za nabavku usluga za održavanje printera za potrebe MUP-a – Ministarstvo unutarnjih poslova
49. Informacija o presudi Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Avdić i drugi protiv Bosne i Hercegovine – Ministarstvo pravosuđa i uprave
50. Inicijativa za izradu Registra imenovanih i izabranih lica u Kantonu Središnja Bosnsa- Koordinator Tima za sprječavanje korupcije
51. Rješenje o izmjenama i dopunama Rješanja o imenovanju i nadlažnostima Tima za sprječavanje korupcije – Koordinator Tima za sprječavavanje korupcije
52. Izvješće o utrošku sredstava za materijalne troškove u 2018. godini – Ministarstvo finsancija

 

 

PREDSJEDNIK VLADE KANTONA
Tahir Lendo, dipl.ing.

Pročitano 1770 puta

Novosti

04.12.2019 Dana 03.12.2019. godine, u prostorijama Ministarstva privrede, održan je radni sastanak ministra, te...
04.12.2019 Na osnovu člana 10. Pravilnika o oslobađanju plaćanja dijela troškova zdravstvene zaštite, (Službene...
29.11.2019 Ured za europske integracije, fondove, odnose s javnošću i kvalitetu prema međunarodnom standardu SB...
29.11.2019 Članovi Vlade SBK/KSB sa premijerom Tahirom Lendom upriličili su radnu posjetu Kantonalnom arhivu Tr...
26.11.2019 ...
« Prosinac 2019 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub Ned
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31