03 Listopad
2019

Saopštenje sa 19. sjednice Vlade SBK - 2019. godinaVlada SBK je usvojila Zapisnik sa 18. sjednice.

Na prijedlog Ministarstva privrede, Vlada SBK je dala saglasnost za zaključivanje Sporazuma o načinu izmirenja obaveza sa JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja „Abid Lolić“ d.o.o. Bila, Travnik.

 

Isto ministarstvo je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
- Odluka o raspodjeli dijela sredstava, s pozicije Tekući transferi neprofitnim organizacijama – Sufinansiranje istraživačkih radova u domenu mineralnih sirovina, Budžeta SBK za 2019. godinu, izdvajanje interventnih sredstava. Odlukom se izdvaja iznos od 7.000,00 KM za sufinansiranje projekta lokalne zajednice, a po zahtjevu korisnika MIZ Bugojno, općina Bugojno.
- Odluka o raspodjeli dijela sredstava, s pozicije Tekući transferi neprofitnim organizacijama – Sufinansiranje istraživačkih radova u domenu mineralnih sirovina, Budžeta SBK za 2019. godinu, izdvajanje interventnih sredstava. Odlukom se izdvaja iznos od 5.000,00 KM za sufinansiranje projekta lokalne zajednice, a po zahtjevu korisnika MIZ Vitez, općina Vitez.
- Odluka o raspolaganju sredstvima sa pozicije Tekući transferi i drugi tekući rashodi „Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima za učešće na sajmovima i izložbama“ Budžeta SBK za 2019. godinu. Odlukom se izdvaja iznos od 10.000,00 KM.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta donijela slijedeće odluke:
- Odluka o izdvajanju sredstava za sport u 2019. godini, odlukom se izdvaja iznos od 295.030,00 KM sa sredstava granta za sport utvrđenih Budžetom SBK za 2019. godinu, a u svrhu uplate sredstava sportskim savezima, sportskim klubovima i udruženjima iz oblasti sporta za sudjelovanje u ligaškim natjecanjima i podršku radu navedenih sportskih saveza, sportskih klubova i udruženja iz oblasti sporta.
- Odluka o raspodjeli sredstava iz Budžeta SBK za 2019. godinu namijenjenih za općine, ustanove, poduzeća, mjesne zajednice i udruženja sa područja Srednjobosanskog kantona za 2019. godinu. Odlukom se izdvaja iznos od 166.495,00 KM za sufinansiranje izgradnje, rekonstrukcije i opremanja sportskih objekata i terena.
- Odluka o izdvajanju sredstava za sport iz Budžeta SBK za 2019. godinu za sport utvrđenih Budžetom SBK za 2019. godinu, a u svrhu uplate sredstava namijenjenih sportašima pojedincima i sportskim stručnim djelatnicima. Odlukom se izdvaja iznos od 9.675,00 KM.
- Odluka o izdvajanju sredstava sa stavke Tekuća rezerva Budžeta SBK za 2019. godinu, odlukom se izdvaja iznos od 120.800,00 KM za niže potrošačke jedinice (za potrebe škola).
- Odluka o izdvajanju sredstava sa Tekuće rezerve Budžeta SBK za 2019. godinu, odlukom se izdvaja iznos od 500,00 KM, sredstva su namijenjena za odlazak učenika „Prve osnovne škole“ Bugojno Prijić Enisa, na međunarodno natjecanje u filmu „KREF“ koje se održava od 3.10.-5.10.2019.godine u Republici Srbiji (Leskovac).
- Odluka o izdvajanju sredstava sa stavke „Tekući trasnferi pojedinicima-za djecu sa posebnim potrebama“. Odlukom se izdvaja iznos od 300,00 KM. Sredstva će se doznačiti Edukacijsko-rehabilitacijskom centru „Duga“ Novi Travnik.

 

Ministarstvo prostornog uređenja, gradnje, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o raspodjeli i izdvajanju interventnih sredstava SBK u 2019. godini. Na osnovu Programa utroška sredstava za poticaj povratku prognanih, obnovi i razvitku za 2019.godinu, odlukom se daje saglasnost za raspodjelu i izdvajanje interventnih sredstava u ukupnom iznosu od 28.600,00 KM.

Donesene su i slijedeće odluke, a na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva:
- Odluka o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa i kriterija utroška sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona s pozicije Transfer za naknadu štete koju počini zaštićena divljač. Odlukom se izdvaja iznos od 371,25 KM za naknadu štete koju počini divljač, sredstva će se uplatiti Mandi Čakarić iz Slipčevića, općina Dobretići.
- Odluka o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa i kriterija utroška sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona u poljoprivredi (organizovanje sajmova, izložbi, edukacija...) u 2019. godini. Odlukom se izdvaja iznos od 30.000,00 KM radi provođenja Programa i kriterija utroška sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona u poljoprivredi u 2019.godini (organizovanje sajmova, izložbi, edukacije...).

Ministarstvo zdravstva i socijalne politike je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2019. godinu na ime nabavke cjepiva. Odlukom se izdvaja iznos od 40.000,00 KM na ime nabavke cjepiva protiv sezonske gripe. Sredstva će se doznačiti Zavodu za javno zdravstvo SBK.

Kantonalna uprava za civilnu zaštitu je predložila, a Vlada SBK donijela Odluku o izdvajanju finansijskih sredstava općini Bugojno za „Sufinansiranje sanacije štete od požara na stambenom objektu u vlasništvu Manjgafić Halila, općina Bugojno. Odlukom se izdvaja iznos od 3.000,00 KM, sredstva će se doznačiti općini Bugojno.

Ministarstvo unutrašnjih poslova je predložilo, a Vlada SBK dala saglasnost za raspisivanje javnog oglasa za izbor kandidata za školovanje na Policijskoj akademiji u Sarajevu, i to 6 kandidata za čin mlađi inspektor i 36 kandidata za čin policajca.

Na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta, Vlada SBK je donijela Zaključak kojim se zadužuju rukovoditelji svih kantonalnih ministarstava i drugih tijela kantonalne uprave SBK, javna poduzeća i javne ustanove, da pokrenu postupak revizije diploma svojih uposlenika, a da informaciju dostave u Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta.

Kantonalna uprava za civilnu zaštitu je predložila, a Vlada SBK usvojila Izvještaj načelnika općine Travnik o sredstvima utrošenih na čišćenju i uređenju korita rijeke Bila, MZ Rudnik i Izvještaj načelnika općine Bugojno o sredstvima utrošenih za sanaciju klizišta na lokalitetu Kordići - Gračanica prva i druga faza.

Ministarstvo zdravstva i socijalne politike je predložilo, a Vlada SBK je donijela slijedeće odluke:
- Odluka o davanju saglasnosti Ministarstvu zdravstva i socijalne politike za pokretanje nabavke usluga: Analiza informatičke opremljenosti u javnim zdravstvenim ustanovama u Srednjobosanskom kantonu.
- Odluka o davanju saglasnosti Ministarstvu zdravstva i socijalne politike za pokretanje nabavke usluga – Pomoć radi pružanja tehničke podrške za pripremu tendera BIS u Srednjobosanskom kantonu. Odlukom se daje ovlaštenje Ministaru zdravstva i socijalne politike da nakon provedenog postupka javne nabavke sklopi Ugovor za – Pomoć radi pružanja tehničke podrške za pripremu tendera BIS iz točke I. ovog zaključka, a do maksimalnog iznosa 3.000,00 KM bez uračunatog PDV-a.

Na prijedlog Ministarstva prostornog uređenja, gradnje, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova, Vlada SBK je donijela slijedeće odluke:
- Odluka o izdvajanju i raspodjeli interventnih sredstava iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša SBK za 2019. godinu. Iz Budžeta SBK za 2019. godinu izdvajaju se sredstva za slijedeće projekte:
• Nabavka stolarije za džemat Lupnica, Medžlis Islamske zajednice Jajce, u iznosu od 8.000,00 KM, sredstva su utvrđena točkom 7. Interventna sredstva Programa utroška sredstava sa kriterijumima za raspodjelu sredstava namijenjenih za zaštitu okoliša za 2019. godinu iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša SBK, pozicije “Tekući transferi neprofitnim organizacijama – za utopljavanje zgrada, vodovod i kanalizacije“.
• Zamjena krova na župnoj kući, Župa sv. Juraj Vitez, u iznosu od 8.000,00 KM, sredstva su utvrđena točkom 7. Interventna sredstva Programa utroška sredstava sa kriterijumima za raspodjelu sredstava namijenjenih za zaštitu okoliša za 2019. godinu iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša SBK, pozicije “Tekući transferi neprofitnim organizacijama – za utopljavanje zgrada, vodovod i kanalizacije“.
• Renoviranje kupatila u JU Obdanište „Travnik“, u iznosu od 7.000,00 KM, sredstva su utvrđena točkom 7. Interventna sredstva Programa utroška sredstava sa kriterijumima za raspodjelu sredstava namijenjenih za zaštitu okoliša za 2019. godinu iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša SBK/KSB, pozicije “Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima – za utopljavanje zgrada, vodovod i kanalizacije“
- Odluka o izdvajanju i uplati sredstava na račun JP za stambeno-komunalne djelatnosti i lokalne puteve d.o.o.Bugojno u svrhu realizacije projekata infrastrukture odobrenim Odlukom o raspodjeli sredstava za projekte infrastrukure u općinama SBK u 2019. godini. Odlukom se odobrava uplata sredstava na račun JP za stambeno-komunalne djelatnosti i lokalne puteve d.o.o. Bugojno za realizaciju projekata infrastrukture odobrenih Odlukom Vlade kako slijedi: Asfaltiranje puta MZ Novo naselje,oko zgrade ul. Bosanska i Armije BiH 19.050,00 KM i Izgradnja puta MZ Golo brdo, prilazni put za naselja Arnauti-Kehići i Alići - 19.050,00 KM.
- Odluka o izdvajanju i raspodjeli interventnih sredstava iz proračuna SBK u 2019. godini. Na temelju Programa utroška sredstava za poticaj povratku prognanih, obnovi i razvitku za 2019. godinu, daje se saglasnost za izdvajanje i raspodjelu interventnih sredstava za završetak radova asfaltiranja ispred džamije u Čipuljiću, općina Bugojno u iznosu od 5.460,00 KM.

Donesene su i slijedeće odluke, a na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta:
- Odluka o raspodjeli dijela sredstava Budžeta SBK za 2019. godinu za sport za 2019. godinu. Odlukom se izdvaja iznos od 32.350,00 KM u svrhu uplate kotizacije za sudjelovanje u ligaškim natjecanjima navedenih klubova i udruženja iz oblasti sporta.
- Odluka o izdvajanju sredstava sa stavke Tekuća rezerva Vlade SBK, odlukom se izdvaja iznos od 6.000,00 KM, sredstva će se doznačiti Karate savezu SBK, Travnik.

Pročitano 3359 puta

Novosti

11.06.2021   Javni oglas za podnošenje prijava za projekata za poticaj povratku prognanih, obnovi i razvi...
11.06.2021   Javni oglas za podnošenje prijava za projekte namijenjene za zaštitu okoliša u 2021. god. iz...
10.06.2021 -Vlada SBK je usvojila Zapisnik sa 86. sjednice. 1.Vlada je na prijedlog Ministarstvo zdravstva i s...
09.06.2021 Ministarstvo privrede Srednjobosanskog kantona pokrenulo je aktivnosti na izradi Vodiča za strane in...
09.06.2021 U zgradi Vlade SBK/KSB danas je održana Prva konstituirajuća sjednica Vijeća za razvojno planiranje ...
« Lipanj 2021 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub Ned
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30