10 Veljača
2020

Sazvana 34. sjednica Vlade SBK- 2020Na osnovu člana 28. Zakona o Vladi Srednjobosanskog kantona (Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj: 5/03 – prečišćeni tekst i 14/03) i člana 9. Poslovnika o radu Vlade Srednjobosanskog kantona(Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj 12/16 – pročišćeni tekst),

S A Z I V A M
34. sjednicu Vlade Srednjobosanskog kantona, za četvrtak, 13. 2. 2020. godine u 9 sati

DNEVNI RED

1. Zapisnik sa 33. sjednice Vlade Srednjobosanskog kantona - sekretar Vlade
2. Izvještaji o radu Ministarstava za 2019. godinu
a) Ministarstvo unutrašnjih poslova
b) Ministarstvo pravosuđe i uprave
c) Ministarstvo financija
d) Ministarstvo privrede
e) Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova
f) Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
g) Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
h) Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
3. Izvještaji o radu uprava i upravnih organizacija za 2019. godinu
a) Kantonalna uprava za branioce
b) Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
c) Kantonalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove
d) Kantonalni zavod za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu kulturno-historijskog naslijeđa
e) Kantonalni arhiv
f) Kantonalna direkcija za puteve
4. Izvještaji o radu službi, ureda i kabineta za 2019. godinu
a) Služba za zajedničke poslove
b) Stručna služba Vlade
c) Ured za zakonodavstvo Vlade
d) Ured za javne nabavke
e) Ured za evropske integracije, fondove, odnose sa javnošću i kvalitet prema međunarodnom standardu
f) Kabinet premijera Kantona
5. Izvještaj o radu Kantonalnog tužilaštva za 2019. godinu – Ministarstvo pravosuđa i uprave
6. Izvještaj o realizaciji Akcionog plana za borbu protiv korupcije Vlade Kantona za period 2015.-2019. godine – Tim za sprječavanje korupcije
a) Izvještaj o radu Tima za sprječavanje korupcije za period 1.6.2019.-31.12.2019. godine
7. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Komisije za drugostepeno upravno rješavanje – Ministarstvo pravosuđa i uprave
a) Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju članova Komisije za drugostepeno upravno rješavanje
8. Prijedlog odluke o pristupanju izradi Strategije razvoja Srednjobosanskog kantona za razdoblje 2021.-2027. godine – Ured za evropske integracije, fondove, odnose sa javnošću i kvalitetu prema međunarodnom standardu
a) Rješenje o imenovanju Kantonalnog odbora za razvoj (KOR) kao savjetodavno i koordinirajuće tijelo u procesu izrade Strategije razvoja Srednjobosanskog kantona za razdoblje 2021.-2027. godine
9. Prijedlog odluke o akontativnoj raspodjeli sredstava osnovnim muzičkim školama za januar i februar 2020. godine – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
10. Prijedlog odluka (2x) o davanju suglasnost školama za raspisivanje natječaja za upražnjena radna mjesta za školsku 2019/20. godinu – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
11. Prijedlog odluke o izboru najpovoljnije ponude za nabavku mrkog uglja – Ured za javne nabavke
12. Prijedlog odluka (4x) o izdvajanju sredstava općinama za sufinanciranje projekata iz oblasti civilne zaštite – Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
a) općini Busovača, za saniranje klizišta i dijela puta u MZ Putiš
b) općini Kreševo, za regulaciju korita rijeke Kreševčice i pritoka
c) općini Vitez, za čišćenje korita rijeke Krušćice
d) općini Fojnica, za regulaciju potoka Zimije u MZ Ščitovo
13. Prijedlog programa i kriterija o utrošku sredstava za potrebe branilaca – Kantonalna uprava za branioce
a) Program i kriteriji utroška sredstava za troškove zakonske revizije tjelesnog oštećenja branilaca
b) Program i kriteriji utroška sredstava udruženjima branilaca
c) Program i kriteriji utroška sredstava za izgradnju i uređenje spomen obilježja
d) Program i kriteriji utroška sredstava za manifestacije, obilježavanje značajnih datuma i sportskih aktivnosti
e) Program i kriteriji utroška sredstava za izgradnju i uređenje mezarja i grobalja
f) Program i kriteriji utroška sredstava za pravnu pomoć braniocima
g) Program i kriteriji raspodjele sredstava za izgradnju centra za psiho-fizičko liječenje branilaca
h) Program i kriteriji za zapošljava branilaca
14. Prijedlog odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta Katona za 2020. godinu za potrebe branilačke populacije – Kantonalna uprava za branioce
a) za topličko-klimatsko liječenje
b) za jednokratne novčane pomoći
c) za financiranje promijenjene radne sposobnosti
d) za stambeno zbrinjavanje
e) za sufinanciranje nabavke ortopedskih pomagala
f) za troškove putovanja u inozemstvo radi liječenja
g) za izgradnju nišana i nadgrobnih spomenika
h) za zdravstvenu zaštitu
i) za smrtne slučajeve
15. Saglasnost za zaključivanje ugovora o privremenim i povremenim poslovima za potrebe Kantonalne uprave za branioce – Kantonalna uprava za branioce
16. Saglasnost za isplatu troškova po rješenju Ureda za razmatranje žalbi – Ured za javne nabavke
17. Saglasnost za zaključivanje vansudske nagodbe za izvršenje pravosnažne presude Općinskog suda u Travniku u predmetu Branko Đurić – Ministarstvo pravosuđa i uprave
18. Saglasnost za prijem namještenika (3) u Općinskom sudu u Kiseljaku – Ministarstvo pravosuđa i uprave
19. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na izbor najpovoljnije ponude za nabavku i ugradnju vanjske stolarije u OŠ „13 Rujan“ Jajce – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
20. Saglasnost za zaključivanje ugovora o djelu za potrebe OŠ „Mehmedalija Mak Dizdar“ Novi Travnik - Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
21. Saglasnost za pokretanje postupka javnih nabavki za potrebe škola ( 4 škole) - Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
22. Saglasnost za pokretanje postupka javne nabavke za potrebe MUP-a – Ministarstvo unutrašnjih poslova
23. Saglasnost na Plan javnih nabavki roba, usluga i radova za 2020. godinu – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
24. Informacija o poslovnim prostorijama kantonalnih uprava smještenih na području općine Bugojno – Kantonalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove
25. Izvještaj o radu inspektora za matične knjige za 2019. godinu – Ministarstvo unutrašnjih poslova
26. Izvještaj o raspolaganju sredstvima Tekuće zalihe Budžeta premijera Kantona i ministrice financija za četvrti kvartal 2019. godine – Ministarstvo financija
27. Rješenje o klasifikacijskim oznakama organa uprave – Služba za zajedničke poslove

 PREMIJER KANTONA

v.r. Tahir Lendo, dipl.ing.

Pročitano 2005 puta
« Lipanj 2021 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub Ned
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30