19 Ožujak
2019

Sazvana 3. sjednica Vlade KSB - 2019. godinaNa osnovu članka 28. Zakona o Vladi Kantona Središnja Bosna (Službene novine Kantona Središnja Bosna, broj: 5/03 – pročišćeni tekst i 14/03) i članka 9. Poslovnika o radu Vlade Kantona Središnja Bosna (Službene novine Kantona Središnja Bosna, broj 12/16 – pročišćeni tekst),

S A Z I V A M
3. sjednicu Vlade Kantona Središnja Bosna, za četvrtak, 21. 3. 2019. godine, u 9 sati

DNEVNI RED

1. Zapisnik sa 2. sjednice Vlade Kantona Središnja Bosna – tajnik Vlade
2. Izvješće o radu Službe za zapošljavanje KSB/SBK za 2018. godinu – direktor Službe
3.Izvješće o izvršenju Financijskog plana Službe za zapošljavanje KSB/SBK za 2018. godinu – direktor Službe
4. Godišnje izvješće Odjela za internu reviziju za 2018. godinu – Ministarstvo financija
5. Prijedlog odluke o izvršenju neplaniranih sredstava u Proračunu KSB/SBK za 2019. godinu ( isplata doniranih sredstava OŠ“Karaula“) – Ministarstvo financija
6. Prijedlog odluke o izvršenju neplaniranih sredstava u Proračunu KSB/SBK za 2019. godinu ( isplata doniranih sredstava OŠ“ Turbe“) – Ministarstvo financija
7. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava tekuće zalihe za liječenje Almira Salkića – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
8. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za sufinanciranje troškova nastupa na sajmu gospodarstva „Mostar 2019“ – Ministarstvo gospodarstvs
9. Prijedlog odluke o raspodijeli dijela sredstava za sport u 2019. godini – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i sporta
10. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti osnovnim školama za raspisivanje natječaja za popunu upražnjenih radnih mjesta – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i sporta
11. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti srednjim školama za raspisivanje natječaja za popunu upražnjenih radnih mjesta – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i sporta
12. Prijedlog zaključka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izradu Strategije prometa KSB/SBK – Ministarstvo gospodarstva
13. Zahtjev za izvršenje odluke Ustavnog suda BiH i isplati duga po pravomoćnim sudskim presudama – Ministarstvo pravosuđa i uprave
14. Zahtjev za zaključivanje vansudske nagodbe o načinu isplate razlike naknada iz radnog odnosa sa kantonalnim pravobraniteljem i zamjenikom kantonalnog pravobranitelja – Ministarstvo pravosuđa i uprave
15. Suglasnost za nabavku opreme za potrebe ministarstva zdravstva i socijalne politike – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
16. Suglasnost za nabavku kancelarijskog namještaja za potrebe Općinskog suda u Jajcu – Ministarstvo pravosuđa i uprave
17. Suglasnost na planove javnih nabavki za 2019. godinu
a) Plan središnje javne nabavke za 2019. godinu – Ured za javne nabavke
b) Plan javnih nabavki Ureda za javne nabavke za 2019. godinu – Ured za javne nabavke
c) Plan javnih nabavki za Ureda predsjednika Vlade za 2019.godinu – šef Ureda
18. Razrješenja i imenovanja
a) Rješenje o imenovanju Povjerenstva za izbor i imenovanje članova školskih odbora – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kuture i sporta
b) Rješenje o imenovanju interresorne radne grupe za izradu propisa o načunu formiranja mirovnog vijeća iz članka 152. Zakona o radu -Ministarstvo gospodarstva
c) Rješenje o imenovanju povjerenstva za provođenje postupka dodjele koncesija iz nadležnosti Ministarstva gospodarstva – Ministarstvo gospodarstva
19. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o plaćama naknadama policijskih službenika SBK/KSB – Ministarstvo unutarnjih poslova
20. Izvješće o radu Kantonalnog pravobraniteljstva za 2018.godinu – Kantonalno pravobraniteljstvo
21. Plan rada Zavoda za javno zdravstvo KSB/SBK za 2019. godinu – Zavod za javno zdravstvo
22. Izvješće o radu Zavoda za javno zdravstvo KSB/SBK za 2018. godinu – Zavod za javno zdravstvo
23. Izvješće o izvršenju Financijskog plana Zavoda za javno zdravstvo KSB/SBK za 2018. godinu – Zavod za javno zdravstvo
24. Izvješće o izvršenju Financijskog plana Kantonalnog ravnateljstva za ceste za 2018. godinu – Kantonalno ravnateljstvo za ceste
25. Prijedlog odluke o prihvatanju elaborata o popisu imovine, novčanih sredstava, obveza i potraživanja na dan 31.12.2018. godine Kantonalnog ravnateljstva za ceste – Kantonalno ravnateljstvo za ceste
26. Prijedlog odluke o usvajanju Programa korištenja sredstava za sufinanciranje istraživačkih radova u domeni mineralnih sirovina – Ministarstvo privrede
27. Prijedlog odluke o ovlaštenju Ministarstva prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova za raspolaganje sredstvima Fonda za zaštitu okoliša KSB/SBK za 20219. godinu -– Ministrastvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova
28. Prijedlog odluka o usvajanju programa o utrošku sredstava iz oblasti zaštite okoliša – Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova
a) Program raspodjele sredstava za saniranje ekoliških incidenata
b) Program raspodjele sredstava za obilježavanje značajnih dana Eko-kalendara i potporu radu ekoliških društava
c) Program raspodjele sredstava za zaštitu okoliša iz Fonda za zaštitu okoliša KSB/SBK
29. Prijedlog odluke o usvajanju Programa raspodjele sredstava za poticaj povratku prognanih, obnovi i razvitku za 2019. godinu – Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova
30. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za izgradnju kanalizacijskog kolektora u MP Gromiljak, općina Kiseljak - Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova
31. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za utopljavanje zgrade SŠ“Ivan Goran Kovačić“ - Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova
32. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za zamjenu stolarije na zgradi Doma kulture Jajce - Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova
33. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za sufinanciranje Sajma tekstila, kože i obuće „Timodexpo 2019“ – Ministarstvo gospodarstva
34. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za prenamjenu poljoprivrednog zemljišta za izdavanje građevinske dozvole za izgradnju zgrade PS Kreševo – Ministarstvo unutarnjih poslova
35. Prijedlog odluke o akontativnoj raspodjeli sredstava za visoko školstvo za mjesec veljača akademske 2018/19 – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i sporta
36. Prijedlog odluke o akontativnoj raspodjeli sredstava za osnovne glazbene škole za ožujak i travanj 2019. godine – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i sporta
37. Prijedlog odluke o dvanju suglasnosti za raspisivanje natječaja za zaključuvanje ugovora o djelu za popunu upražnjenih radnih mjesta– Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i sporta
38. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za raspisivanje natječaja za popunu upražnjenih radnih mjesta u osnovnim školama– Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i sporta
39. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za raspisivanje natječaja za popunu upražnjenih radnih mjesta u srednjim školama– Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i sporta
40. Prijedlog zaključka o izboru najovoljnijeg ponuđača za nabavku opreme za kabinet praktične nastave u MSŠ“Bugojno“ – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i sporta
41. Suglasnost za zaključuvanje ugovora o djelu za potrebe škola – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i sporta
42. Suglasnost za pokretanje postupka za nabavku školskog namještaja i pomagala u OŠ“13 Rujan“ Jajce – Ministarstvo obrazovanja znanosti, kulture i sporta
43. Suglasnost za pokretanje postupka za nabavku informatičke opreme za OŠ“Dubravice“ Vitez – Ministarstvo obrazovanja znanosti, kulture i sporta
44. Prijedlog odluka o izdvajanju sredstava za nabavku opreme za potrebe proračunskih korisnika – Služba za zajedničke poslove
a) za nabavku rutera
b) za nabavku Swich Dlink 24
c) za nabavku 2 usisavača
45. Prijedlog odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača za usluge banjsko-klimatskog liječenja branioca – Kantonalna uprava za branitelje
46. Prijedlog odluke o pokretanju postupka za nabavku kancelarijskog materijala za proračunske korisnike – Ured za javne nabave
a) rješenje o imenovanju povjerenstva za javnu nabavku
47. Prijedlog odluke o pokretanju postupka za nabavku usluge kolektivnog osiguranja zaposlenika – Ured za javne nabave
a) rješenje o imenovanju povjerenstva za javnu nabavku
48. Suglasnost za pokretanje postupka za nabavku usluga za održavanje printera za potrebe MUP-a – Ministarstvo unutarnjih poslova
49. Informacija o presudi Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Avdić i drugi protiv Bosne i Hercegovine – Ministarstvo pravosuđa i uprave
50. Inicijativa za izradu Registra imenovanih i izabranih lica u Kantonu Središnja Bosnsa- Koordinator Tima za sprječavanje korupcije
51. Rješenje o izmjenama i dopunama Rješanja o imenovanju i nadlažnostima Tima za sprječavanje korupcije – Koordinator Tima za sprječavavanje korupcije
52. Izvješće o utrošku sredstava za materijalne troškove u 2018. godini – Ministarstvo finsancija

 

 

PREDSJEDNIK VLADE KANTONA
Tahir Lendo, dipl.ing.

Pročitano 1238 puta

Novosti

16.07.2019 S P I S A K korisnika sredstava čiji projekti NE ISPUNJAVAJU formalno - pravne uslove javnog poziva...
16.07.2019 Obavještavaju se privredni subjekti sa područja Srednjobosanskog kantona koji dostavljaju redovne iz...
15.07.2019 Vlada je usvojila Zapisnik sa 13. sjednice Vlade Srednjobosanskog Kantona Ministarstvo privrede je...
08.07.2019 Ambasador Lars-Gunnar Wigemark, šef Delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini i specijalni pre...
05.07.2019 Na inicijativu Ministarstva privrede Srednjobosanskog kantona dana 04.07.2019. godine u prostorijama...
« Srpanj 2019 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub Ned
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31