Sjednice Vlade SBK / KSB

04 Rujan
2018

Sazvana 97. sjednica Vlade SBK - 2018. godinaNa osnovu člana 28. Zakona o Vladi Srednjobosanskog kantona (Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj: 5/03 – prečišćeni tekst i 14/03) i člana 33. Poslovnika o radu Vlade Srednjobosanskog kantona(Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj 12/16 – pročišćeni tekst),

S A Z I V A M
97. sjednicu Vlade Srednjobosanskog kantona, za četvrtak, 6.9. 2018. godine, u 9 sati

D N E V N I R E D


1. Zapisnik sa 96. sjednice Vlade Srednjobosanskog kantona - Stručna služba Vlade Kantona

2. Izvještaj o poslovanju Šumskoprivrednog društva „Šume Središnje Bosne / Srednjobosanske šume“ d.o.o. Donji Vakuf, za 2017. godinu – direktor društva

3. Izvještaj o reviziji financijskih izvještaja Šumskoprivrednog društva „Šume Središnje Bosne/Srednjobosanske šume“ d.o.o. Donji Vakuf, za 2017. godinu – direktor društva

4. Izvještaj o financijskoj reviziji Ministarstva zdravstva i socijalne politike za 2017. godinu – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike

5. Prijedlog uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o osnivanju Ureda za javne nabavke za potrebe korisnika budžeta Srednjobosanskog kantona – Ured za javne nabavke

6. Prijedlog zaključka o proceduri provođenja postupka izravnog sporazuma – Ured za javne nabavke

7. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva unutrašnjih poslova – Ministarstvo unutrašnjih poslova

8. Prijedlog odluka o preraspodjeli sredstava Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2018. godinu – Ministarstvo financija

a) Preraspodjela između Službe za zajedničke poslove i OŠ „Turbe“
b) Preraspodjela između Službe za zajedničke poslove i Kantonalne uprave za civilnu zaštitu
c) Preraspodjela između Službe za zajedničke poslove i Kantonalne uprave za geodetske i imovinsko pravne poslove

 9. Prijedlog odluka o izdvajanju sredstava za izvršenje sudskih odluka – Ministarstvo financija

a) Za izvršenje Odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine o dopustivosti i meritumu, broj: AP-4655/17 od 2.7.2018.godine
b) Za izvršenje Odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine o dopustivosti i meritumu, broj: AP-4781/17 od 23.4.2018.

10. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava iz Tekuće rezerve budžeta Kantona za potporu u liječenju za Dušicu Marić – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike

11. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za Hrvatsku bolnicu Dr.fra Mato Nikolić Nova Bila - Ministarstvo zdravstva i socijalne politike

12. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Tekuće rezerve budžeta Kantona za sufinanciranje Programa zapošljavanja stručnog kadra za djecu sa poteškoćama u razvoju u osnovnom obrazovanju – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

13. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti osnovnim školama za zaključivanje ugovora o djelu za upražnjena radna mjesta za školsku 2018/19 – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

14. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti srednjim školama za zaključivanje ugovora o djelu za upražnjena radna mjesta za školsku 2018/19 – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

15. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti osnovnim školama za raspisivanje natječaja za upražnjena radna mjesta za školsku 2018/19 – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

16. Prijedlog odluke o akontativnoj raspodjeli sredstava za visoko školstvo (VII mjesec akademske 2017/18) – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

17. Prijedlog odluka o izdvajanju sredstava za potrebe Kantonalne uprave za civilnu zaštitu – Kantonalna uprava za civilnu zaštitu

a) za nabavku opreme za Službu za zaštitu i spašavanje od požara – LOT 1
b) za nabavku opreme za Službu za zaštitu i spašavanje s visina -LOT 2
c) za nabavku opreme za potrebe Kantonalnog štaba civilne zaštite – LOT3

18. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku motornog vozila za potrebe Kantonalne uprave za civilnu zaštitu – Kantonalna uprava za civilnu zaštitu

19. Prijedlog odluke o prodaji stalnog sredstva (vozila) – Kantonalna uprava za civilnu zaštitu

20. Prijedlog odluke o rashodovanju stalnog sredstva (vozila) – Kantonalna uprava za civilnu zaštitu

21. Suglasnost za pokretanje postupka za nabavku usluga za potrebe Kantonalne uprave za civilnu zaštitu – Kantonalna uprava za civilnu zaštitu

22. Prijedlog odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku službenog motornog vozila za potrebe Skupštine Kantona – predstavnik Skupštine

23. Prijedlog odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača za usluge certificiranja po standardu ISO 9001:2015 – Ured za evropske integracije, fondove, odnose sa javnošću i kvalitete prema međunarodnom standardu

24. Saglasnost za povećanje plaće za obavljanje poslova drugog radnog mjesta – Ured za evropske integracije, fondove, odnose sa javnošću i kvalitete prema međunarodnom standardu

25. Saglasnost za izbor najpovoljnijeg ponuđača na poslovima renoviranja i dogradnje zgrade Depoa Kantonalnog arhiva – Kantonalni arhiv

26. Saglasnost na izbor najpovoljnijeg ponuđača za nabavku uredskog namještaja za Općinski sud u Travniku – Ministarstvo pravosuđa i uprave

27. Saglasnost za izbor najpovoljnijeg ponuđača za usluge nadzora nad izgradnjom Srednje škole Novi Travnik – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

28. Saglasnost za izbor najpovoljnijeg ponuđača za rekonstrukciju podrumskih prostorija u Mješovitoj srednjoj školi Bugojno– Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

29. Saglasnost za izbor najpovoljnijeg ponuđača za nabavku motornog vozila - Kantonalni zavod urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu kulturno-historijskog nasljeđa

30. Saglasnost za potpisivanje ugovora o djelu za potrebe škola – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

31. Saglasnost za pokretanje postupka za nabavku peleta za potrebe OŠ „Kaćuni“ – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

32. Saglasnost za produljenje ugovora o djelu za implementaciju projekta uspostavljanja LPR kamera na području Kantona – Ministarstvo unutrašnjih poslova

33. Saglasnost za raspisivanje javnog oglasa za popunu upražnjenog radnog mjesta u PS Travnik – Ministarstvo unutrašnjih poslova

34.Prijedlog odluke o izmjeni Plana nabavki roba i usluga Ministarstva zdravstva i socijalne politike za 2018.godinu – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike

35. Saglasnost na dopunu Plana javnih nabavki Službe za zajedničke poslove za 2018. godinu – Služba za zajedničke poslove

36. Izvještaj radne grupe o usklađivanju strukture ispravke vrijednosti sa strukturom stalnih sredstava nižih potrošačkih jedinica Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

a) Prijedlog odluke o isplati naknade za rad članovima interresorne radne grupe 

37. Razrješenja i imenovanja 

a) Rješenje o izmjeni rješenja o postavljenju zapovjednika, načelnika i članova Kantonalnog štaba civilne zaštite – Kantonalna uprava za civilnu zaštitu

  

PREMIJER KANTONA
Tahir Lendo, dipl.ing.

Pročitano 2541 puta

Novosti

02.03.2021 Kantonalna uprava za civilnu zaštitu objavljuje Apel građanima ...
02.03.2021 Na osnovu člana 23. Pravilnika o postupku javnog nadmetanja za prodaju pokretnih sredstava, opreme u...
26.02.2021 Povodom 1. marta, Dana nezavisnosti, svim građanima Srednjobosanskog kantona i Bosne i Hercegovine u...
25.02.2021 JAVNI OGLAS za prijem namještenika u radni odnos  ...
23.02.2021 Na temelju članka 23. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercego...
« Ožujak 2021 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub Ned
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31