Novosti / Obavještenja

19 Travanj
2018

Saopštenje sa 85. sjednice Vlade SBK - 2018. godinaVlada SBK je usvojila zapisnik sa 84. sjednice.

Na prijedlog Ministarstva zdravstva i socijalne politike, Vlada SBK je dala saglasnost na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Zavoda za javno zdravstvo SBK.

 

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je predložilo, a Vlada SBK dala donijela Odluku o usvajanju Programa i kriterija utroška sredstava iz Budžeta SBK s pozicije Poticaji u poljoprivredi za 2018. godinu – primarna poljoprivredna proizvodnja.

Uprava za borce je predložila, a Vlada SBK donijela Odluku o izdvajanju i raspodjeli sredstava iz Budžeta SBK za 2018. godinu, odlukom se izdvaja iznos od 52.800,00 KM sa stavke Tekući transferi neprofitnim organizacajama za manifestacije, obilježavanje značajnih datuma i sportske aktivnosti.

Ministarstvo pravosuđa i uprave je predložilo, a Vlada SBK donijela odluke u pokretanju postupka javne nabavke za:
   - Općinski sud u Kiseljaku, pokretanje procedure javne nabavke za nabavku i ugradnju klima uređaja,
   - Općinski sud u Kiseljaku, pokretanje procedure javne nabavke za nabavku namještaja,
   - Općinski sud u Travniku, pokretanje procedure javne nabavke za izvođenje molersko-farbarskih radova,
   - Kantonalni sud u Novom Travniku, pokretanje procedure javne nabavke za nabavku računarske opreme,
   - Općinski sud u Bugojno, pokretanje procedure javne nabavke za nabavku uredske opreme,
   - Kantonalno javno pravobranilaštvo, pokretanje procedure javne nabavke za nabavku kopir aparata.

Kantonalna uprava za civilnu zaštitu je predložila, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
   - Odluka o izdvajanju sredstava općini Jajce na ime jednokratne novčane pomoći za štetu od požara na porodičnoj kući Stipe Ljušanin, odlukom se izdvaja iznos od 10.000,00 KM.
   - Odluka o izdvajanju sredstava općini Jajce na ime jednokratne novčane pomoći za štetu od požara na porodičnoj kući Kasima Pačavar, odlukom se izdvaja iznos od 10.000,00 KM.
   - Odluka o pokretanju postupka javne nabavke za motorno putničko vozilo za potrebe Kantonalne uprave za civilnu zaštitu, procijenjena vrijednost nabavke sa uračunatim PDV-om iznosi 40.000,00 KM.
Usvojeni su i slijedeći izvještaji na prijedlog iste uprave:
   - Izvještaj o prikupljanju, raspodjeli i korištenju sredstava posebne naknade za zaštitu i spašavanje u 2017. godini.
   - Izvještaj Načelnika općine Busovača o utrošku sredstava jednokratne novčane pomoći za sanaciju štete.

Ministarstvo unutrašnjih poslova je predložilo, a Vlada SBK dala saglasnost na pokretanje procedure javnih nabavki:
   - Sanacija predulaza u Policijskoj stanici Travnik putem direktnog sporazuma.
   - Izvođenje građevinsko-zanatskih radova na rekonstrukciji, adaptaciji relejnog objekta Kraljev grob, općina Jajce putem direktnog sporazuma.
   - Izrada glavnog projekta za zgradu Policijske stanice Donji Vakuf putem otvorenog postupka za dostavu ponuda.
   - Izrada glavnog projekta za CIPS prostorije u zgradi Policijske stanice Kiseljak.
   - Izrada glavnog projekta za CIPS prostorije u zgradi Policijske stanice Vitez.

Usvojen je i Izvještaj o rezultatima korištenja mobilnih i fiksnih radara, na prijedlog istog ministarstva.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva zdravstva i socijalne politike dala saglasnost za Izmjene i dopune Plana nabavki roba i usluga za budžetsku 2018. godinu.

Donesene su i slijedeće odluke, na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta:
   - Odluka o izdvajanju sredstavana namijenjenih za podršku vjerskim zajednicama u 2018. godinu, odlukom se izdvaja iznos od 11.000,00 KM Islamskoj zajednici u Bosni i Hercegovini za podršku vjerske manifestacije „508. Dani Ajvatovice“ i 9.000,00 KM Vrhbosanskoj nadbiskupiji „Župa sv.Ivana Krstitelja Podmilačje“ za proslavu blagdana rođenja sv. Ivana Krstitelja.
   - Odluka o davanju saglasnosti za provođenje odgovarajuće procedure javne nabavke za niže potrošačke jedinice kako slijedi:
      • OŠ “Han Bila“ Travnik - 10.000,00 KM (Izmjena drvene stolarije, nabavka i ugradnja PVC stolarije)
      • OŠ “Gračanica“ Bugojno - 16.300,00 KM (Saniranje krova područne škole u Odžaku)
      • OŠ “Turbe“ Travnik - 14.500,00 KM (Izmjena drvene stolarije, nabavka i ugradnja PVC stolarije)
      • OŠ “Edhem Mulabdić“ Novi Travnik - 5.500,00 KM (Rekonstrukcija centralnog grijanja u matičnoj školi
      • OŠ “Muhsin Rizvić“ Fojnica - 59.970,00 KM (Izmjena drvene stolarije u kojoj nastavu izvode 3 škole: OŠ „Muhsin Rizvić“, OŠ „I.G.Kovačić“ i SMŠ „Zijah Dizdarević“)
      • OŠ “Kaonik“ Busovača - 8.500,00 KM (Izgradnja nadstrešnice i saniranje ulaza u školu)
      • OŠ “Safvet-beg Bašagić“ Novi Travnik - 118.200,00 KM (Završetak izgradnje nove školske zgrade: molerski radovi, fasadni radovi, hidroinstalacije-sanitarna oprema)
      • OŠ “Kiseljak“ Kiseljak - 1.300,00 KM (Izdvajanje sredstava za popravak logopedskih pomagala)
      • OŠ “13. Rujan“ Jajce - 100.000,00 KM (Dovršetak grubih radova i pokrivanje sportske dvorane koju koriste zajedno OŠ „13.Rujan“ i OŠ „Berta Kučera“ Jajce)
      • OŠ “Dubravica“ Vitez - 20.000,00 KM (Izmjena dotrajale stolarije, nabavka i ugradnja PVC stolarije)
      • OŠ“Gornji Vakuf“ Gornji Vakuf-Uskoplje - 5.000,00 KM (Kapitalna ulaganja za uvođenje centralnog grijanja u PŠ „Bistrica“- jedan dio sredstava osigurala mjesna zajednica)
      • MSTŠ “Travnik“ Travnik - 7.000,00 KM (Opremanje laboratorija za CNC mašine)
      • SŠ “Busovača“ Busovača - 3.000,00 KM (Rekonstrukcija limenog dijela krova matične škole)
      • JU „Prva osnovna škola“ Donji Vakuf - 80.000,00 KM (Rekonstrukcija i saniranje krova matične škole- općina Donji Vakuf će osigurati ostatak sredstava od cca 37.500,00 KM)
      • SŠ “Travnik“ Nova Bila - 15.000,00 KM (Izmjena dotrajale drvene stolarije na školskom objektu)
      • MSEUŠ „Travnik“ Travnik - 5.000,00 KM (Nabavka i opremanje kabineta za frizersku struku)
      • OŠ „Busovača“ Busovača - 2.205,00 KM (Nabavka školskog razglasa za potrebe škole)
      • OŠ „Mehmedalija Mak Dizdar“ Novi Travnik - 5.500,00 KM (Nabavka računara za potrebe EMIS WEB sistema, te kopir aparata)
      • OŠ „Karaula“ Travnik - 2.457,00 KM (Nabavka lektire za školsku biblioteku)

Na prijedlog istog ministarstva, Vlada SBK je primila k znanju Informaciju o statusu kolektivnih ugovora za oblast osnovnog i srednjeg obrazovanja SBK nakon okončanih pregovora, i zauzela stav da su odredbe kolektivnih ugovora primjenjive za sve uposlenike u osnovnom i srednjem obrazovanju.

Donesene su i slijedeće odluke, a na prijedlog istog ministarstva:
   - Odluka o raspodjeli dijela sredstava Budžeta SBK za 2018. godinu u iznosu od 4.000,00 KM, kako slijedi:
      1. Rukomenta akademija Vitez – 1.000,00 KM (podrška za nabavku sportske opreme)
      2. JU Kulturno sportski centar Bugojno – 3.000,00 KM (podrška za sanaciju krova sportske dvorane)
   - Odluka o raspodjeli dijela sredstava Budžeta SBK za 2018. godinu u iznosu od 1.000,00 KM, kako slijedi:
      1. Izvorno folklorno društvo „Župa Potkraj-Turbe“,Travnik – 500,00 KM(Podrška za snimanje običaja, pjesama i nošnji)
      2. Udruženje „Naša zemlja“Dolac na Lašvi,Travnik- 500,00 KM (Podrška za odlazak članova udruge u Austriju na tradicionalni Proljetni fest).

 

Pročitano 2542 puta

Novosti

22.05.2020 Č E S T I T K A   Upućujem iskrene čestitke svim muslimanima, građanima Srednjobosanskog kant...
22.05.2020 Naredba Federalnog štaba civilne zaštite br.: 12-40-6-148-170/20 kojom se naređuje Federalnoj upravi...
22.05.2020 Vlada SBK, na prijedlog Ministarstva privrede SBK, na sjednici održanoj 21.05.20200. godine donijela...
22.05.2020 Načelnici općine Travnik i općine Donji Vakuf upoznali su Ministarstvo privrede SBK o obustavi proiz...
20.05.2020 Naredba Federalnog štaba civilne zaštite br.: 12-40-6-148-8-1-4/20 – Stavlja se van snage Naredba za...
« Svibanj 2020 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub Ned
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31