Novosti / Obavještenja

30 Travanj
2020

Saopštenje sa 28 vanredne sjednice Vlade SBK - 2020.g.Vlada SBK je na 28. vanrednoj sjednici razmatrala i usvojila Izvještaje Kriznog štaba Ministarstva zdravstva i socijalne politike, Kriznog štaba Ministarstva privrede i Kantonalnog štaba civilne zaštite.

Krizni štab Ministarstva zdravstva i socijalne politike upoznao je Vladu SBK da je 436 rješenja aktivno za samoizolaciju u Srednjobosanskom kantonu, a sa današnjim danom na podrucju SBK za 3631 osobu je istekla mjera samoizolacije, i da u SBK imamo 24 osobe koje su se oporavile od koronavirusa.
Isto ministarstvo je predložilo, a Vlada SBK donijela Zaključak kojim se nalaže svim zdravstvenim ustanovama koje imaju zaključen ugovor o pružanju zdravstvene zaštite sa Zavodom za zdravstveno osiguranje SBK, da osiguranim osobama Zavoda koje boluju od COVID-19 pružaju zdravstvenu zaštitu bez obzira da li im je zdravstvena knjižica ovjerena i da li je uplaćena premija – sudjelovanje osiguranih osoba u troškovima zdravstvene zaštite na području SBK.
Takođe u istom Zaključku se navodi da osiguranim osobama koje nisu izvršile uplatu premije – sudjelovanje osiguranih osoba u troškovima zdravstvene zaštite na području SBK za 2020. godinu do 30. 3. 2020. godine utvrđuje se novi rok za uplatu premije do 30. 6. 2020. godine.

Kantonalni štab civilne zaštite je informisao Vladu SBK o da je Federalni štab civilne zaštite donio niz novih naredbi i naredbi kojima se produžuje rok primjene do 15. maja 2020. godine.

Ured za javne nabavke Vlade SBK je predložio, a Vlada SBK donijela Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke za medicinski potrošni materijal procjenjene vrijednosti nabavke bez PDV-a u iznosu od 33.000,00 KM, ugovor će se dodijeliti najpovoljnijem ponuđaču „ZEFARM“ d.o.o. Zenica sa popustom i bez PDV-a u iznosu od 31.200,00 KM.

Ministarstvo finansija informisalo je Vladu SBK da je u toku izrada Rebalansa Budžeta za 2020. godinu, i ono što je poznati jeste da su prihodi za četvrti mjesec za 40% manji. Za prva četiri mjesea prihodi Budžeta SBK su manji između 7% i 8%, i može se očekivati da će ovakvo stanje trajati.
Sa jedne strane imamo pad prihoda koji će biti manji za cca 35 miliona KM, s druge strane rashode moramo uklopiti u raspoložive prihode, te da preraspodjelama iznađemo sredstva koja će biti usmjerena kao poticaj privredi.

 

Pročitano 397 puta

Novosti

01.06.2020 Temeljem Odluke Vlade SBK broj: 01-11.7-391/2020 od 14. 05. 2020. godine o usvajanju Akcionog plana ...
29.05.2020 Obavještavamo sva pravna i fizička lica sa pravnim subjektivitetom koja se prijavljuju na Javni pozi...
22.05.2020 Č E S T I T K A   Upućujem iskrene čestitke svim muslimanima, građanima Srednjobosanskog kant...
22.05.2020 Naredba Federalnog štaba civilne zaštite br.: 12-40-6-148-170/20 kojom se naređuje Federalnoj upravi...
22.05.2020 Vlada SBK, na prijedlog Ministarstva privrede SBK, na sjednici održanoj 21.05.20200. godine donijela...
« Lipanj 2020 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub Ned
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30