Novosti / Obavještenja

Sadržaj izdvojen po datumu: Srijeda, 29 Rujan 2021 - Vlada SBK - KSB

Sabor Kantona Središnja Bosna na XXI. sjednici održanoj 15.09.2021. godine donijela je Zaključak o prihvaćanju Nacrta Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva Kantona Središnja Bosna i zadužila Ministarstvo gospodarstva Kantona Središnja Bosna da po općinama sa područja Kantona Središnja Bosna otvori javnu raspravu.
Javnu raspravu provest će predstavnici Ministarstva gospodarstva Kantona Središnja Bosna, odnosno radna skupina koju je ministar Ministarstva gospodarstva Kantona Središnja Bosna imenovao Rješenjem.
Nakon svake javne rasprave sačiniti će se zapisnik o zaprimljenim prijedlozima, sugestijama i komentarima, koji će se uzeti u obzir prilikom utvrđivanja Nacrta Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva Kantona Središnja Bosna.

 

Poziv na javnu raspravu

Zakon o poticaju razvoja malog gospodarstva

Zaključak o prihvaćanju nacrta zakona

Objavljeno u Novosti

Zakon o mladima FBiH obvezuje niže razine vlasti da kreiraju politike prema mladima, odnosno strategiju tj.dokument institucija vlasti s programskim pristupom djelovanja prema mladima.

Na prijedlog zastupnice Suzane Krišto, Sabor i Vlada KSB usvojili su Nacrt Strategije za mlade i imenovali Radni tim za izradu strategije, gdje je zastupnica Krišto izabrana za predsjednicu Radnog tima, čime je iskazano opredjeljenje za ulaganje maksimalnih napora u koordinaciji svih kantonalnih struktura kako bi pružili potporu mladima u različitim oblastima društvenog života.

U utorak u Vitezu je održan treći sastanak Radnog tima za izradu strategije za mlade, gdje su se članovi tima sastali s organizacijama koje imaju bogato iskustvo u pisanju politika prema mladima.
Zastupnica Krišto je u uvodnom govoru zahvalila američkoj organizaciji Nacionalnom demokratskom institutu BiH i Institutu za razvoj mladih KULT na iskaznom interesu i stručnoj potpori da zajednički rade na kreiranju prvog strateškog dokumenta za mlade u KSB.

Uz analizu postojećeg stanja koje će uraditi predstavnici ministarstava, tijekom radnog dana je obučeno 12 anketara koji će provesti istraživanje o potrebama i problemima mladih na prostoru cijelog kantona u svih 12 općina. Anketiranje će obuhvatiti oko 600 mladih ljudi.

Na temelju svih rezultata, kreirat će se strateški pravci djelovanja, te ciljevi strategije i mjere za realizaciju ciljeva Strategije.

Sabor KSB
Radni tim za izradu strategije za mlade

Objavljeno u Novosti - sabor

Sabor Kantona Središnja Bosna je, na XXI. sjednici održanoj 15. rujna 2021. godine, donijela odluku o prihvaćanju Strategije razvoja Kantona Središnja Bosna za period 2021.–2027. godina.

Zakonom o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u Federaciji Bosne i Hercegovine te podzakonskim aktima uspostavljen je institucionalni i normativno pravni okvir razvojnoga planiranja i upravljanja razvojem u Federaciji Bosne i Hercegovine, u kantonima i u jedinicama lokalne samouprave. Na osnovu utvrđenoga normativno pravnog okvira, Vlada Kantona Središnja Bosna je donijela Odluku o izradi strategije razvoja Kantona Središnja Bosna za period 2021.–2027. godina. Strategija razvoja Kantona Središnja Bosna je integrirani, multi sektorski strateški dokument Kantona Središnja Bosna, koji definira javne politike, usmjerava razvoj teritorije Kantona Središnja Bosna i jedinica lokalne samouprave te, zacrtanim strateškim ciljevima i prioritetima, predstavlja putokaz za sveukupni društveni razvoj. Strategijom razvoja Kantona Središnja Bosna utvrđuju se ciljevi i prioriteti razvoja Kantona, način njihova ostvarivanja, financijski i institucionalni okvir za provedbu, praćenje, evaluaciju i izvješćivanja. Istovremeno, to je polazni dokument i podloga za izradu sektorskih strategija, DOB-a, Proračuna i PJI-a Kantona, programa rada Vlade Kantona Središnja Bosna za mandatni period, trogodišnjega plana rada ministarstava i drugih organa, kao i godišnjega programa rada Vlade Kantona Središnja Bosna.

Strategija razvoja Kantona Središnja Bosna za period 2021.–2027. godina je višedimenzionalni proces ekonomske, društvene, okolišne, prostorne i institucionalne transformacije radi poboljšanja kvaliteta i standarda života građana, gdje su u razvojne procese uključeni svi akteri razvoja: javni sektor, privatni sektor, civilno društvo i lokalna zajednica. Strategija predstavlja integrirani multi sektorski dokument Kantona Središnja Bosna, kojim se definiraju javne politike i usmjerava razvoj cijelog njezina područja.

Osim toga, potreba izrade Strategije razvoja Kantona Središnja Bosna za period 2021.–2027. godina proizlazi iz činjenice da će u istom periodu Bosni i Hercegovini biti dostupan EU program IPA III, pristup kojem će ovisiti od postojanja strateških dokumenata na nivou Bosne i Hercegovine i spremnosti, odnosno zrelosti razvojnih projekata.

U tom kontekstu Strategija razvoja Kantona Središnja Bosna za period 2021.–2027. godina omogućit će lakše ugrađivanje kantonalnih prioriteta i projekata u državne strateške dokumente Bosne i Hercegovine, te prepoznavanje uloge Kantona u razvojnim procesima, kako na drugim razinama vlasti u Bosni i Hercegovini tako i izvan Bosne i Hercegovine.

 

Objavljeno u Novosti

Novosti

28.06.2022 Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, objavljuje Saopštenje za javnost povodom nastu...
27.06.2022 Na osnovu Odluke Vlade Srednjobosanskog kantona o dodjeli ugovora BBI Banci za plasman kreditne lini...
23.06.2022 Njegova ekselencija Ji Ping, ambasador Narodne Republike Kine, posjetio je Vladu SBK. Njegovu eksel...
23.06.2022 Vlada SBK je usvojila zapisnik sa 127. sjednice, 1. Na prijedlog Ministarstva financija, Vlada SBK ...
20.06.2022 ...
« Rujan 2021 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub Ned
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30