Ministarstvo gospodarstva / Novosti

17 Studeni
2017

Održana javna rasprava o Nacrtu zakona o Javno-privatnom partnerstvuSabor Kantona Središnja Bosna je na XXIV sjednici prihvatio Nacrt zakona o Javno-privatnom partnerstvu (JPP) Kantona Središnja Bosna, i zadužio Ministarstvo gospodarstva odnosno interresornu skupinu Vlade KSB da provede javnu raspravu za navedeni Nacrt zakona.

U suradnji sa predstavnicima USAID Projekta jačanja institucija vlasti i procesa u BiH (SGIP) interresorna skupina je održala javne rasprave u Lašvanskoj, Lepeničkoj i Vrbaskoj regiji. Danas je u općini Travnik održana javna rasprava te su pozvani predstavnici nadležnih općinskih službi, vijećnici općinskih vijeća, udruženja privrednika i drugi predstavnici iz privatnog sektora, nevladin sektor i svi drugi relevantni subjekti sa područja Kantona Središnja Bosna.

Pročitano 1431 puta