Ministarstvo gospodarstva / Novosti

Predsjednika Vlade Kantona Središnja Bosna Tahir Lendo sastao se danas s predstavnicima USAID-a, odnosno s radnom skupinom za izradu Zakona o javno-privatnom partnerstvu. Na sastanku se razgovaralo o usklađivanju perspektiva i dosadašnjim aktivnostima USAID/SGIP projekta.

JAVNI POZIV za podnošenje ponuda za dodjelu koncesije za istraživanje i eksploataciju arhitektonsko-građevinskog kamena mramora na lokalitetu „Dolovi-Begova Brezovača", općina Novi Travnik, šifra S - 2/17

Ministarstvo gospodarstva KSB objavljuje Spisak ponuđača čiji programi - projekti "ne ispunjavaju" formalno-pravne uslove javnog Natječaja „Poticaj gospodarstvu“ za 2017.god.