Ministarstvo unutarnjih poslova

Tel: 030 511 086 | Fax: 030 518 290 | Adresa: Aleja konzula bb Travnik | Email: mupsbk@bih.net.ba | Web: www.mupsbk-ksb.gov.ba


felix2

Ministarstvo unutarnjih poslova

Ministar: Feliks Vidović
Tel.: 030 511 523
Adresa: Aleja Konzula bb, Travnik

Web: https://www.mupsbk-ksb.gov.ba/

E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

markovicMinistarstvo pravosuđa i uprave

Ministar: Zoran Marković 
Tel.: 030 518 687 
Adresa: Stanična 43, Travnik

E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

  Ministarstvo finansija Ministarstvo financija

  Ministrica: Mirjana Plavčić 
  Tel.: 030 540 450
  Adresa: Vezirska 62, Travnik

  E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 Ministarstvo privrede Ministarstvo gospodarstva

  Ministar: Nisvet Hrnjić 
  Tel.: 030 511 217
  Adresa: Prnjavor 16a, Travnik

  Web: www.mgpsbk.com.ba

  E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstvasalka merdzanovic

Ministar: Salkan Merdžanić
Tel.: 030 511 218
Adresa: Prnjavor 16a, Travnik

E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Ministarstvo obrazovanja   Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i športa

  Ministar: Bojan Domić
  Tel.: 030 511 214 
  Adresa: Stanična 43, Travnik

  Web: www.mozks-ksb.ba

  E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

 Ministarstvo zdravstva   Ministarstvo zdravstva i socijalne politike

   Ministar: Anto Matić
   Tel.: 030 511 536
   Adresa: Stanična 43, Travnik

   E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Ministarstvo obnove   Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova

   Ministar: Amir Šečibović
   Tel.: 030 511 215 
   Adresa: Prnjavor 16a, Travnik

   E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

 

Nadležnosti

Nadležnosti

Ministarstvo pravosuđa i uprave vrši upravne, stručne i druge poslove utvrđene zakonom koji se odnose na ostvarivanje nadležnosti Kantona u oblasti:

  • pravosuđa, pravobranilaštva, uprave i lokalne samouprave; notarske službe;
  • poslove upravne inspekcije;
  • poslove davanja mišljenja o usklađenosti zakona i drugih propisa koje donosi Sabor Kantona, Vlada Kantona i rukovodioci državne službe sa Evropskom konvencijom o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda i drugim instrumentima za zaštitu ljudskih prava koji imaju pravnu snagu ustavnih odredbi te obavlja i druge upravne poslove koji ne spadaju u djelokrug drugog organa uprave Kantona, te druge poslove utvrđene zakonom.

Nadležnosti

Nadležnosti organa uprave

Propisane Zakonom o ustrojstvu i djelokrugu Kantonalnih Ministarstava i drugih tijela uprave SBK/ KSB

 


Nadležnosti

Nadležnosti organa uprave i djelokrug rada

Ministarstvo obavlja upravne, stručne i druge poslove utvrđene zakonom, koji se odnose na:

razvitak i unapređenje zdravstvene zaštite i zdravstvene djelatnosti preko mreže zdravstvenih ustanova u vlasništvu Kantona, općina, domaćih i stranih, fizičkih i pravnih osoba; sustav financiranja zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja; praćenje zdravstvenog stanja i potreba stanovništva; sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti; sprečavanje i suzbijanje kroničnih nezaraznih bolesti; promociju u unapređenje ishrane; zdravstvenu zaštitu majki, žena i djece (planiranje obitelji); promociju i unapređenje mentalne i fizičke rehabilitacije, promociju i unapređenje institucije kućnog liječenja i njege u kući; organiziranje i nadzor liječenja oboljelih i ranjenih van Kantona; praćenje stanja opskrbe lijekovima, sanitetskim materijalom i medicinskom opremom te utvrđivanje liste prioriteta za njihovu nabavku; utvrđivanje jedinstvenih doktriniranih svojstava u sprečavanju, suzbijanju, dijagnostici i liječenju ozlijeđenih i oboljelih osoba; pretrage namirnica i vode namijenjenih za ljudsku ishranu, razvitak naučnoistraživačkih djelatnosti u oblasti zdravstva, uspostavu jedinstvenoj informacijskog sustava u oblasti zdravstva; zdravstveni odgoj i unapređenje zdravstvene kulture; organiziranje polaganja stručnih ispita zdravstvenih djelatnika sa srednjom školskom spremom; utvrđivanje i ispunjavanje uvjeta za obavljanje zdravstvene djelatnosti u privatnoj praksi i rad zdravstvenih ustanova u svim oblicima vlasništva; koordinaciju stručno medicinskog nadzora nad radom ustanova i zdravstvenih djelatnika; inspekcijski nadzor u sanitarnoj, zdravstvenoj i farmaceutskoj oblasti, izdavanje sanitarno preventivnih suglasnosti za izgradnju, adaptaciju i uporabu stambeno-poslovnih i poslovnih objekata, suradnju sa domaćim i stranim humanitarnim organizacijama i donatorima na poboljšanju stanja zdravstva na području Kantona; analizu financijsko-ekonomskog položaja zdravstva, koordinaciju rada s resornim ministarstvima i humanitarnim organizacijama na izgradnji, obnovi i adaptaciji objekata i infrastrukturnih sustava u mreži zdravstvenih ustanova, odlučivanje u drugostupanjskom upravnom postupku po žalbama iz mjerodavnosti Ministarstva; obavljanje poslova skrbi o djeci bez roditeljskog staranja, djeci ometenoj u fizičkom i psihičkom razvitku, briga o odgojno zanemarenoj i napuštenoj djeci te djeci čiji je razvitak ometen obiteljskim prilikama; skrb o materijalno neosiguranim i nesposobnim osobama, starim i invalidnim osobama;skrb o civilnim žrtvama rata, skrb o obiteljima s djecom, obavljanje revizije rješenja i drugih akata te rješavanje po žalbama u drugom stupnju i oblasti socijalne skrbi, skrbi civilnih žrtava rata i skrbi obitelji s djecom; osnivanje i rad liječničkih povjerenstava u drugom stupnju za kategorizaciju civilnih žrtava rata, djece ometene u razvoju i utvrđivanje nesposobnosti za rad materijalno neosiguranih osoba;osiguranje i nadzor namjenskog trošenja financijskih sredstava za socijalne potrebe i usluge; usklađivanje i nadzor rada centara za socijalni rad i drugih tijela, institucija i ustanova čiji je djelokrug rada iz oblasti socijalne skrbi, skrbi civilnih žrtava rata i skrbi obitelji s djecom; vođenje propisanih evidencija iz svoje mjerodavnosti; praćenje, kontrolu i ostvarivanje prava korisnika socijalne skrbi, skrbi civilnih žrtava rata i skrbi obitelji s djecom te aktivnosti na poboljšanju stanja u ovoj oblasti; suradnja s uredom za socijalnu i dječju skrb pri resornom federalnom ministarstvu i drugim upravnim federalnim i kantonalnim tijelima; suradnju s humanitarnim organizacijama i donatorima koji žele pomoći poboljšanju stanja socijalne skrbi, skrbi civilnih žrtava rata i skrbi obitelji s djecom; analizu stanja i rada socijalnih ustanova na području Kantona i po potrebi, davanje prijedloga i suglasnosti na osnivanje ustanova iz oblasti socijalne i dječje skrbi; obavljanje i drugih upravno stručnih poslova, utvrđenih zakonom koji se odnose na mjerodavnost Kantona u ovoj oblasti; pripremu nacrta i prijedloga zakona i drugih akata iz mjerodavnosti Ministarstva, obavljanje i drugih poslova iz ovih oblasti, sukladno Zakonu.

Ministarstvo djeluje na područje Kantona i 12 općina KSB /SBK

 

« Kolovoz 2020 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub Ned
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31