Uprava za šumarstvo / Novosti

18 Travanj
2011

Studija slučaja „Iskustva, prevencije i mjere protiv nezakonitih postupanja u šumarstvu Kantona Središnja Bosna”Studija slučaja „Iskustva, prevencije i mjere protiv nezakonitih postupanja u šumarstvu Kantona Središnja Bosna”

U Sarajevu je dana 22.03.2011.godine, u organizaciji Vanjsko/spoljnotrgovinske komore BiH, FIRME Consortium BiH, Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva FBiH i Šumarskog fakulteta Sarajevo, održana Četvrta godišnja zajednička konferencija o šumarstvu BiH sa ciljem utvrđivanja stanja i napretka u reformama u šumarstvu i analize aktivnosti na unapređenju održivog šumarstva u BiH, ohrabrenja suradnje u projektima i aktivnostima vezano za reforme u šumarstvu i definiranja okvira strategije za buduće aktivnosti.

U okviru posebnih projekata predviđenih programom Konferencije, u tačci „Stanje i prevencije nezakonite sječe šume”, od strane Kantonalne uprave za šumarstvo sačinjena je studija slučaja „Iskustva, prevencije i mjere protiv nezakonitih postupanja u šumarstvu Kantona Središnja Bosna” autora mr.sci. Emsada Pružana, dipl.ing., stručnog savjetnika za integralnu zaštitu šuma i Ševala Konjalića, dipl.ing., direktora Uprave i ista je prisutnim učesnicima prezentovana od strane autora. Napominjemo da su navedenoj Konferenciji prisusutvovali i aktivno učestvovali predstavnici Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, resornih entiteskih i kantonalnih ministarstva, kantonalnih i entitetskih šumskoprivrednih društava, predstavnici organizatora kao i brojne druge međunarodne i domaće institucije i organizacije, a i ova Konferencija je jedna od aktivnosti usmjerenih na obilježavanje „2011. - Međunarodne godine šuma” u Bosni i Hercegovini.

Pročitano 963 puta