Uprava za šumarstvo / Novosti

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Srednjobosanski kanton / Kanton Središnja Bosna
Ministarstvo šumarstva, poljoprivrede i vodoprivrede
Kantonalna uprava za šumarstvo
Travnik, Stanična 43 tel./fax (030) 518-512
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

U smislu poduzimanja preventivnih mjera prevashodno usmjerenih na zaštitu šuma Kantona Središnja Bosna od požara, Kantonalna uprava za šumarstvo KSB, ŠPD/ŠGD “Srednjobosanske šume/Šume Središnje Bosne” doo Donji Vakuf i Kantonalna uprava za civilnu zaštitu KSB upućuju

PRIOPĆENJE ZA MEDIJE
ZAŠTITA ŠUMA KANTONA SREDIŠNJA BOSNA OD ŠUMSKIH POŽARA
-Informiranje javnosti-

U cilju podizanja svijesti šire društvene zajednice o važnosti šuma i njihovog značaja za život na Zemlji, rezolucijom Generalne skupština UN 21. mart proglašen je Međunarodnim danom šuma koji se obilježava svake godine počevši od 2013., te povodom toga države na nacionalnoj ili regionalnoj razini na prikladan način realiziraju, prezentiraju i promoviraju aktivnosti vezane za jačanje održivog gospodarenja, očuvanja i zaštite šuma kao i održivog razvoja svih vrsta šuma i drveća izvan šuma.
Obzirom da je na području Kantona Središnja Bosna prethodna 2012. godina evidentirana kao godina sa učestalom pojavom šumskih požara i milionskim štetama na šumskom resursu nastalim kao posljedica šumskih požara, u kontekstu Međunarodnog dana šuma i poduzimanja preventivnih mjera na zaštiti šuma od požara, informiramo javnost o slijedećem:
- U šumama i na šumskom zemljištu kao i na drugom zemljištu na udaljenosti manjoj od 150 metara od šume nije dozvoljeno loženje otvorene vatre. Posebno naglašavamo da je izazivanje šumskih požara krivično djelo za koje je predviđena kazna zatvora i do dvanaest godina.
- ŠPD/ŠGD “Srednjobosanske šume/Šume Središnje Bosne” doo Donji Vakuf, Kantonalna uprava za šumarstvo KSB i Kantonalna uprava za civilnu zaštitu KSB na svim šumama i šumskom zemljištu sa visokim stupnjem ugroženosti od šumskog požara instaliraju table upozorenja kojima se dodatno upozorava na zabranu loženje vatre i upotrebu otvorenog plamena. Lokalno stanovništvo kao i druga lica dužni su strogo poštivati vidno istaknuta upozorenja, te u šumi ili neposrednij blizini iste ne provoditi aktivnosti kojima se može izazvati šumski požar.
- Upozoravamo lokalno stanovništvo da na vlastitim nešumskim parcelama (poljoprivrednom zemljištu, pašnjacima i dr.) ne vrše paljenje vatre radi spaljivanja korova, biljnih otpadaka i drugog materijala iz razloga što isto predstavlja potencijalni uzrok pojave i nastanka šumskog požara. U slučaju nepostupanja po navedenom protiv svih lica će biti poduzete zakonom predviđene mjere.
Kako bi se šira društvena zajednica aktivnije uključila u zaštitu šuma od požara apelujemo da svaku pojavu i nastanak šumskog požara neizostavno i odmah prijavite na besplatne telefonske brojeve policije (122), operativnog centra civilne zaštite (121) i vatrogasnog društva (123).

 

PROGRAM
UTROŠKA SREDSTAVA
„TRANSFER ŠUMARSTVU PO ČLANU 50. UREDBE O ŠUMAMA FBiH“
UTVRĐENIH PRORAČUNOM
SREDNJOBOSANSKOG KANTONA/KANTONA SREDIŠNJA BOSNA
SA KRITERIJIMA RASPODJELE SREDSTAVA ZA 2013. GODINU

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Srednjobosanski kanton/Kanton Središnja Bosna
Ministarstvo šumarstva, poljoprivrede i vodoprivrede
Kantonalna uprava za šumarstvo
TRAVNIK, Stanična 43 tel/fax (030) 518-512
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Datum:15.10.2012.godine

Na osnovu člana 23. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji BiH („Sl.novine F BiH“, broj 49/05) raspisuje se

O G L A S
za popunu radnih mjesta namještenika: viši referent-čuvar šuma

« Studeni 2019 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub Ned
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30