Javno-privatno partnerstvo

26 Lipanj
2018

Poziv za dostavljanje srednjoročnih (trogodišnjih) i godišnjih planova potencijalnih projekata Javno-privatnog partnerstva KSBPreuzimanje priloga:

Ministarstvo gospodarstva objavljuje Poziv za dostavljanje srednjoročnih (trogodišnjih) i godišnjih planova potencijalnih projekata Javno-privatnog partnerstva Kantona Središnja Bosna.

Navedeni planovi će biti temelj za izradu Kataloga potencijalnih projekata Kantona Središnja Bosna za period 2018. - 2020. godine, a koji će biti objavljen na bosanskom, hrvatskom, engleskom i njemačkom jeziku.
Usvojeni srednjoročni i godišnji planovi dostavljaju se Ministarstvu gospodarstva Kantona Središnja Bosna najkasnije do 15.07. 2018. godine.
Zakon o javno privatnom partnerstvu Kantona Središnja Bosna ("Službene novine KSB" broj: 3/18, Uredba o identifikaciji pripremi, ugovaranju i praćenju implementacije projekata Javno-privatnog partnerstva ("službene novine KSB", broj: 7/18), kao i Obrasci Aneksa na kojima se popunjavaju srednjoročni i godišnji planovi potencijalnih projekata mogu se preuzeti na web stranici Vlade Kantona Središnja Bosna - Ministarstvo gospodarstva: http://sbk-ksb.gov.ba/

Pročitano 1406 puta