Ministarstvo poljoprivrede / Proračun i Javne nabave

19 Srpanj
2019

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača izgradnja vodovodne mrežeNa osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama ( „ Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14) i na osnovu zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda sa prijedlogom Komisije za javne nabavke, za izbor najpovoljnijeg ponuđača, broj: 05-14-14/2019-10. Ministar ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva SBK/KSB, je donio:

ODLUKU
o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Pročitano 300 puta