15 Rujan
2021

Zaključci doneseni na XXI sjednici Skupštine održane 15.9.2021.godineSkupština Srednjobosanskog kantona je usvojila skraćeni zapisnik s XX. sjednice Skupštine te donijela odluku i zaključke na XXI. sjednici održanoj 15.9.2021.godine kako slijedi:

 

1. Zakon o izmjeni Zakona o koncesijama.
2. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obrazovanju odraslih osoba.
3. Zakon o socijalno -neprofitnom stanovanju Srednjobosanskog kantona.
4. Odluka o Strategiji razvoja Srednjobosanskog kantona za period 2021-2027.
5. Zakljućak u povodu prihvaćanja Strategije razvoja Srednjobosanskog kantona za period 2021-2027
6. Zakljućak o prihvaćanju Nacrta zakona o podsticanju razvoja male privrede Srednjobosanskog kantona.
7. Zakljućak u povodu rasprave o federalnom Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o naćelìma lokalne samouprave u Federacij i Bosne i Hercegovine.
8. Zaključak o prihvaćanju Izvještaja o izvršenju Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2020.godinu.
9. Zaključak o primanju na znanje Izvjeśtaja o finansijskoj reviziji Zavoda za zdravstevno osiguranje Srednjobosanskog kantona za 2020.godinu.

 

pristup informacijama

Search