Utorak, 18 Rujan 2018 08:16

Sazvana XXXII. sjednica Sabora Kantona Središnja Bosna

Na temelju članka 58. Poslovnika Sabora Kantona Središnja Bosna (Službene novine Kantona Središnja Bosna, broj 3/04 i 6/13),

S A Z I V A M

XXXII. sjednicu Sabora Kantona Središnja Bosna za dan 26.9 .2018. godine
( srijeda ), s početkom u 10,00 sati, u dvorani Sabora Kantona ul.Aleja Konzula bb Travnik

DNEVNI RED

1. Nacrt zakona o turističkim zajednicama u Kantonu Središnja Bosna.
2. Davanje suglasnosti na Statut Zavoda za javno zdravstvo Kantona Središnja Bosna
3.Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Financijskog plana Zavoda za zdravstveno osiguranje Kantona Središnja Bosna za 2018.godinu.
4. Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Financijskog plana Zavoda za zdravstveno osiguranje Kantona Središnja Bosna za 2018.godinu.
5. Očitovanje o Izvješću o financijskoj reviziji Službe za zapošljavanje Kantona Središnja Bosna za 2017.godinu.
6. Očitovanje o Izvješću o poslovanju Šumskogospodarskog društva „ Srednjobosanske šume“ /Šumskoprivredno društvo „ Šume Središnje Bosne“ društvo sa ograničenom odgovornošću za poslovnu 2017.godine, Izvješće neovisnog revizora za 2017.godinu i Izvješće o radu Nadzornog odbora za period 8.6.2017- 31.12.2017.godine.
7. Godišnje Izvješće VTSV BiH za 2017.godinu.


PREDSJEDATELJ SABORA

Josip Kvasina, dipl. oec.

 

pristup informacijama

Search