Srijeda, 06 Veljača 2019 11:15

Odluke i zaključci doneseni na II. nastavku Konstituirajuće sjednice VIII saziva Skupštine Kantona 5.2.2019.godine.

Skupština Srednjobosanskog kantona je održala II. Nastavak Konstituirajuće sjednice VIII saziva Skupštine Kantona 5.2.2019.godine.

 

Na nastavku sjednice je provedena procedura izbora delegata u Dom naroda Parlamenta FBiH u skladu sa Upustvom o postupku provedebe posrednih izbora zakonodavnih tijela vlasti u Bosni i Hercegovini obuhvaćenih Izbornim zakonom BiH ( „ Službeni glasnik BiH“, broj: 38/14).
Svi zastupnici su dobili obavijest Centralne izborne komisije od 27.12.2018.godine o pristupanju aktivnostima u skladu sa Upustvom o izmjeni i dopuni Upustva o postupku provedebe posrednih izbora zakonodavnih tijela vlasti u Bosni i Hercegovini obuhvaćenih Izbornim zakonom BiH ( „ Službeni glasnik BiH“, broj:91/18).
U skladu sa odredbama člana 10.13. Izbornog zakona Bosne i Hercegovine te navedenim Upustvom u Skupštinu Kantona bira se 1 Bošnjak, 3 Hrvata, 1 Srbin i jedan zastupnik iz reda ostalih u Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine.
Komisija za izbor i imenovanja Skupštine Kantona provela je kompletnu proceduru izbora delegata ( glasalo 28 zastupnika unutar klubova konstutivnih naroda ).
Kompletan izborni materijal s rezultatima glasovanja dostavljen je Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine na potvrđivanje i konačnu raspodjelu mandata.

Predsjedavajući Skupštine Kantona je izvijestio zastupnike da je uz konsultacije sa zamjenicima predsjedavajućeg Skupštine, u skladu sa članom 50 .stav 1. Ustava Srednjobosanskog kantona imenovao Tahira Lendu iz Travnika za kandidata za dužnost premijera Kantona.

 

 

pristup informacijama

Search